Vretalidens vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Vretalidens vårdboende med inriktning ålderdomshem och demensvård. Boendet ligger centralt i fina och naturbelägna Ljungsbro.

 

Information om Vretalidens vårdboende

Vretalidens Vårdboende ligger på Evastigen i Ljungsbro. Byggnaden består av en sammanhållande huskropp. I huset inryms förutom ålderdomshem och demensboende även servicehus.

Vi har allmänna kommunikationer med hållplats ca 100 meter från servicehuset. Något längre bort finns en livsmedelsaffär för dagligvaror, apotek samt vårdcentral. Vi har också närhet till Göta Kanal och Cloetta.

Vi har 10 ålderdomshemsplatser och 8 platser för personer med demenssjukdom på Solgläntan.

Du som bor här har egen lägenhet med trinett och badrum. Du har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vi har tillgång till uteplatser och balkong.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen.

Arbetssätt

Vretaliden har ett avtal med Äldrenämnden sedan 2012-05-01. Utöver de vanliga kvalitetskraven har Vretalidens vårdboende lovat att utföra mer gällande aktiviteter, information, personal och kompetens.

När du flyttar till vårdbostaden så upprättar du tillsammans med din kontaktman en genomförandeplan. Där ska det framgå vad du vill ha för hjälp och insatser så att du ska känna dig trygg och kunna fortsätta leva det liv som du är van vid så långt det är möjligt.

Aktiviteter

Aktivitet är så mycket mer än bara en sysselsättning. På en kort stund kan en tråkig dag förvandlas till en känsla av välbefinnande och en höjd livskvalitet. För att vi bättre skall kunna förstå vad du har för erfarenheter och önskemål ser vi gärna att du har en skriven levnadsberättelse. På Vretalidens vårdboende ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter på anslagstavla som finns på varje enhet.

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukosten tillagar vi själva. Lunchen och kvällsmat beställer vi från Leanlink Kost & Restaurang. Till lunchen serveras alltid efterrätt.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats måndag till fredag. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Undersökning

Här kan du läsa det senaste resultatet från Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". 

 

Vi som arbetar här

På Vretalidens vårdboende arbetar undersköterskor och vårdpersonal, 1 samordnare och 1 verksamhetschef. Vi tar ofta emot studenter från olika omvårdnadsutbildningar.

Kontaktuppgifter

 

Annlouise Köster

Verksamhetschef Vretalidens vårdbostad och Ekhult vårdboende

Skicka e-post till Annlouise Köster

E-post: Annlouise.Koster-Johansson@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 77

Camilla Alenius

Samordnare Ekhults och Vretalidens vårdboende

Skicka e-post till Camilla Alenius

E-post: Camilla.Alenius@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 05

Vretaliden

Skicka e-post till Vretaliden

E-post: Cecilia.Gurung-Foxner@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 05

Besöksadress: Evastigen 21 (se karta)

Postadress: 590 71 Ljungsbro

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/vretalidens-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/vretalidens-vardboende/

Telefonnummer till våra två boendegrupper: Ålderdomshem 013-20 76 10 Solgläntan 013-20 76 14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 februari 2019