Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boende och boendestöd

Råd & Stöd driver flera boenden med stöd för dig som behöver det. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo i något av dem. Vi kan hjälpa dig som bor i ett akutboende att få ett mer permanent boende. Vi kan också hjälpa dig som riskerar att bli vräkt från din bostad. Du behöver göra en ansökan till Social- och omsorgsförvaltningen för att få denna hjälp.

Råd & Stöd driver flera boenden för dig som är ett ensamkommande barn mellan 12 och 20 år. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på boenden för ensamkommande barn. Vi stödjer dig på olika sätt för att du ska integreras i samhället. Vi ger bland annat stöd och omvårdnad så att du på sikt kan klara att bo i eget boende. Vi stödjer din skolgång, erbjuder sysselsättning och hjälper dig att hantera traumatiska händelser.

Hagaberg, boende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-20 53 83
Hagaberg, telefon: 013-20 56 60

Vidingsjö, stödboende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-20 69 65 
Vidingsjö stödboende, telefon: 013-20 63 88

 

Boende för ensamkommande barn

Till e-postformulär för Boende för ensamkommande barn

E-post: karolina.rydbrant@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (kommunens växel)

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Boende för ensamkommande barn
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/

Ansvariga chefer:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Linköpings ungdomsboende är ett stödboende som erbjuder ett kvalificerat boendestöd till dig som är 16-22 år och har psykosociala problem. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Linköpings ungdomsboende. Du kan bo i korridor eller i enskild lägenhet och har tillgång till personal dygnet runt och vi formar stödet utifrån vad du behöver. 

Bor du i en egen lägenhet behöver du vara 18 år för att få boendestöd från Linköpings ungdomsboende.

Vi ger dig behandling och stöd för att du ska klara ett eget boende och få fungerande kontakter med människor omkring dig. Vi erbjuder till exempel:

 • Stödsamtal
 • Social träning
 • Praktiskt/pedagogiskt arbete i boendet
 • Aktiviteter
 • Uppföljning av din sysselsättning
 • Kontakter med myndighetspersoner
 • Stöd i ditt eget nätverk av människor som du har kontakt med

Målsättningen är att du ska ha förutsättningar att leva ett självständigt liv, göra dig medveten om och stärka dina egna förmågor och att du ska ha goda kontakter med människor omkring dig.

Linköpings ungdomsboende

Till e-postformulär för Linköpings ungdomsboende

E-post: therese.granstam@linkoping.se

Telefon: 013-20 76 13

Besöksadress: Kristinebergsgatan 5 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Linköpings ungdomsboende
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/

Övrigt:
Föreståndare nås på telefon: 013-20 77 25

Ansvarig chef:
Elias Vardi
Telefon: 013-20 65 62

Boendestöd ger stöd till dig med social utsatthet, missbruk och/eller psykisk ohälsa. För att ha rätt till stöd behöver du vara över 18 år och ha ett biståndsbeslut till stöd i boende från Social- och omsorgsförvaltningen.

I ditt biståndsbeslut framgår vad du kan få hjälp med. Det kan till exempel vara:

 • struktur i vardagen
 • samtal om saker som känns svåra för dig
 • sysselsättning, studier eller arbete
 • struktur i ditt hem
 • kontakt med myndigheter

Vi planerar stödet tillsammans med dig.

Vi arbetar med hjälp av tolk när det behövs.

Det kostar inget att få boendestöd. 

Vasastadens boendestöd

Till e-postformulär för Vasastadens boendestöd

E-post: vasastadensboendestod@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 36

Besöksadress: Sturegatan 5 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vasastadens boendestöd
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/boende/ https://www.linkoping.se/leanlink/boende/

Gruppledare:
Telefon: 013-20 69 65

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Råd & Stöd arbetar med boendestöd för dig som är ensamkommande och mellan 18 och 20 år. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att få boendestöd.

Vidingsjö boendestöd för ensamkommande 18-20 år

Till e-postformulär för Vidingsjö boendestöd för ensamkommande 18-20 år

E-post: orbis@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 36

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vidingsjö boendestöd
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon 013-20 69 65

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

 

 

Senast uppdaterad den 26 juni 2020