Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Specialkost och anpassade måltider

Information till dig som har behov av specialkost eller någon typ av anpassad måltid och får din måltid serverad i någon av våra skolrestauranger eller förskolor.

 

Tillsammans med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och elevhälsan i Linköpings kommun samt Allergicentrum i Region Östergötland har vi tagit fram riktlinjer och rutiner för specialkost och anpassade måltider i kommunen. 

I varje tillagningskök arbetar kockar som lagar specialkost och anpassade måltider i en särskild del av köket enligt noggranna rutiner. I restaurangen finns en avgränsad plats för specialkoster och anpassade måltider. 

Övergripande frågor om specialkost och anpassade måltider kan ställas till vår kostekonom.

Regler och rutiner

För att få specialkost och anpassade måltider ska man ansöka om det i förväg. Länk till ansökningsblankett finns här nedan. Villkoret för att få specialkost är att barnet/eleven äter samma mat i hemmet. 

Kost som avviker från ordinarie matsedel kan beviljas av olika skäl:

  • Specialkost av medicinska skäl såsom allergier.
  • Anpassad måltid utan medicinska skäl som till exempel vegankost.

Till matgäster som efterfrågar fläskfri kost och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat serveras lakto-ovo-vegetarisk kost enligt politiskt beslut. 

Vi efterfrågar läkarintyg/medicinskt intyg vid allergier med snabb allergisk reaktion, vid multiallerigi och luftburna allergier.

Vi hanterar aldrig jordnötter, nötter och mandel i våra skolrestauranger men vi vill ändå att barnet/eleven lämnar in en ansökan vid dessa allergier för att vi ska ha kännedom om det.

När barnet/eleven inte längre är i behov av specialkost eller anpassad måltid ska köket informeras. Om måltiden inte hämtas ut under två kalenderveckor kommer den beviljade ansökan att avslutas av köket. Detta för att minska svinnet. Barnet/eleven får göra en ny ansökan om måltiden fortfarande behövs. 

Vid läsårets start ska alla nya elever på skolan/förskolan lämna in en ansökan, även de som har haft specialkost och anpassad måltid i en annan skola tidigare. När en elev flyttar mellan två kommunala skolor under terminen skickas informationen vidare av köket. Elever som under terminen kommer från friskola ska fylla i en ansökan. Elever som går kvar i samma skola sedan förra läsåret behöver inte lämna in en ny ansökan om ingen förändring av specialkosten har skett. Enbart vid stadiebyte begär skolsköterskan in en ny ansökan.

Anpassad måltid

Anpassad måltid beviljas efter att dialogmöte har hållits och dokumenterats under punkt 4 på blanketten Ansökan om specialkost och anpassad måltid. Vid dialogmötet deltar till exempel förälder, rektor, representanter från Kost och restaurang och elevhälsan. 

Med anpassad måltid avses anpassningar som bedöms vara nödvändiga för att eleven/barnet ska klara sin skolgång eller vistelse på förskolan/skolan. Utöver själva maten ingår även anpassningar av måltidsmiljön. 

De dagar som eleven inte kan äta av normalkosten erbjuds, efter beslut på dialogmöte, ett annat alternativ från den rullande alternativa matsedeln nedan: 

Måndag  Köttbullar
Tisdag    Nuggets
Onsdag  Panerad fisk
Torsdag  Korv
Fredag   Kyckling

Senast uppdaterad den 20 augusti 2020