Specialkost och anpassade måltider

Information till dig som har behov av specialkost eller någon typ av anpassad måltid och får din måltid serverad i någon av våra skolrestauranger eller förskolor.

 

Tillsammans med Utbildningsförvaltningen och elevhälsan i Linköpings kommun samt Allergicentrum i Region Östergötland har vi tagit fram riktlinjer och rutiner för specialkost och anpassade måltider i kommunen. 

Varje kök har en specialkostansvarig kock som lagar specialkost och anpassade måltider i en särskild del av köket enligt noggranna rutiner. All måltidspersonal har kunskap om specialkost och anpassade måltider och kan alltid svara på frågor om vad maten innehåller varje dag. 

Övergripande frågor om specialkost och anpassade måltider kan ställas till vår kostekonom.

Regler och rutiner

För att få specialkost och anpassad måltid ska man ansöka om det i förväg. Blankett för ansökan finns på Utbildningsförvaltningens sidor, se länk till ansökan här nedan. Villkoret för att få specialkost är att barnet/eleven äter samma mat i hemmet. 

Kost som avviker från ordinarie matsedel kan beviljas av olika skäl:

  • Specialkost serveras vid medicinska skäl såsom allergier.
  • Anpassad måltid utan medicinska skäl som till exempel vegankost.

Till matgäster som efterfrågar fläskfri kost och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat serveras lakto-ovo-vegetarisk kost enligt politiskt beslut. 

Vi efterfrågar läkarintyg/medicinskt intyg vid allergier med snabb allergisk reaktion och luftburna allergier. Detta för att vi är måna om att de små gästerna får i sig rätt kost.

I restaurangen finns en avgränsad plats för specialkoster och anpassade måltider. All måltidspersonal har kunskap om specialkost och anpassad måltid och kan alltid svara på frågor om vad maten innehåller varje dag. 

Livsmedel som vi aldrig hanterar i våra skolrestauranger är; jordnötter, nötter, mandel och sesam. Vi vill ändå att barnet/eleven lämnar in en ansökan vid dessa allergier för att vi ska ha kännedom om det.

När barnet/eleven inte är i behov av specialkost ska en avanmälan göras. Om måltiden inte hämtas under mer än två veckor kommer den att avslutas av köket. Detta för att minska svinnet. Om måltiden fortfarande behövs ska en ny ansökan göras. 

Vid läsårets start ska alla nya elever lämna in en ny ansökan, även de som har haft specialkost och anpassad måltid i en annan skola tidigare. När en elev flyttar mellan två kommunala skolor under terminen skickas informationen vidare av köket. Elever som under terminen kommer från friskola ska fylla i ny ansökan. Elever som går kvar i samma skola sedan förra läsåret behöver inte lämna in ny ansökan om ingen förändring av specialkosten har skett. Enbart vid stadiebyte begär skolsköterskan in en ny ansökan.

Individuellt anpassad kost

Individuellt anpassad kost beviljas efter att dialogmöte har hållits och dokumenterats under punkt 4 på Ansökan. Läs mer i särskild rutin kallad ”Individuellt anpassad kost” här nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 maj 2020