Specialkost

Information till dig som har behov av specialkost och får din måltid serverad i någon av våra skolrestauranger eller någon av de förskolor som vi levererar maten till.

 

Tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Elevhälsan på Linköpings kommun samt Allergicentrum på Region Östergötland har vi tagit fram riktlinjer och rutiner för specialkost i hela kommunen. Leanlink Kost & Restaurang tillhandahåller specialkost i de kök som vi driver på uppdrag av Utbildningsförvaltningen utifrån dom riktlinjer som finns och det avtal som vi har med dem

Det är viktigt att du meddelar oss vilka allergier och intoleranser som du har så att vi kan laga en kost som du kan äta. Vi strävar efter att skapa en trygg och säker mathantering för våra barn/elever med födoämnesöverkänslighet eller annan specialkost.

Varje kök har en specialkostansvarig kock som jobbar med specialkosterna i en särskild del av köket enligt noggranna rutiner. All måltidspersonal har kunskaper om specialkost och du kan alltid fråga vår personal om du är osäker vad maten innehåller varje dag

Hör gärna av Er till specialkostansvarig om Ni har några frågor eller funderingar. Ni kan även vända Er till restaurangchef alt skolrestaurangföreståndare på respektive kök. Övergripande frågor om specialkost får ni gärna ställa till vår kostekonom på vårt huvudkontor.

Regler och rutiner

För att få specialkost behöver man ansöka om det i förväg. Du hittar en länk till ansökan på Utbildningsförvaltningens sidor här nedan. Villkoret för att få specialkost är att gästen äter samma mat i hemmet. Specialkost tillagas utifrån matsedelns alternativ 1. Det är inte så att man anger vad man vill eller bör äta istället utan du uppger vad du inte tål och så lagar vi rätter utifrån den information som vi har fått om dina allergier.

Specialkost beviljas av olika skäl:

  • medicinska skäl så som allergier och intolerans
  • utan medicinska skäl som tex vegetarisk kost

Till matgäster som efterfrågar fläskfri kost och/eller ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat serveras lakto-ovo-vegetarisk kost enligt politiskt beslut. Vegankost erbjuds också.

Vi efterfrågar läkarintyg/medicinskt intyg enbart vid svåra multiallergier hos förskolebarn. Detta för att vi är måna om att dom små gästerna får i sig rätt kost.

Vid komplicerade fall av specialkost kommer vi att vilja ha ett dialogmöte för att kunna servera så näringsriktig mat som möjligt. Läs mer här nedan under "Individuellt anpassad kost".

I matsalen har vi alltid en avgränsad plats för specialkoster. Viktigt att du tittar så att du tar rätt mat. Fråga gärna måltidspersonalen om du är osäker

Livsmedel som vi aldrig hanterar i våra skolkök är; jordnötter, nötter, mandel, blötdjur, kräftdjur, lupin och sesam. Vi vill ändå att ni fyller i om ni har dessa allergier för att vi ska ha kännedom om det.

När barnet/eleven inte är i behov av specialkost ska en avanmälan göras. Om specialkosten inte avhämtas under mer än två veckor kommer specialkosten att avslutas av köket. Detta för att minska svinn. Ny ansökan behöver då göras vid nytt behov av specialkost.

Ansökan

Ansökan utan medicinska skäl (punkt 2 på blanketten) kan lämnas direkt till köket. Ansökan för specialkost av medicinska skäl lämnas till Kost & Restaurang via skolsköterska för skolelever (punkt 3) eller via ansvarig chef för förskolan (punkt 3) och via verksamhetschef för matgäster inom äldreomsorgen. Ansökan ska skrivas under av målsman om gästen/eleven är under 18 år. 

Vid läsårets start ska alla nya elever lämna in nya blanketter även om de har haft specialkost i en annan skola tidigare. När en elev flyttar mellan två kommunala skolor under terminen skickas informationen vidare av köket. Elever som under terminen kommer från friskola ska fylla i ny blankett. Elever som går kvar i samma skola sedan förra läsåret behöver inte lämna in ny ansökan om ingen förändring av specialkosten har skett. Enbart vid stadiebyte begär skolsköterskan in nya intyg.

Den specialkostblankett som fanns fram till 2017 kommer inte längre att tas emot. Från och med augusti 2018 tar vi bara emot ansökningar på den nya blanketten.

Individuellt anpassad kost

Individuellt anpassad kost beviljas efter att dialogmöte har hållits och dokumenterats under punkt 4 på Ansökan. Läs mer i särskild rutin kallad ”Individuellt anpassad kost” här nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 januari 2020