Ledning och organisation

De flesta av oss inom Kost & Restaurang arbetar i våra restauranger på skolor och i äldreomsorgen. Utöver detta har vi stabsfunktioner som tillsammans med restaurangområdeschefer utgör affärsområdets ledningsgrupp.

Stab och ledning

I staben arbetar affärsområdeschef, ekonom, kostekonom, HR-administratör och administratör. Tillsammans med restaurangområdescheferna utgör staben Kost & Restaurangs ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppdrag är att styra och leda Kost & Restaurang, samt att arbeta med utveckling, strategi och planering för hela affärsområdet.

Fyra restaurangområden

Våra restauranger är indelade i fyra olika områden, där varje område leds av en restaurangområdeschef. I köken arbetar medarbetare som är restaurangchefer, restaurangföreståndare, kockar och restaurangbiträden.

 

Kontakta Kost & Restaurangs ledning

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Åsa Kullberg

E-post: asa.kullberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 94

Agneta Edström-Spångberg

Ekonom

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Agneta Edström-Spångberg

E-post: agneta.edstrom-spangberg@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 45

Lillevi Ljunggren

Restaurangområdeschef område 1

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Lillevi Ljunggren

E-post: lillevi.ljunggren@linkoping.se

Telefon: 013-20 87 57

Marita Jonsson

Restaurangområdeschef område 2

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Marita Jonsson

E-post: marita.jonsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 79

Peder Mansfield

Restaurangområdeschef område 3

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Peder Mansfield

E-post: peder.mansfield@linkoping.se

Telefon: 013-26 21 64

Carola Hultmark

Restaurangområdeschef område 4

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Carola Hultmark

E-post: carola.hultmark@linkoping.se

Telefon: 013- 26 36 37

Ulle Haamer

HR-administratör

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Ulle Haamer

E-post: ulle.haamer@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 90

Anna-Lena Albinsson

Administratör

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Anna-Lena Albinsson

E-post: anna-lena.albinsson@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 73

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 februari 2020