Din anställning som timvikarie

Här hittar du information om din anställning som timvikarie hos oss på LSS Funktionsstöd. Hur du lägger dig tillgänglig och vad som händer när du blivit bokad på ett arbetspass. Hur du anmäler sjukdom eller vård av barn, hur din lön hanteras och betalas ut och hur du går tillväga om du vill arbeta på fler arbetsplatser.

 

Klicka på det du är intreserad av för att få mer information. Hjälp oss att göra sidan bättre genom att svara ja eller nej på frågan nedan.

Vill du prata med någon kan du alltid ta konakt med någon på Bemanningscentrum

 

Alla timvikarier i Linköpings kommun har en tidsbegränsad anställning. Detta beslut är taget av de fackliga organisationerna och HR centralt.

Som timvikarie har du minst två anställningar; en vikariatsanställning och en allmän visstidsanställning, för att vi ska kunna räkna dina LAS-dagar.

LAS-dagar

Lagen om anställningsskydd förkortas ofta som LAS. Det innebär att när du har uppnått ett visst antal arbetade dagar har du rätt till en tillsvidareanställning. Du har möjlighet att tacka nej till en sådan anställning. Om du vill veta hur många LAS-dagar du har kan du maila oss på bemanningscentrum@linkoping.se.

 

 

 

Det är efter att du har lagt dig tillgänglig i Timepool som bemanningsassistenterna kan boka dig på arbetspass. Du får bekräftelse genom sms, mail och via Timepool.

Bokning sker:

 • När du ligger fullt tillgänglig på hela passet.
 • När det är minst 2 timmar kvar tills passet börjar.

Förfrågan skickas:

 • När du redan har ett pass inbokat samma dag.
 • När det gäller pass som startar inom 2 timmar, för att BA ska få en bekräftelse på att du sett förfrågan.
 • När passen understiger 3 timmar.

Du är själv ansvarig för vilka pass du tackar ja till och hur du vill arbeta. Vi följer arbetstidslagen och den kan innebära att det är tillåtet med väldigt intensiva arbetsperioder. Om du tackar ja till att arbeta exempelvis ett kvällspass när du redan är inbokad på följande nattpass är det ditt ansvar. Alla vikarier vill lägga upp sitt arbete på olika sätt och vi på Bemanningen har svårt att veta vad som passar dig. Ibland önskar arbetsplatsen och/eller arbetsledande verksamhetschef att du som timvikarie arbetar på ett speciellt sätt, exempelvis inte dubbelpass. Om du har frågor om det kan du vända dig till arbetsplatsen.

Förändringar av pass

När du har blivit bokad på ett pass så är du skyldig att arbeta. Om du vill byta pass med någon annan  ska du kontakta din arbetsplats. Det är samma regler för timvikarier som för ordinarie personal. Om passet inte går att tillsätta med annan timvikarie så är du skyldig att arbeta din tid, precis som ordinarie anställda.

Vad är delegering

Alla som arbetar i gruppbostad eller korttidshem där det finns brukare som tar medicin ska ha så kallad delegering för att ge medicin. Man ska också ha kunskaper om basal hygienrutin. Det är en sjuksköterska som kan ge dig delegering.  

Steg att ta för att få delegation

 • Gör webutbildningar och skriv ut diplom från dem

För läkemedel och insulin på Svenskt Demenscentrums Utbildningsportal, skapa ett inlogg med din linkoping.se adress. Gör testen Jobba säkert med läkemedel och Ge insulin.

För basala hygienrutiner på Vårdgivarguiden

För Compat Ella Pump för PEG Instruktionsfilm Compat Ella pump till PEG 

 • Ordna kopia på delegeringsbeslut som inte är äldre än ett år om du har det.

 • Gå dina introduktionsdagar.

 • Gå igenom checklista inför personlig delegering av sjuksköterska med din handledare på arbetsplatsen.
  Checklista_infor_personlig_delegering_med_sjukskoterska.pdf

 • Kontakta sjuksköterska för att boka tid för delegering, 013-20 62 89.

 • Diplom från genomförda webutbildningar (läkemedel, insulin och basala hygienrutiner) och underskriven cheklista ska tas med till delegeringstillfället, en förutsättning för att delegeringen ska kunna genomföras.

 • Du ska visa upp diplomet för bemanningsassistenterna på Bemanningscentrum för att få ersättning för arbetstiden.

Har du frågor  läs mer i rutinen för delegering eller kontakta sjuksköterska på telefon 013-20 62 89

Den lön som står specificerad på ditt anställningsbevis motsvarar en heltid det vill säga 165 timmar. För att ta reda på din timlön – dela din månadslön med 165. Till din lön tillkommer semesterersättning, som är 12%.

Din lön utbetalas månaden efter du arbetat, löneutbetalning för anställda inom Linköpings kommun är normalt den 27:e varje månad. Du får en lönespecifikation för varje anställning som du har blivit bokad på.

Ersättning, utöver timlön, för obekväm arbetstid

Storhelg: 103,70

Storhelg natt: 124,50

Helg: 53,00

Helg natt: 61,00

Natt vardag: 45,40

Kväll vardag: 21,50

Jourersättning

30% av timlön upp till 50 timmar i månaden.

Det finns två olika typer av jour.

 • Jour bilaga J: hälften av jourtiden ersätts med jourersättning och den andra hälften med ordinarie timlön. Du får ingen extra ersättning vid störning under jouren.
 • Jour: Endast jourersättning, men vid störning på tiden utgår ersättning för kvalificerad övertid.

 

Arbetar du mer än 165 timmar per månad får du övertidsersättning enligt avtal.

Vill du veta mer om ersättningar och avtal, besök Sveriges kommuner och landstings hemsida: SKL

Ring alltid till Bemanningscentrum på telefonnummer 013 - 26 35 35 när du är sjuk eller behöver vårda barn.

Det pass du skulle ha arbetat finns fortfarande kvar i din personliga kalender i Timepool för att det ska gå att följa upp frånvaron. Ring bemanningen så tidigt som möjligt för att underlätta arbetet med att ersätta dig.

Du får karens och sjuklön enligt gällande avtal. Glöm inte att sjukanmäla dig till Försäkringskassan när du inte har rätt till ersättning från oss.

LSS Funktionsstöd och Bemanningscentrums mål är att alla som ligger tillgängliga ska kunna jobba. Vi strävar efter att inte besvära timvikarier som inte har lagt sig tillgängliga i Timepool. För att detta ska fungera är det viktigt att du ser över din tillgänglighet ofta så att den stämmer med hur du kan jobba.

Detta förbinder du dig till genom att du är tillgänglig

Du ska vara tillgänglig via telefon och mail. Detta innebär att telefonen ska vara påslagen med ljud senast från den tiden som du är tillgänglig. Du ska vara beredd att komma och jobba med kort varsel. Detta gäller även tidiga morgnar om du har lagt dig tillgänglig då.

Det är viktigt att du svarar på förfrågningar i så god tid som möjligt för att vi snabbare ska kunna ge besked till arbetsplatsen om vem som kommer.

När du är tillgänglig räknar vi med att du kan jobba. Kom ihåg att uppdatera din kalender ofta, speciellt om du har blivit bokad på ett pass som innebär att du inte kan jobba tiden före och efter detta pass.

Vi förväntar oss att du svarar på de förfrågningar vi skickar ut. Observera att vi endast förfrågar dig när det inte är möjligt att boka enligt rutin. Ibland skickar vi ut sms till dig som inte är en förfrågan utan vanlig text. Dessa sms går tyvärr inte att svara på genom sms-svar. För att svara på dessa får du antingen ringa till oss eller skicka ett mail till Bemanningscentrum.

Time Care Pool är LSS Funktionsstöds vikariebokningssytem. Fördelarna med Time Care Pool är att du som timvikarie själv bestämmer när du vill vara tillgänglig för jobb. Systemet bygger på att du lägger din tillgänglighet i din personliga kalender. Sedan bokar bemanningsassistenten dig på de pass som matchar tillgängligheten  i Time Care Pool.

Support till Time Care Pool får du av LKDATA  013 - 20 69 69

Ifall du vill arbeta på fler ställen så kontaktar du HR-assistent.

Kom ihåg att uppge om du har några speciella önskemål eller hinder gällande arbetsplatser eller arbetstider. Till exempel dag, natt, jour, tillgång till bil, personlig assistans eller gruppbostäder.

Hanna Sundin

Rekryteringsassistent LSS Funktionsstöd

Bemanningscentrum

Skicka e-post till Hanna

E-post: Hanna.Sundin@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 35 93

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2017