Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

I en bostad med särskild service bor några barn och ungdomar tillsammans och det finns personal dygnet runt. Boendet är utformat så att det ger barnet/ungdomen goda möjligheter till en god kontakt med sina föräldrar, syskon och andra närstående.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska ofta tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov, men kan också behövas på grund av skolgång på annan ort.

Ett boende för barn och ungdomar har 3-6 platser. Varje barn har ett eget rum och delar utrymmen som vardagsrum och kök med de andra. Stöd och omsorg ges individuellt och anpassas efter varje individs unika behov.

Hur stödet ska ges planeras i en genomförandeplan, och varje barn/ungdom har en eller flera kontaktmän i boendet.


Se när Andreas & Classe knackar på hos Furirgatan:

Cecilia Dahlqvist

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service

Till e-postformulär för Cecilia Dahlqvist

E-post: Cecilia.Dahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013-29 41 12

Pysslingsvägen 7

Telefon: 013-20 59 53

Besöksadress: Pysslingsvägen 7 (se karta)

Besöksadress : Pysslingsvägen 7

Postadress: LSS Funktionsstöd Leanlink, 58181 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/ https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/

Lovisa Gustafsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service, barn och ungdom

Till e-postformulär för Lovisa Gustafsson

E-post: Lovisa.Gustafsson@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 13

Furirgatan 1

Telefon: 013-20 57 76

Besöksadress: Furirgatan 1 (se karta)

Besöksadress : Furirgatan 1

Postadress: LSS Funktionsstöd Leanlink, 58181 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/ https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/

Senast uppdaterad den 18 februari 2021