Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

I en bostad med särskild service bor några barn eller ungdomar tillsammans och det finns personal dygnet runt. Boendet är utformat så att det ger barnet/ungdomen goda möjligheter till en god kontakt med sina föräldrar, syskon och andra närstående.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska ofta tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov, men kan också behövas på grund av skolgång på annan ort.

Ett boende för barn och ungdomar har 3-6 platser. Varje barn har ett eget rum och delat med de andra utrymmen som vardagsrum och kök. Stöd och omsorg ges individuell och anpassas efter varje individs unika behov.

Hur stödet ska ges planeras i en genomförandeplan och varje barn/ungdom har en eller flera kontaktmän i boendet.

Pysslingen

Besöksadress: Pysslingsvägen 7 (se karta) Öppettider: 013-20 59 53

Postadress: LSS Funktionsstöd Leanlink, 58181 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/ https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/

Furirgatan 1

Telefon: 013-20 57 76

Besöksadress: Furirgatan 1 (se karta)

Postadress: LSS Funktionsstöd Leanlink, 58181 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/ https://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostad-med-sarskild-service-for-barn-och-ungdomar/


Se när Andreas & Classe knackar på hos Furirgatan:

Senast uppdaterad den 18 september 2020