Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boende med daglig verksamhet

I Linköpings kommun finns så kallade BoDa-verksamheter. BoDa är en förkortning av boende och daglig verksamhet. Brukare i en BoDa-verksamhet, har ett mer omfattande behov av tillsyn och omvårdnad.

Du bor i en gruppbostad, men åker inte iväg till daglig verksamhet. Istället har du ditt arbete antingen i anslutning till bostaden, eller i ett närliggande dagcenter. Du har samma personal i boendet som på din dagliga verksamhet.

Du som bor på en BoDa-enhet kan ha måttlig till grav funktionsnedsättning och/eller behov av beteendestöd.

Boendet

Målet i våra gruppbostäder är att stödja dig, så att du känner dig trygg och har ett så självständigt liv som möjligt med en meningsfull fritid. Du får en kontaktperson i personalgruppen på boendet, som ska hjälpa till lite extra. Tillsammans med dig och din företrädare gör kontaktpersonen en genomförandeplan, som bestämmer hur stödet till dig ska se ut. På så sätt vet all personal vad du vill och behöver. Hjälp kan exempelvis ges med inköp, matlagning, städning, klädvård och hygien. Du kan också få stöd vid olika kontakter med samhället.

En gruppbostad innehåller oftast fem eller sex individuella och fullvärdiga lägenheter i samma huskropp. Fullvärdig innebär att det finns ett kök där man kan tillaga mat, samt dusch och toalett. Gemensamhetslokalen ligger i nära anslutning till lägenheterna, och skapar möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021