Boende med daglig verksamhet

På den här sidan kan du läsa mer om LSS Funktionsstöds olika bostäder med daglig verksamhet. De brukar kallas för BoDa. Du hittar information om var de ligger och vad det innebär att bo i en sådan lägenhet.

Gruppbostaden på Aspnäsvägen 120 finns i bostadsområdet Ullstämma, nära skog och natur och med gångavstånd till Ekholmen centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Utifrån dina behov erbjuder vi under minst fem timmar per dag, en individuellt anpassad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten genomförs bland annat på närdagcenter Ullnäset. En stor del av aktiviteterna är inriktad på sinnesstimulering av olika slag som genomförs både inomhus och utomhus.

Vi är mycket stolta över vår egen trädgård, som är uppbyggd för att stimulera olika sinnen. Om du vill läsa mer om Ullnäset och våra andra närdagcenter följer du den här länken:

Vi har ett nära samarbete med den närliggande gruppbostaden vid Ullstämmavägen 5 när det gäller både daglig verksamhet och fritid. 

Tre av oss i personalen arbetar vaken natt.

Aspnäsvägen 120

Telefon: 013 - 20 59 13

Besöksadress: Aspnäsvägen 120 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Anneli Ekström

Verksamhetschef

Skicka e-post till Anneli Ekström

E-post: anneli.L.ekstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Gruppbostaden på Bronsåldersgatan 48 finns i bostadsområdet Ullstämma nära skog och natur.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg. 

Den dagliga verksamheten sker till viss del i lantlig miljö och vi planerar den tillsammans med dig utifrån dina behov.

Bronsåldersgatan 48

Telefon: 013 - 20 59 68

Besöksadress: Bronsåldersgatan 48 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Linn Thurfjell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service och närdagcenter

Skicka e-post till Linn Thurfjell

E-post: Linn.Thurfjell@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 12

Gruppbostaden Edhaga gård ligger i Tinnerö eklandskap några kilmometer söder om Linköping. 

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

När du flyttar till Edhaga, innebär det att du bor och arbetar på samma gård.  Arbetet (den dagliga verksamheten) sker till största delen utomhus. Tillsammans med dig planerar vi ditt arbete och dina arbetsdagar. 

 

Vi erbjuder dig boende och daglig verksamhet på en liten skogs- och fårgård.  Den dagliga verksamheten sker utomhus i Tinnerö eklandskap i form av arbete i skogen, vedhantering och fårskötsel. Vi har också en liten gårdsbutik.

Edhaga gård

Telefon: 013 - 880 78

Besöksadress: Edhaga gård (se karta)

Postadress: 585 97 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Johanna Lindell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Korttidshem för vuxna, bostad med särskild service och personlig assistans Gräsgatan

Skicka e-post till Johanna Lindell

E-post: johanna.lindell@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 96

Gruppbostaden på Fanjunkargatan 87 finns i bostadsområdet Valla, nära skog och natur.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Utifrån dina behov erbjuder vi en individuellt anpassad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten genomförs bland annat på närdagcenter Blå porten. En stor del av aktiviteterna är inriktad på sinnesstimulering av olika slag som genomförs både inomhus och utomhus. 

Om du vill läsa mer om Blå porten och våra andra närdagcenter följer du den här länken:

Fanjunkaregatan 87

Telefon: 013 - 20 58 59

Besöksadress: Fanjunkaregatan 87 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Ulf Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Ulf Andersson

E-post: Ulf.Andersson@linkoping.se

Telefon: 013 - 294757

Gruppbostaden som är en såkallad BoDa-enhet, där boende och daglig verksamhet hänger ihop, ligger i Kärna. Kärna ligger 8 km utanför Linköping, hit går bussar och här finns affär och annan samhällsservice.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete på Kärnhuset (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg. Boendet Norrsättersvägen kommer också Kärnhuset och har daglig verksamet.

Gamla Ledbergsvägen 26

Telefon: 013-20 35 31

Besöksadress: Gamla Ledbergsvägen 26 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Charlotta Svensson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotta Svensson

E-post: charlotta.M.svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 63

Gruppbostaden på Härnegatan 75 finns i Ljungsbro, någon mil från Linköpings tätort, nära skog, natur och Göta kanal.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Utifrån dina behov erbjuder vi under minst fem timmar per dag, en individuellt anpassad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten genomförs bland annat på närdagcenter Stjärnan. En stor del av aktiviteterna är inriktad på sinnesstimulering av olika slag som genomförs både inomhus och utomhus. 

Om du vill läsa mer om Stjärnan och våra andra närdagcenter följer du den här länken:

Härnegatan 75

Telefon: 013 - 20 69 05

Besöksadress: Härnegatan 75 (se karta)

Postadress: 590 74 Ljungsbro

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Linn Thurfjell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service och närdagcenter

Skicka e-post till Linn Thurfjell

E-post: Linn.Thurfjell@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 12

Gruppbostaden på Jungfrubergsvägen 2A och B finns i bostadsområdet Jakobsdal med gångavstånd till Ekholmen centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Hos oss har du ditt arbete (dagliga verksamhet) i anslutning till bostaden både inomhus och utomhus. Samma personal som finns i din bostad är med dig under arbetsdagen. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Jungfrubergsvägen 2A

Telefon: 013 - 20 89 57

Besöksadress: Jungfrubergsvägen 2A (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Ann-Christin Petersén

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Ann-Christin Petersén

E-post: Ann-Kristin.Petersén@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 77 15

Gruppbostaden Lilla Åby ligger cirka en mil utanför Linköping, i närheten av Slaka.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.Vi är sjupersoner som arbetar för dig och vi får också kontinuerlig handledning av psykolog.

När du flyttar till Lilla Åby, innebär det att du bor och arbetar på samma gård.  Arbetet (den dagliga verksamheten) sker till största delen utomhus. Tillsammans med dig planerar vi ditt arbete och dina arbetsdagar. 

Exempel på arbetsuppgifter är djurskötsel, arbete i växthuset och vedhantering.

Vi är certifierade KRAV-odlare.

 

Lilla Åby Östergård

Telefon: 013 - 20 60 26

Besöksadress: Lilla Åby Östergård (se karta)

Postadress: 585 98 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Robin Törnlind

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Robin Törnlind

E-post: Robin.Törnlind@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 34

Gruppbostaden som är en såkallad BoDa-enhet, där boende och daglig verksamhet hänger ihop, ligger i Kärna. Kärna ligger 8 km utanför Linköping, hit går bussar och här finns affär och annan samhällsservice.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete på Kärnhuset (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg. Boendet Gamla Ledbergsvägen kommer också Kärnhuset och har daglig verksamet.

Norrsätersgatan 17

Telefon: 013-20 35 40

Besöksadress: Norrsätersgatan 17 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Charlotta Svensson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotta Svensson

E-post: charlotta.M.svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 63

Gruppbostaden på Tegskiftesgatan 255 finns i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Utifrån dina behov erbjuder vi under minst fem timmar per dag, en individuellt anpassad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten genomförs bland annat på närdagcenter Carpe Diem. En stor del av aktiviteterna är inriktad på sinnesstimulering av olika slag som genomförs både inomhus och utomhus.

Om du vill läsa mer om Carpe Diem och våra andra närdagcenter följer du den här länken:

Närdagcenter

Tre av oss i personalen arbetar vaken natt.

Tegskiftesgatan 255

Telefon: 013 - 20 60 30

Besöksadress: Tegskiftesgatan 255 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Gruppbostaden på Ullstämmavägen 5 finns i bostadsområdet Ullstämma, nära skog och natur och med gångavstånd till Ekholmen centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Utifrån dina behov erbjuder vi under minst fem timmar per dag, en individuellt anpassad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten genomförs bland annat på närdagcenter Ullnäset. En stor del av aktiviteterna är inriktad på sinnesstimulering av olika slag som genomförs både inomhus och utomhus.

Vi är mycket stolta över vår egen trädgård, som är uppbyggd för att stimulera olika sinnen. 

Om du vill läsa mer om Ullnäset och våra andra närdagcenter följer du den här länken:

Närdagcenter

Vi har ett nära samarbete med den närliggande gruppbostaden vid Aspnäsvägen när det gäller både daglig verksamhet och fritid. 

Tre av oss i personalen arbetar vaken natt.

Ullstämmavägen 5

Telefon: 013 - 20 59 06

Besöksadress: Ullstämmavägen 5 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Anneli Ekström

Verksamhetschef

Skicka e-post till Anneli Ekström

E-post: anneli.L.ekstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 augusti 2018