Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boende med daglig verksamhet

I Linköpings kommun finns så kallade BoDa-verksamheter. BoDa är en förkortning av boende och daglig verksamhet. Brukare i en BoDa-verksamhet, har ett mer omfattande behov av tillsyn och omvårdnad.

Brukaren bor i en gruppbostad, men åker inte iväg till en daglig verksamhet. Istället har brukaren sitt arbete antingen i anslutning till bostaden, eller i ett närliggande dagcenter. Brukaren har samma personal i boendet som på sin dagliga verksamhet.

Vi delar oftast in våra BoDa-verksamheter i tre olika typer:

  • För personer med grav/svår kognitiv funktionsnedsättning
  • För personer med behov av beteendestöd
  • Lantlig miljö med beteendestöd

Boendet

Målet i våra gruppbostäder är att stödja brukarna, så att de känner sig trygga och har ett så självständigt liv som möjligt med en meningsfull fritid. Varje brukare får en kontaktperson i personalgruppen på boendet, som ska hjälpa till lite extra. Tillsammans med brukaren och dess företrädare gör kontaktpersonen en genomförandeplan, som bestämmer hur stödet till brukaren ska se ut.  På så sätt vet all personal vad brukaren vill och behöver. Hjälp kan exempelvis ges med inköp, matlagning, städning, klädvård och hygien. Brukaren kan också få stöd vid olika kontakter med samhället.

En gruppbostad innehåller oftast fem eller sex individuella och fullvärdiga lägenheter i samma huskropp. Fullvärdig innebär att det finns ett kök där man kan tillaga mat, samt dusch och toalett. Gemensamhetslokalen ligger i direkt anslutning till lägenheterna, och skapar möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Gruppbostaden på Härnegatan 75 finns i Ljungsbro, någon mil från Linköpings tätort, nära skog, natur och Göta kanal.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Utifrån dina behov erbjuder vi under minst fem timmar per dag, en individuellt anpassad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten genomförs bland annat på närdagcenter Stjärnan. En stor del av aktiviteterna är inriktad på sinnesstimulering av olika slag som genomförs både inomhus och utomhus. 

Om du vill läsa mer om Stjärnan och våra andra närdagcenter följer du den här länken:

Härnegatan 75

Telefon: 013 - 20 69 05

Besöksadress: Härnegatan 75 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Linn Thurfjell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service och närdagcenter

Till e-postformulär för Linn Thurfjell

E-post: Linn.Thurfjell@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 12

Gruppbostaden på Jungfrubergsvägen 2A och B finns i bostadsområdet Jakobsdal med gångavstånd till Ekholmen centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Hos oss har du ditt arbete (dagliga verksamhet) i anslutning till bostaden både inomhus och utomhus. Samma personal som finns i din bostad är med dig under arbetsdagen. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Jungfrubergsvägen 2A

Telefon: 013 - 20 89 57

Besöksadress: Jungfrubergsvägen 2A (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Ann-Christin Petersén

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Till e-postformulär för Ann-Christin Petersén

E-post: Ann-Kristin.Petersén@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 60 00

Gruppbostaden Lilla Åby ligger cirka en mil utanför Linköping, i närheten av Slaka.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.Vi är sju personer som arbetar för dig och vi får också kontinuerlig handledning av psykolog.

När du flyttar till Lilla Åby, innebär det att du bor och arbetar på samma gård.  Arbetet (den dagliga verksamheten) sker till största delen utomhus. Tillsammans med dig planerar vi ditt arbete och dina arbetsdagar. 

Exempel på arbetsuppgifter är djurskötsel, arbete i växthuset och vedhantering.

Vi är certifierade KRAV-odlare.

 

Lilla Åby Östergård

Telefon: 013 - 20 60 26

Besöksadress: Lilla Åby Östergård (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Robin Törnlind

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Till e-postformulär för Robin Törnlind

E-post: Robin.Törnlind@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 34

Gruppbostaden som är en såkallad BoDa-enhet, där boende och daglig verksamhet hänger ihop, ligger i Kärna. Kärna ligger 8 km utanför Linköping, hit går bussar och här finns affär och annan samhällsservice.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete på Kärnhuset (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg. Boendet Gamla Ledbergsvägen kommer också till Kärnhuset och har daglig verksamhet.

Norrsätersgatan 17

Telefon: 013-26 35 40

Besöksadress: Norrsätersgatan 17 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Charlotta Svensson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Till e-postformulär för Charlotta Svensson

E-post: charlotta.M.svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 63

Gruppbostaden på Tegskiftesgatan 255 finns i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Utifrån dina behov erbjuder vi under minst fem timmar per dag, en individuellt anpassad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten genomförs bland annat på närdagcenter Carpe Diem. En stor del av aktiviteterna är inriktad på sinnesstimulering av olika slag som genomförs både inomhus och utomhus.

Om du vill läsa mer om Carpe Diem och våra andra närdagcenter följer du den här länken:

Närdagcenter

Tre av oss i personalen arbetar vaken natt.

Tegskiftesgatan 255

Telefon: 013 - 20 60 30

Besöksadress: Tegskiftesgatan 255 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Gruppbostaden på Ullstämmavägen 5 finns i bostadsområdet Ullstämma, nära skog och natur och med gångavstånd till Ekholmen centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet. När du flyttar till oss får du en eller två personliga kontaktmän. De hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ditt arbete (dagliga verksamhet) finns i ett hus i närheten av bostaden. Samma personal som finns i din bostad följer med dig till arbetet. Det är en bra förutsättning för att du ska känna dig trygg.

Utifrån dina behov erbjuder vi under minst fem timmar per dag, en individuellt anpassad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten genomförs bland annat på närdagcenter Ullnäset. En stor del av aktiviteterna är inriktad på sinnesstimulering av olika slag som genomförs både inomhus och utomhus.

Vi är mycket stolta över vår egen trädgård, som är uppbyggd för att stimulera olika sinnen. 

Om du vill läsa mer om Ullnäset och våra andra närdagcenter följer du den här länken:

Närdagcenter

Vi har ett nära samarbete med den närliggande gruppbostaden vid Aspnäsvägen när det gäller både daglig verksamhet och fritid. 

Tre av oss i personalen arbetar vaken natt.

Ullstämmavägen 5

Telefon: 013 - 20 59 06

Besöksadress: Ullstämmavägen 5 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/boende-med-daglig-verksamhet/

Anneli Ekström

Verksamhetschef

Bostäder med särskild service

Till e-postformulär för Anneli Ekström

E-post: anneli.L.ekstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 11 februari 2020