Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Daglig verksamhet - närdagcenter

LSS Funktionsstöd har flera närdagcenter som tillhör våra BoDa-verksamheter. Det innebär att hem och daglig verksamhet är ihopkopplade.

Den dagliga verksamheten ligger på gångavstånd från boendet, och kallas för närdagcenter. Ibland har vi också möjlighet att ta emot brukare som bor i samma område, och har personlig assistans eller annat stöd.

Under minst fem timmar varje vardag, har brukare sin dagliga verksamhet här. När en ny brukare kommer till oss, planerar vi hens arbetsdagar utifrån behov, förmågor, intressen och ålder.

En stor del av det vi gör på närdagcenter, handlar om sinnesstimulering av olika slag. Det gör vi både inomhus och utomhus.

Vi erbjuder exempelvis:

 • Taktil stimulans (beröring för att stimulera brukarens olika sinnen)
 • Bad i bassäng
 • Musikaktiviteter
 • Promenader
 • Utflykter
 • Sjukgymnastik

 

Carpe Diem ligger på Boställsgatan 63 i stadsdelen Lambohov.

Det är en arbetsplats (daglig verksamhet) för i första hand dig som bor i gruppbostaden på Tegskiftesgatan 255. Det finns också möjlighet att komma hit även om du inte bor i någon av de bostäderna.  

Under minst fem timmar varje vardag har du din dagliga verksamhet här. När du kommer till oss planerar vi dina arbetsdagar utifrån dina behov, förmågor, intressen och ålder.

En stor del av det vi gör här på Carpe Diem handlar om på sinnesstimulering av olika slag. Det gör vi både inomhus och utomhus. 

Vi erbjuder också andra aktiviteter som exempelvis: 

 • Taktil stimulans (beröring för att stimulera dina olika sinnen)
 • Bad i bassäng
 • Musikaktiviteter
 • Promenader
 • Utflykter
 • Sjukgymnastik

Vi är två personer som arbetar dagtid på närdagcentret. Dessutom följer personal med från gruppbostaden Tegeskiftesgatan. 

Närdagcenter Carpe Diem

Telefon: 013 - 20 60 01

Besöksadress: Boställsgatan 63 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/

Cecilia Dahlqvist

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service

Till e-postformulär för Cecilia Dahlqvist

E-post: Cecilia.Dahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013-29 41 12

Kärnhuset ligger mitt i Kärna centrum. Det är en arbetsplats (daglig verksamhet) för i första hand dig som bor på boendena Norrsättersvägen och Gamla Ledbergsvägen. Det finns också möjlighet att komma hit även om du inte bor i någon av de bostäderna.  

Under minst fem timmar varje vardag har du din dagliga verksamhet här. När du kommer till oss planerar vi dina arbetsdagar utifrån dina behov, förmågor, intressen och ålder.

En stor del av det vi gör här på Kärnhuset handlar om på sinnesstimulering av olika slag. Det gör vi både inomhus och utomhus. 

Vi erbjuder också andra aktiviteter som exempelvis: 

 • Taktil stimulans (beröring för att stimulera dina olika sinnen)
 • Bad i bassäng
 • Musikaktiviteter
 • Promenader
 • Utflykter
 • Sjukgymnastik

All personal arbetar både på gruppbostaden och i den dagliga verksamheten. Detta gör att du har samma personal både hemma och på din sysselsättning.

Närdagcenter Kärnhuset

Telefon: 013-20 64 41

Besöksadress: Kärnabrunnsgatan 4 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/

Cecilia Dahlqvist

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service

Till e-postformulär för Cecilia Dahlqvist

E-post: Cecilia.Dahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013-29 41 12

Stjärnan ligger på Härnegatan 61. Det är en arbetsplats (daglig verksamhet) för i första hand dig som bor i gruppbostaden på Härnegatan 75. Det finns också möjlighet att komma hit även om du inte bor i någon av de bostäderna.  

Stjärnan ligger i servicehuset Härnebackens lokaler i Ljungsbro, nära natur och med gångavstånd till Göta kanal.

Under minst fem timmar varje vardag har du din dagliga verksamhet här. När du kommer till oss planerar vi dina arbetsdagar utifrån dina behov, förmågor, intressen och ålder.

En stor del av det vi gör här på Stjärnan handlar om på sinnesstimulering av olika slag. Det gör vi både inomhus och utomhus. 

Vi erbjuder också andra aktiviteter som exempelvis: 

 • Taktil stimulans (beröring för att stimulera dina olika sinnen)
 • Bad i bassäng
 • Musikaktiviteter
 • Promenader
 • Utflykter
 • Sjukgymnastik

Vi är några personer som arbetar dagtid på närdagcentret. Dessutom följer personal med från gruppbostaden på Härnegatan 75.

Närdagcenter Stjärnan

Telefon: 013-206905

Besöksadress: Härnegatan 75 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/

Linn Thurfjell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service och närdagcenter

Till e-postformulär för Linn Thurfjell

E-post: Linn.Thurfjell@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 12

Ullnäset ligger på Aspnäsvägen 9-10.

Det är en arbetsplats (daglig verksamhet) för i första hand dig som bor i gruppbostäderna på Aspnäsvägen 120 och Ullstämmavägen 5. Det finns också möjlighet att komma hit även om du inte bor i någon av de bostäderna.  

Närdagcentret finns i stadsdelen Ullstämma, nära skog och natur och med gångavstånd till Ekholmen centrum.

Under minst fem timmar varje vardag har du din dagliga verksamhet här. När du kommer till oss planerar vi dina arbetsdagar utifrån dina behov, förmågor, intressen och ålder.

En stor del av det vi gör här på Ullnäset handlar om på sinnesstimulering av olika slag. Det gör vi både inomhus och utomhus. 

Vi erbjuder också andra aktiviteter som exempelvis: 

 • Taktil stimulans (beröring för att stimulera dina olika sinnen)
 • Bad i bassäng
 • Musikaktiviteter
 • Promenader
 • Utflykter
 • Sjukgymnastik

Vi är tre personer som arbetar dagtid på närdagcentret. Dessutom följer personal med från gruppbostäderna Ullstämmavägen 5 och Aspnäsvägen 120.

Närdagcenter Ullnäset

Telefon: 013 - 20 59 58

Besöksadress: Aspnäsvägen 120 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/

Anneli Ekström

Verksamhetschef

Bostäder med särskild service

Till e-postformulär för Anneli Ekström

E-post: anneli.L.ekstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 11 februari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: