Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gruppbostäder

Gruppbostad är en bostad för dig som behöver stöd och tillsyn dygnet runt för att klara av din dagliga livsföring.

Målet i våra gruppbostäder är att stödja dig så att du känner dig trygg, och har ett så självständigt liv som möjligt med en meningsfull fritid.

All personal hjälper alla brukare. Det kan dock variera vilken personal som kommer till vilken brukare, beroende på aktivitet och vem som jobbar. Du får en kontaktperson i personalgruppen på boendet, som ska hjälpa till lite extra. Tillsammans med dig gör kontaktpersonen en genomförandeplan, som bestämmer hur stödet till dig ska se ut. På så sätt vet all personal vad du vill och behöver. Hjälp kan exempelvis ges vid inköp, matlagning, städning, klädvård och hygien. Du kan också få stöd vid olika kontakter med samhället.

En gruppbostad innehåller oftast fem eller sex individuella och fullvärdiga lägenheter i samma huskropp. Fullvärdig innebär att det finns ett kök där man kan tillaga mat, samt dusch och toalett. Gemensamhetslokalen ligger i direkt anslutning till lägenheterna, och skapar möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Senast uppdaterad den 14 april 2021