Gruppbostäder

På den här sidan kan du läsa mer om LSS Funktionsstöds olika gruppbostäder. Du hittar information om var de ligger och vad det innebär att bo i en gruppbostad.

En gruppbostad innehåller fyra till sex individuella lägenheter i samma huskropp. I lägenheten får du stöd från personal och har tillgång till den gemensama delen i gruppbostaden, som vi ofta benämner basen. I basen finns även personalutrymmen.

Gruppbostaden Askebyvägen finns i utkanten av Linghem. I Linghem finns närhet till naturen, utomhusbad, dagligvarubutik och tågstation med täta förbindelser till centrala Linköping som ligger 10 km bort.

Boendet vänder sig till vuxna personer med förvärvad hjärnskada. Det finns fem lägenheter i boendet.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att ha en meningsfull vardag med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Askebyvägen 2

Telefon: 013-20 54 99

Besöksadress: Askebyvägen 2 (se karta)

Postadress: LSS Funktionsstöd, 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Helena Håkansson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Helena Håkansson

E-post: Helena.Hakansson@linköping.se

Telefon: 013 - 20 60 67

Gruppbostaden på Blåbärsvägen 82 finns i Sturefors cirka en mil från Linköpings tätort.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Blåbärsvägen 82

Telefon: 013 - 20 55 16

Besöksadress: Blåbärsvägen 82 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Robin Törnlind

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Robin Törnlind

E-post: Robin.Törnlind@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 34

Gruppbostaden på Boställsgatan 17 finns i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.Vi är sju personer som arbetar för dig och vi får också kontinuerlig handledning av psykolog.

Boställsgatan 17

Telefon: 013 - 20 60 12

Besöksadress: Boställsgatan 17 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Gruppbostaden på Granholmsvägen 2 finns i bostadsområdet Hjulsbro i utkanten av Linköping. Gruppbostaden ligger i närheten av ett skogsområde. Du som bor här har tillgång till en stor trädgård. En del lägenheter har en liten altan.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Granholmsvägen 2

Telefon: 013 - 20 59 73

Besöksadress: Granholmsvägen 2 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

 

Lena Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Lena Andersson

E-post: Lena.Andersson4@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 60 81

Gruppbostaden Hjälmsätersgatan 14 C finns i bostadsområdet Gottfridsberg. Lägenheterna finns på två olika våningar i hyreshuset.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt. De riktar sig främst till dig som är äldre.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Hjälmsätersgatan 14

Telefon: 013 - 26 32 11

Besöksadress: Hjälmsätersgatan 14 (se karta)

Postadress: 581 81

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Anneli Ekström

Verksamhetschef

Skicka e-post till Anneli Ekström

E-post: anneli.L.ekstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Gruppbostaden Kruskålsvägen finns i bostadsområdet Ekängen, 9 km från centrala Linköping. I Ekängen finns närhet till vatten och skog.

Boendet byggdes 2016 och är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Kruskålsvägen 5

Telefon: 013-20 74 92

Besöksadress: Kruskålsvägen 5 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Margaretha Karlson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Margaretha Karlson

E-post: Margaretha.Karlsson@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 69 17

Gruppbostaden på Kvinnebyvägen 1 finns i bostadsområdet Hjulsbro med gångavstånd till Ekholmens centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Både boende och personal arbetar miljövänligt. Vi sopsorterar och har en egen varmkompost för matavfall.

Vi arbetar utifrån Leanlinks och LSS Funktionsstöds värdegrund och dessutom är vår målsättning: 

  • Att ge varje individ stöd och service anpassad efter sin egen vilja och förmåga.
  • Att genom struktur och rutiner uppmuntra till ett så självständigt liv som möjligt.
  • Att med kompetens och lyhördhet ge individen trygghet och eget värde.
  • Att erbjuda meningsfull fritid efter egna önskemål och intressen.
  • Att upprätthålla en bra kontakt med brukarens anhöriga
Kvinnebyvägen 1

Telefon: 013 - 20 89 40

Besöksadress: Kvinnebyvägen 1 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Ann-Christin Petersén

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Ann-Christin Petersén

E-post: Ann-Kristin.Petersén@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 77 15

Gruppbostaden Kvinnebyvägen 2 finns i bostadsområdet Hjulsbro. Här har du också gångavstånd till Ekholmens centrum

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt. De riktar sig främst till dig som är äldre.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Kvinnebyvägen 2

Telefon: 013 - 20 53 34

Besöksadress: Kvinnebyvägen 2 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Linn Thurfjell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service och närdagcenter

Skicka e-post till Linn Thurfjell

E-post: Linn.Thurfjell@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 12

Gruppbostaden Lövsångarvägen finns i Linghem i ett nybyggt kvarter, lite över en mil från centrala Linköping. I Linghem finns närhet till naturen samtidigt som det är enkelt att ta pendeln till stan.

Boendet byggdes 2016 och är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Lövsångarvägen 9

Telefon: 013-203908

Besöksadress: Lövsångarvägen 9 (se karta)

Postadress: Leanlink, LSS Funktionsstöd, 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Helena Håkansson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Helena Håkansson

E-post: Helena.Hakansson@linköping.se

Telefon: 013 - 20 60 67

Gruppbostaden på Rättaregatan 96 finns i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Rättaregatan 96

Telefon: 013 - 20 60 22

Besöksadress: Rättaregatan 96 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Charlotta Svensson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotta Svensson

E-post: charlotta.M.svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 63

Gruppbostaden på Storskiftesgatan 4 finns i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Storskiftesgatan 4

Telefon: 013 - 20 60 16

Besöksadress: Storskiftesgatan 4 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Charlotta Svensson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotta Svensson

E-post: charlotta.M.svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 63

Tröskargatan 87 ligger i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som vill flytta hemifrån eller som nyss har gjort det och som behöver tillgång till personal dygnet runt. 

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Tröskaregatan 87

Telefon: 013 - 20 60 97

Besöksadress: Tröskaregatan 87 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Carola Haag

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service Lambohov och personlig assistans

Skicka e-post till Carola Haag

E-post: carola.haag@linkoping.se

Telefon: 013-20 26 76

Gruppbostaden på Uvelundsgatan 25 finns i bostadsområdet Jakobsdal. Härifrån är det gångavstånd till Ekholmens centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Uvelundsgatan 25

Telefon: 013 - 20 88 36

Besöksadress: Uvelundsgatan 25 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Ann-Christin Petersén

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Ann-Christin Petersén

E-post: Ann-Kristin.Petersén@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 77 15

Valthornsgatan 3 ligger i bostadsområdet Ullstämma.

Det är en bostad för dig som vill flytta hemifrån eller som nyss har gjort det och som behöver tillgång till personal dygnet runt. 

Varje lägenhet har tillgång till egen altan. 

Totalt är vi sex personal som finns till för dig på Valthornsgatan.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Valthornsgatan 3

Telefon: 013 - 26 26 03

Besöksadress: Valthornsgatan 3 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Robin Törnlind

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Robin Törnlind

E-post: Robin.Törnlind@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 34

Gruppbostaden på Överstegatan 6A finns i Östra Valla eller det som kallas T1. Härifrån är det promenadavstånd till stadskärnan men det går också bussar. Förutom närheten till stan är det också nära till Vallaskogen och Tinnerö.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. Hos oss har du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Överstegatan 6A

Telefon: 013-20 76 78

Besöksadress: Överstegatan 6A (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Ulf Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Ulf Andersson

E-post: Ulf.Andersson@linkoping.se

Telefon: 013 - 294757

Välkommen till gruppbostad Ålerydsvägen 11. En sammanhållen gruppbostad med 5 lägenheter. Gruppbostaden ligger i Ekholmen i Linköping med närhet till de centrala delarna av Linköping. Gruppbostaden har en stor trädgård och närhet till promenadstråk i fina naturområden.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt. Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Ålerydsvägen 11

Telefon: 013-20 70 07

Besöksadress: Ålerydsvägen 11 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Charlotte Holgersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotte Holgersson

E-post: charlotte.holgersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 augusti 2018