Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gruppbostäder

Gruppbostad är en bostad för personer som behöver stöd och tillsyn dygnet runt för att klara av sin dagliga livsföring.

Målet i våra gruppbostäder är att stödja brukaren så att hen känner sig trygg, och har ett så självständigt liv som möjligt med en meningsfull fritid.

All personal hjälper alla brukare. Det kan dock variera vilken personal som kommer till vilken brukare, beroende på aktivitet och vem som jobbar. Varje brukare får en kontaktperson i personalgruppen på boendet, som ska hjälpa till lite extra. Tillsammans med brukaren gör kontaktpersonen en genomförandeplan, som bestämmer hur stödet till brukaren ska se ut. På så sätt vet all personal vad brukaren vill och behöver. Hjälp kan exempelvis ges vid inköp, matlagning, städning, klädvård och hygien. Brukaren kan också få stöd vid olika kontakter med samhället.

En gruppbostad innehåller oftast fem eller sex individuella och fullvärdiga lägenheter i samma huskropp. Fullvärdig innebär att det finns ett kök där man kan tillaga mat, samt dusch och toalett. Gemensamhetslokalen ligger i direkt anslutning till lägenheterna, och skapar möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Senast uppdaterad den 22 april 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: