Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnebyvägen 1

Gruppbostad Kvinnebyvägen 1 har sex platser och ligger i Ekholmen, ca 6 km ifrån Linköpings stadskärna.

 

Målgrupp

Vuxna personer, i varierande åldrar, med lindrig till måttlig funktionsnedsättning och olika behov.

Vardag

Varje brukare har egen lägenhet med kök och badrum, samt tillgång till egen uteplats. I anslutning till lägenheterna ligger en så kallad baslägenhet, där personalen finns. Baslägenheten används också för gemenskap och aktiviteter. T ex äter vi middag tillsammans där i helgerna. Vi gör både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, och har tillgång till bil. Semesterresor planeras också in årligen med varje brukare.  

Arbetssätt och personal

Vår personalgrupp har bred kompetens och många års erfarenhet, och handleds kontinuerligt av psykolog. Vi arbetar med PBS (positivt beteendestöd), för att främja livskvalitet och självbestämmande. Hos oss finns dessutom sovande jour.

Boendets omgivning

Det finns bra bussförbindelser, och vi har gångavstånd till Ekholmens Centrum. Där finns bl. a matbutiker, frisör, apotek och kyrka. Även vårdcentral ligger nära.

Kvinnebyvägen 1

Telefon: 013 - 20 89 40

Besöksadress: Kvinnebyvägen 1 (se karta)

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Helena Lindholm

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service för vuxna

Till e-postformulär för Helena Lindholm

E-post: helena.lindholm@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 82

Senast uppdaterad den 11 februari 2020