Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Etikkortleken

Med hjälp av etikkortleken kan personalgrupper och studenter jobba med värdegrundsfrågor och etiska dilemman. Den består av frågor om bemötande, etiska dilemman och pedagogiska utmaningar. Varje fråga har flera dimensioner. Kortleken kan användas på flera sätt, i många olika situationer och sammanhang.

Etikkortleken har tagits fram av Leanlink, LSS Funktionsstöds Q-råd. 

Etikkortleken ska hjälpa oss i reflektioner och diskussioner om arbetssätt, etik och värderingar i bemötandet av de människor vi möter i vårt arbete. Etikkortleken kan användas på flera sätt, i många olika situationer och sammanhang. Låt din fantasi avgöra, eller använd de förslag som medföljer kortleken.

 

Frågor som finns i kortleken

  • En brukare har lagt ut utmanande bilder och uppgifter om sig själv på sociala medier. Hur agerar du?
  • Du är med en brukare på stan och möter en grupp ungdomar som skrattar, pekar och/eller säger fula ord om brukaren. Hur gör du i situationen och efteråt?
  • En brukare vill helst äta samma maträtt fem dagar i rad. Hur hanterar du det?

Vill du ha en etikkortlek

Vi erbjuder andra verksamheten att köpa etikkortleken. Den kostar 350:- och skickas per post (porto tillkommer) om du inte kan/vill hämta den själv.

Senast uppdaterad den 13 januari 2021