Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Korttidstillsyn (LSS fritids)

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar över 12 år. Tillsynen ges före och efter skolan samt under skollov.

Målet för verksamheten är trygghet och självständighet. Med trygghet menas att ungdomarna ska känna sig trygga med sig själva och i gruppen. För att träna självständighet uppmuntras ungdomarna till att ta egna initiativ och ha inflytande i planeringen av verksamheten.

Viktigt är också att bli sedd som enskild individ och respekteras för den man är, samt respektera andra. Det sociala samspelet tränas dagligen i olika situationer och utvecklande aktiviteter. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt hos personal är en viktig ledstjärna i arbetet.

Inriktat mot barn och ungdomar i åldrarna  12 - 21 år

Tröskaregatan 21

Telefon: 013-20 78 52, 072-240 08 88

Postadress: 583 33 Linköping

Susanne Jacobsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet och bostäder med särskild service för vuxna

Till e-postformulär för Susanne Jacobsson

E-post: Susanne.jacobsson2@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 15

Verksamheten är integrerad i Kultur - och fritidsverksamheten.
Inriktat mot barn och ungdomar i åldrarna 12-21 år.

LSS Ekholmsgården

Telefon: 013-20 52 47

Besöksadress: Ekholmsvägen 32 B (se karta)

Besöksadress : Ekholmsvägen 32 B

Postadress: 581 81 Linköping

Anette Fornell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet

Till e-postformulär för Anette Fornell

E-post: anette.fornell@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 39

Inriktat mot barn och ungdomar i åldrarna 12 - 21 år

Lunden

Telefon: 013-20 52 49, 070-881 53 75

Besöksadress: Åbylundsgatan 47 (se karta)

Besöksadress : Åbylundsgatan 47

Postadress: 582 36 Linköping

Susanne Jacobsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet och bostäder med särskild service för vuxna

Till e-postformulär för Susanne Jacobsson

E-post: Susanne.jacobsson2@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 15

Senast uppdaterad den 2 oktober 2020