Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Korttidstillsyn (LSS fritids)

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar över 12 år. Tillsynen ges före och efter skolan samt under skollov.

Målet för verksamheten är trygghet och självständighet. Med trygghet menas att ungdomarna ska känna sig trygga med sig själv och i gruppen. För att träna självständighet uppmuntras ungdomarna till att ta egna initiativ och ha inflytande i planeringen av verksamheten.

Viktigt är också att bli sedd som enskild individ och respekteras för den man är, samt respektera andra. Det sociala samspelet tränas dagligen i olika situationer och utvecklande aktiviteter. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt hos personal är en viktig ledstjärna i arbetet.

Tröskaregatan 21

Inriktat mot barn och ungdomar i åldrarna  12 - 21 år

Telefonnummer 013 - 20 78 52

Inriktat mot barn och ungdomar i åldrarna 13 – 16 år.

Telefonnummer 013 - 20 52 47

Åbylundsgatan 47

Inriktat mot barn och ungdomar i åldrarna 12 - 21 år

Telefonnummer 013 - 20 52 49

Senast uppdaterad den 11 september 2019