Misstänkt farligt föremål i Tannefors. Läs mer.

Korttidsvistelse utanför hemmet

LSS Funktionsstöd erbjuder korttidsvistelse för ungdomar från 13 år och för vuxna. Du behöver ett biståndsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo eller delta.

Vuxen och barn tittar ut från en bil

 

LSS Funktionsstöd ansvarar för korttidsavlösning i form av helgläger för ungdomar från 13 år och vuxna enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

För att få en plats på helgläger måste du kansöka om insatsen hos LSS- handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen.

Helglägret är en helg i månaden. 

Under helgen genomför vi olika fritidsaktiviteter.

Beroende på årstid och aktivet bor vi på olika vandrarhem eller kursgårdar.

Har du frågor om helgläger tag kontakt LSS Funktionsstöd/Fritid och kultur

LSS Fritid och kultur

Skicka e-post till LSS Fritid och kultur

E-post: ingela.b.andersson@linkoping.se

Telefon: Ingela 013-206707, Ulf 013-206733

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 5A (se karta) Öppettider: Dagtid, vardagar.

Postadress: 581 81 Linköping

 

Korttidsvistelsen innebär att du under en kortare eller längre tid vistas på korttidshemmet Hjulsbrovägen 28  eller deltar i en av våra helglägerverksamheter.

Korttidsvistelse är en stödinsats i Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Du behöver därför ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att få tillgång till korttidsvistelse.

 

Hjulsbrovägen 28

Telefon: 013 - 20 72 73

Besöksadress: Hjulsbrovägen 28 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/korttidsvistelse/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/korttidsvistelse/

Verksamhetschef Johanna Lindell 013-20 72 96

 

 

Charlotte Holgersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotte Holgersson

E-post: charlotte.holgersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 02

  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 juli 2019