Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Korttidsvistelse för barn och ungdom

För barnet/ungdomen tillgodoser korttidsvistelsen både behovet av miljöombyte och rekreation, och ger möjlighet till personlig utveckling. Genom korttidsvistelse ges anhöriga avlösning och utrymme för avkoppling. Insatsen kan även ses som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar.

Korttidsvistelsernas personal arbetar enligt ett pedagogiskt förhållningssätt för ökad självständighet hos barn och ungdomar. Det innebär bland annat social och praktisk träning för att förbereda sig för ett eget boende.

Korttidshemmet Drabantgatan ligger på T1 med närhet till centrum, Valla, Gamla Linköping samt Trädgårdsföreningen. Korttidshemmet har fem platser som avlastar ungefär 15 familjer. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget rum och delar övriga utrymmen med de andra som är där.

Aktiviteter

Aktiviteter som förekommer är promenader, utflykter, spela spel, lyssna på bl.a. musik och vara delaktig vid matlagning. Detta sker både i grupp och individuellt.

Personalen lägger stor vikt vid att tillgodose barn och ungdomars personliga träningsprogram och att använda deras träningshjälpmedel, såsom ståstöd, gåstol med mera.

Vi arbetar utifrån barn och ungdomars individuella behov. Det kan vara genom Tecken som stöd och bilder för kommunikation.

Målgrupp

Ålder 0-21 år med behov av stöd enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utvecklingsstörda barn och ungdomar med både fysiska och psykiska handikapp. De flesta har dessutom medicinska tilläggshandikapp.

Målsättning

Vi utgår från att barnen och ungdomarna har samma behov som alla vi andra. Att ge dem värdighet, trygghet och stimulans för att utvecklas.

Vi vill att föräldrar och anhöriga ska känna sig trygga, delaktiga och välkomna hit.

Uppföljning och samverkan

Vi har regelbundna personalmöten och planeringsdagar, samt kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell plan för individen.

Övrig kontakt med föräldrar sker regelbundet och utifrån önskemål och behov.

Vi har kontakt med individens hem, personliga assistenter, skola, förskola, daglig verksamhet och habiliteringen utifrån behov.

Personalen

På korttidshemmet arbetar dagpersonal, och vaken nattpersonal. Personalen har stor erfarenhet och utbildning bl.a. i dokumentation, etik och moral.

Drabantgatan 20

Telefon: 013-20 57 20

Lovisa Gustafsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service, barn och ungdom

Till e-postformulär för Lovisa Gustafsson

E-post: Lovisa.Gustafsson@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 13

Korttidsvistelse (korttids) för barn och ungdomar i ålder 0-21. Varje helg kan sex barn och ungdomar vara i verksamheten. 

Aktiviteter

Aktiviteter bestäms utifrån barnens/ungdomarnas önskemål och förmåga. Dessa aktiviteter kan vara att umgås på Ellen Key, gå på bio, promenader och utevistelse, restaurangbesök, matlagning, pyssel, spel osv.

Målgrupp

Ellen Keys korttidsverksamhet ska främst riktas till barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar varannan helg (RH-helg), och varannan helg barn och ungdomar med utvecklingstörning (helgkorttids).

Korttidsverksamheten har helgkorttids fredag till söndag, och RH-helg fredag till måndag. Året runt.

Målsättning

Att ge barnen och ungdomarna miljöombyte, och förbereda dem för ett så självständigt liv som möjligt. Samtidigt får deras anhöriga möjlighet till avlösning. Att erbjuda en trygg, stimulerande och utvecklande vistelse, och en chans att träffa nya kompisar.

Lokaler

Lokalerna är stora och handikappanpassade. Det finns sex sovrum, hygienutrymmen, matrum, tv-rum, kök, spelrum/lekrum samt personalutrymmen.

Trädgården är försedd med ett Gunnebostaket och har stora ytor, gungor, sandlåda och uteplats.

Uppföljning

Vi har regelbundna personalmöten och planeringsdagar, samt  kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell plan för individen. Övrig kontakt med föräldrar sker regelbundet och utifrån önskemål/behov. Varje ungdom har en genomförandeplan där de personliga behoven beskrivs. Planen uppdateras/utvärderas varje år eller vid behov, med föräldrar, gode män resp. ungdom.

Samverkan

Vi samverkar i första hand med föräldrar och godemän, men vid behov också med skola, fritidshem, habilitering o.s.v.

Personal

På Ellen Keys korttidshem arbetar personal med lång erfarenhet inom verksamheten.

Personalens utbildning: undersköterskor/ barnskötare/ vårdare. Tecken som stöd och en grundläggande utbildning i dokumentation och etik och moral. Personalen utbildas kontinuerligt efter behov.

Ellen Keys Gata 25

Telefon: 013-20 58 26

Susanne Jacobsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet och bostäder med särskild service för vuxna

Till e-postformulär för Susanne Jacobsson

E-post: Susanne.jacobsson2@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 15

Korttidshemmet Grengatan finns i Vidingsjö bostadsområde. Korttidshemmet har fem platser för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Vi har gemensamt kök, två vardagsrum, TV/datarum, allrum samt en uteplats.

På Grengatan finns även 8-10 fritidsplatser för ungdomar i åldern 12-21år.

Aktiviteter

Aktiviteter som förekommer är bland annat sällskapspel, bio, promenader, bowling, tipspromenader, korvgrillning, TV-spel, dataspel, museibesök och fika på stan.

Aktiviteterna bestäms utifrån barnens och ungdomarnas önskemål och förmåga. Vi har tillgång till en minibuss efter ett speciellt bokningsschema.

Vi gör också alla i hemmet förekommande vardagssysslor, som är frivilliga för barnen och ungdomarna att delta i.

Målgrupp

Barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd

Målsättning

Att hjälpa och stödja barn och ungdomar med deras särskilda behov, i samråd med dem själva och deras föräldrar/anhöriga/familjehem.

Att ge en trygg avlastning för föräldrar/anhöriga/familjehem och ge barn och ungdomar en meningsfull och utvecklande vistelse.

Uppföljning och samverkan

Vi har regelbundna personalmöten samt planeringsdagar och kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell plan för individen. Övrig kontakt med föräldrar sker regelbundet och utifrån önskemål och behov.

Personal

På Grengatan arbetar ungefär nio personal. Förutom olika grundutbildningar som kan vara vårdare, undersköterska och behandlingsassistent, har de utbildats i autism/Asperger, ADHD, teckenkommunikation och bildhantering.

Öppettider

I möjligaste mån försöker vi tillgodose föräldrarnas behov av avlastning vid korttidsverksamheten. Vi har varierande öppettider. För mer exakta uppgifter - kontakta korttidshemmet.

Grengatan 98

Telefon: 013-20 89 46

Anette Fornell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet

Till e-postformulär för Anette Fornell

E-post: anette.fornell@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 39

Lantmannagatans korttidshem ligger i Lambohov. Hit kan barn och ungdomar 0-21 år med autism komma. Det finns personal dygnet runt och verksamheten anpassas utifrån barnen/ungdomarnas individuella behov.

Lantmannagatan 93

Telefon: 013-20 60 24

Susanne Jacobsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet och bostäder med särskild service för vuxna

Till e-postformulär för Susanne Jacobsson

E-post: Susanne.jacobsson2@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 15

Munkhagsgatans korttidshem ligger i bostadsområdet Johannelund. Korttidshemmet har plats för fem ungdomar åt gången. Munkhagsgatan är öppet dygnet runt, året runt - med undantag för måndagar.

Aktiviteter

Aktiviteterna bestäms utifrån ungdomarnas önskemål och förmåga. Exempelvis bad på sommaren, pyssel, promenader, bakning, teater, musikaktiviteter, film och tv. Maten planeras, köps in och lagas av personalen och delvis tillsammans med ungdomarna.

Målgrupp

Barn och ungdomar med utvecklingsstörning och/eller rörelsehinder, i åldern 12-21 år.

Målsättning

Att ge en trygg avlastning för föräldrarna, samt en meningsfull korttidsvistelse för ungdomarna.

Lokaler

Lokalerna är stora och handikappanpassade. Det finns fem sovrum, matrum, tv-rum, kök, aktivitetsrum samt personalutrymmen.

Uppföljning och samverkan

Vi har regelbundna personalmöten och planeringsdagar, samt kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell genomförandeplan. Vi har kontakt med individens hem, skola, dagliga verksamhet och habilitering utifrån behov.

Munkhagsgatan 128

Telefon: 013-20 59 27

Anette Fornell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet

Till e-postformulär för Anette Fornell

E-post: anette.fornell@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 39

Korttidshemmet Skattegården ligger i stadsdelen Skäggetorp och har platser per dygn. Alla barn har "eget rum" det finns även gemensamt kök, vardagsrum/lekrum. I närområdet finns flertalet lekplatser och grönområden. Vi handlar, bakar och lagar egen mat.

Miljön på korttids är hemlik, barnvänlig och barnsäker. Vi som jobbar här strävar efter att göra vistelsen på korttids lugn, trygg och rolig med aktiviteter anpassade efter de barn som är här. Bilder och Tecken som stöd är hjälpmedel som används flitigt.

Aktiviteter

Alla aktiviteter anpassas efter barnens intressen och behov, till exempel åka buss eller tåg, gå till lekplatser, grilla korv, spela spel eller ordna disco. Vi är mycket ute i vår trädgård, men vi gör även utflykter med matsäck och andra aktiviteter som erbjuds runt Linköping.

Målgrupp

Skattegårdens korttidshem erbjuder avlastning för föräldrar och barn i åldern 0-12 år. Hur mycket tid barnet är på kortis bestämmer föräldrar tillsammans med sin handläggare på socialkontoret. Vi har öppet alla dagar utom måndagar och tisdagar.

Målsättning

Trygga, glada barn och föräldrar före, under och efter korttidsvistelsen. Vi arbetar för att barnen ska utvecklas.

Uppföljning och samverkan

Vi har regelbundna personalmöten och planeringsdagar, samt kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar fram en individuell genomförandeplan för barnet, som uppdateras minst en gång per år. Övrig kontakt med föräldrar sker regelbundet och utifrån önskemål/behov. Vi har kontakt med barnets skola, förskola och habiliteringen vid behov.

Personal

På Skattegården arbetar sex dagpersonal, två nattpersonal och helgpersonal.

Personalen är utbildade vårdare/stödassistenter. Alla har utbildning i Tecken som stöd och en grundläggande utbildning i autism, dokumentation och etik och moral.

 

Skattegården 7B

Telefon: 013-20 72 05

Anette Fornell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet

Till e-postformulär för Anette Fornell

E-post: anette.fornell@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 39

Senast uppdaterad den 25 februari 2021