Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Korttidsvistelse för vuxna

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats som syftar till rekreation och utveckling för den enskilde, och avlastning för närstående som hen bor med.

Här hittar du korttidshem för personer över 18 år.

På Hjulsbrovägen 28 kan fem personer vara på korttidsvistelse samtidigt. Du planerar tillsammans med verksamheten när du ska vara på korttids, utifrån ditt beslut och din familjs behov.

Hjulsbrovägen 28

Telefon: 013 - 20 72 73

Besöksadress: Hjulsbrovägen 28 (se karta)

Besöksadress : Hjulsbrovägen 28

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/korttidsvistelse/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/korttidsvistelse/

Elin Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Till e-postformulär för Elin Andersson

E-post: elin.ethelsdotterandersson@linkoping.se

Telefon: 013- 20 51 19

Gårdshuset Edhaga är en liten verksamhet som ligger i nära anslutning till BoDa-verksamheten Edhaga.

Gårdshuset Edhaga

Telefon: 013-880 80

Besöksadress: Edhaga gård (se karta)

Besöksadress : Edhaga gård

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Robin Törnlind

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Till e-postformulär för Robin Törnlind

E-post: Robin.Törnlind@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 34

Senast uppdaterad den 25 februari 2021