Misstänkt farligt föremål i Tannefors. Läs mer.

Ledning och organisation

Inom LSS Funktionsstöd arbetar drygt 700 medarbetare varav cirka 350 är timvikarier. Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen och en organisationsskiss.

  

LSS Funktionsstöds ledningsgrupp

LSS Funktionsstöd leds av vår affärsområdeschef tillsammans med verksamhetschefer, ekonom, HR-konsult och verksamhetsutvecklare.

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef Leanlink, LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Lise-Lotte Ardell

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 97

Ann-Christin Petersén

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Ann-Christin Petersén

E-post: Ann-Kristin.Petersén@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 77 15

Annelie Pettersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Hemtjänst utförd av anhörig, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Annelie Pettersson

E-post: Annelie.M.Pettersson@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 04

Carola Haag

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service Lambohov och personlig assistans

Skicka e-post till Carola Haag

E-post: carola.haag@linkoping.se

Telefon: 013-20 26 76

Charlotta Svensson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotta Svensson

E-post: charlotta.M.svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 63

Charlotte Holgersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotte Holgersson

E-post: charlotte.holgersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 02

Helena Håkansson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Helena Håkansson

E-post: Helena.Hakansson@linköping.se

Telefon: 013 - 20 60 67

Johanna Lindell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Korttidshem för vuxna, bostad med särskild service och personlig assistans Gräsgatan

Skicka e-post till Johanna Lindell

E-post: johanna.lindell@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 96

Lena Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Lena Andersson

E-post: Lena.Andersson4@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 60 81

Margaretha Karlson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Margaretha Karlson

E-post: Margaretha.Karlsson@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 69 17

Robin Törnlind

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Robin Törnlind

E-post: Robin.Törnlind@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 34

Ulf Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Ulf Andersson

E-post: Ulf.Andersson@linkoping.se

Telefon: 013 - 294757

Linn Thurfjell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service och närdagcenter

Skicka e-post till Linn Thurfjell

E-post: Linn.Thurfjell@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 12

Charlotte Jönsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bemanningscentrum och LSS Kultur och Fritid

Skicka e-post till Charlotte Jönsson

E-post: charlotte.jonsson@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 88 01

Jens Torstensson

Ekonom LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Jens Torstensson

E-post: Jens.Torstensson@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 32 54

Evelina Bjurberg

Verksamhetsutvecklare LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Evelina Bjurberg

E-post: evelina.bjurberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 73

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 augusti 2019