Ledning och organisation

Inom LSS Funktionsstöd arbetar drygt 1000 medarbetare varav cirka 400 är timvikarier. Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen och en organisationsskiss.

  

LSS Funktionsstöds ledningsgrupp

LSS Funktionsstöd leds av vår affärsområdeschef tillsammans med verksamhetschefer, ekonom, HR-konsult och verksamhetsutvecklare.

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef Leanlink, LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Lise-Lotte Ardell

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 97

 

Anette Fornell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet

Skicka e-post till Anette Fornell

E-post: anette.fornell@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 39

Anna Backman

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans och bostäder med särskild service

Skicka e-post till Anna Backman

E-post: Anna.Backman@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 35 28

Ann-Christin Petersén

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Ann-Christin Petersén

E-post: Ann-Kristin.Petersén@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 60 00

Anneli Ekström

Verksamhetschef

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Anneli Ekström

E-post: anneli.L.ekstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Annelie Pettersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Hemtjänst utförd av anhörig, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Annelie Pettersson

E-post: Annelie.M.Pettersson@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 04

Carola Haag

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service Lambohov och personlig assistans

Skicka e-post till Carola Haag

E-post: carola.haag@linkoping.se

Telefon: 013-26 26 76

Charlotta Svensson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotta Svensson

E-post: charlotta.M.svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 63

Charlotte Holgersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service och korttidsvistelse

Skicka e-post till Charlotte Holgersson

E-post: charlotte.holgersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 02

Charlotte Jönsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bemanningscentrum och LSS Kultur och Fritid

Skicka e-post till Charlotte Jönsson

E-post: charlotte.jonsson@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 88 01

Helena Almberg

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service för barn, ungdomar och vuxna

Skicka e-post till Helena Almberg

E-post: helena.almberg@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 82

Helena Håkansson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans inkl. kvälls- och nattpatruller och bostäder med särskild service

Skicka e-post till Helena Håkansson

E-post: Helena.Hakansson@linköping.se

Telefon: 013 - 20 60 67

Johanna Lindell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service och personlig assistans Gräsgatan

Skicka e-post till Johanna Lindell

E-post: johanna.lindell@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 96

Lena Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans och bostad med särskild service

Skicka e-post till Lena Andersson

E-post: Lena.Andersson4@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 60 81

Linn Thurfjell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service och närdagcenter

Skicka e-post till Linn Thurfjell

E-post: Linn.Thurfjell@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 12

Margaretha Karlson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Margaretha Karlson

E-post: Margaretha.Karlsson@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 69 17

Robin Törnlind

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Robin Törnlind

E-post: Robin.Törnlind@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 34

Susanne Jacobsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet och bostäder med särskild service för vuxna

Skicka e-post till Susanne Jacobsson

E-post: Susanne.jacobsson2@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 15

Evelina Bjurberg

Verksamhetsutvecklare LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Evelina Bjurberg

E-post: evelina.bjurberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 73

Jens Torstensson

Ekonom LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Jens Torstensson

E-post: Jens.Torstensson@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 32 54

Linda Zaar

HR-konsult LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Linda Zaar

E-post: linda.zaar@linkoping.se

Telefon: 013-26 33 45

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 september 2019