Sjuksköterskor

Här kan du läsa om hur sjuksköterskorna inom LSS Funktionsstöd jobbar på de kommunala LSS-boendena och korttidshemmen i Linköping.

Inom Hälso-och sjukvård särskilt boende för LSS i Linköpings kommun arbetar 7 sjuksköterskor. Vi arbetar utefter principen alla människors lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället oavsett funktionsnedsättning.

Som sjuksköterska följer man etiska riktlinjer som innehåller fyra grundläggande ansvarsområden;

  • att främja hälsa
  • att förebygga sjukdom
  • att återställa hälsa
  • att lindra lidande

Sjuksköterskorna inom LSS ansvarar för brukarens specifika omvårdnad inom fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Sjuksköterskan inom LSS har en konsultativ arbetsroll där man handleder omvårdnadspersonal. Så att de ska kunna ta ett aktivt ansvar vid den personliga omvårdnaden vad gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos brukarna.

Ett roligt arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Dagen börjar med läsrapport och morgonplaneringsmöte. Sedan åker vi ut på våra uppdrag på de olika gruppbostäderna. 
 
Vi möts av mycket glädje och värme men ställs också inför svåra bedömningar där vi hjälps åt.

Under lunchen kommer vi för det mesta in på kontoret och äter tillsammans.

Eftermiddagen fortsätter med besök hos brukare, dokumentation och administration exempelvis kontakt med andra vårdinrättningar.

Någon av sjuksköterskorna fungerar under dagen som samordnare och har telefonansvar. Hen finns då på plats på kontoret.

Alla som arbetar i gruppbostad eller korttidshem där det finns brukare som tar medicin, ska ha delegering för att kunna ge medicin. Man ska också ha kunskaper om basal hygienrutin. Det är en sjuksköterska som kan ge dig delegering. För personlig assistans gäller annan delegeringsrutin, medarbetarna på plats kan ge dig information om den.

Om du inte haft delegering tidigare

Du gör dina introduktionspass på arbetsplatsen och går igenom Checklista inför personlig delegering av sjuksköterska med din handledare.

Inför tillfället ska du ha gjort webutbildningarna Jobba säkert med läkemedel och Basala hygienrutiner. Om du ska jobba med brukare som har diabetes, gör du även delkursen Ge insulin. För dig som ska arbeta med någon som har PEG, finns en instruktionsfilm till Compat Ella pump till PEG.

För läkemedels- och insulinutbildningen behöver du skapa ett inlogg. Om du använder din privata mailadress, så gör du webutbildningarna på en dator med internetuppkoppling. Använder du din kommunmail, så behöver du tillgång till någon av kommunens datorer.

Diplom från genomförda webutbildningar och underskriven checklista ska tas med till delegeringstillfället. Detta är en förutsättning för att delegeringen ska kunna genomföras.

Om du haft delegering tidigare

Om du haft delegering tidigare och inga arbetsuppgifter som behöver ytterligare delegering tillkommer, räcker det med att du kommer förbi sjuksköterskornas kontor på Hertig Karlsgatan 5a, plan 2, valfri vardag klockan 8-12 eller 13-15. Då förlänger vi din delegering, förutsatt att du har gjort webutbildningarna och har med diplomen.

 

Har du frågor - läs mer i rutinen för delegering på arbetsplatsen, eller kontakta sjuksköterska på telefon 013-20 62 89

LSS Sjuksköterskor

Skicka e-post till LSS Sjuksköterskor

E-post: lss_sjukskoterskor@linkoping.se

Telefon: 013-206289

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 5a (se karta) Öppettider: Kontorstid

Postadress: 58181 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 februari 2018