Sjuksköterskor

Här kan du läsa om hur sjuksköterskorna inom LSS Funktionsstöd jobbar på de kommunala LSS-boendena och korttidshemmen i Linköping.

Inom Hälso-och sjukvård särskilt boende för LSS i Linköpings kommun arbetar 7 sjuksköterskor. Vi arbetar utefter principen alla människors lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället oavsett funktionsnedsättning.

Som sjuksköterska följer man etiska riktlinjer som innehåller fyra grundläggande ansvarsområden;

 • att främja hälsa
 • att förebygga sjukdom
 • att återställa hälsa
 • att lindra lidande

Sjuksköterskorna inom LSS ansvarar för brukarens specifika omvårdnad inom fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Sjuksköterskan inom LSS har en konsultativ arbetsroll där man handleder omvårdnadspersonal. Så att de ska kunna ta ett aktivt ansvar vid den personliga omvårdnaden vad gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos brukarna.

Ett roligt arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Dagen börjar med läsrapport och morgonplaneringsmöte. Sedan åker vi ut på våra uppdrag på de olika gruppbostäderna. 
 
Vi möts av mycket glädje och värme men ställs också inför svåra bedömningar där vi hjälps åt.

Under lunchen kommer vi för det mesta in på kontoret och äter tillsammans.

Eftermiddagen fortsätter med besök hos brukare, dokumentation och administration exempelvis kontakt med andra vårdinrättningar.

Någon av sjuksköterskorna fungerar under dagen som samordnare och har telefonansvar. Hen finns då på plats på kontoret.

Vad är delegering

 

Alla som arbetar i gruppbostad eller korttidshem där det finns brukare som tar medicin ska ha delegering för att ge medicin. Man ska också ha kunskaper om basal hygienrutin. Det är en sjuksköterska som kan ge dig delegering.  

Steg att ta för att få delegering

 • Gör webutbildningar och skriv ut diplom från dem

För läkemedel och insulin på Svenskt Demenscentrums Utbildningsportal, skapa ett inlogg med din mailadress, antingen privat eller linkoping.se. Gör testen Jobba säkert med läkemedel och om du ska arbeta med någon som har diabetes ska du även göra Ge insulin-testen.

För basala hygienrutiner gå till sidan via denna direktlänk Vårdgivarguiden

Ska du arbeta med någon som har PEG, ska du titta på instruktionsfilmen för Compat Ella Pump för PEG. Gå till sidan via denna direktlänk Instruktionsfilm Compat Ella pump till PEG 

 • Ordna kopia på delegeringsbeslut som inte är äldre än ett år om du har det.
 • Gå dina introduktionsdagar.
 • Gå igenom checklista inför personlig delegering av sjuksköterska med din handledare på arbetsplatsen. Checklistan hittar ni via denna direktlänk Checklista_infor_personlig_delegering_med_sjukskoterska.pdf
 • Kontakta sjuksköterska för att boka tid för delegering, 013-20 62 89.
 • Diplom från genomförda webutbildningar (läkemedel, insulin och basala hygienrutiner) och underskriven checklista ska tas med till delegeringstillfället, en förutsättning för att delegeringen ska kunna genomföras.
 • Delegerande sjuksköterska informerar Bemanningscentrum när en delegering är genomförd.

.

Har du frågor läs mer i rutinen för delegering eller kontakta sjuksköterska på telefon 013-20 62 89

 

LSS Sjuksköterskor

Skicka e-post till LSS Sjuksköterskor

E-post: lss_sjukskoterskor@linkoping.se

Telefon: 013-206289

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 5a (se karta) Öppettider: Kontorstid

Postadress: 58181 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 februari 2018