Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sjuksköterskor

Här kan du läsa om hur sjuksköterskorna inom LSS Funktionsstöd jobbar på de kommunala LSS-boendena och korttidshemmen i Linköping.

Inom Hälso-och sjukvård särskilt boende för LSS i Linköpings kommun arbetar 7 sjuksköterskor. Vi arbetar utefter principen alla människors lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället oavsett funktionsnedsättning.

Som sjuksköterska följer man etiska riktlinjer som innehåller fyra grundläggande ansvarsområden;

  • att främja hälsa
  • att förebygga sjukdom
  • att återställa hälsa
  • att lindra lidande

Sjuksköterskorna inom LSS ansvarar för brukarens specifika omvårdnad inom fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Sjuksköterskan inom LSS har en konsultativ arbetsroll där man handleder omvårdnadspersonal. Så att de ska kunna ta ett aktivt ansvar vid den personliga omvårdnaden vad gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos brukarna.

Ett roligt arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Dagen börjar med läsrapport och morgonplaneringsmöte. Sedan åker vi ut på våra uppdrag på de olika gruppbostäderna. 
 
Vi möts av mycket glädje och värme, men ställs också inför svåra bedömningar där vi hjälps åt.

Under lunchen kommer vi för det mesta in på kontoret och äter tillsammans.

Eftermiddagen fortsätter med besök hos brukare, dokumentation och administration -  exempelvis kontakt med andra vårdinrättningar.

Någon av sjuksköterskorna fungerar under dagen som samordnare och har telefonansvar. Hen finns då på plats på kontoret.

Delegering 

Alla som arbetar i gruppbostad eller korttidshem där det finns brukare som tar medicin, ska ha delegering för att ge medicin. Man ska också ha kunskaper om basal hygienrutin. Det är en sjuksköterska som kan ge dig delegering. 

För att få delegering

Om du haft delegering tidigare

Om du har haft en delegering tidigare inom Leanlink som ska förnyas, så ska du göra kunskapstest inför delegering (se länk nedan). Till delegeringen tar du med provet ifyllt och klart och din delegeringsblankett i original. Sjuksköterska finns tillgänglig för omdelegering tisdag-torsdag kl. 13-15.30 på Hertig Karlsgatan 5B. Ordinarie personal omdelegeras främst på APT.

Om du haft delegering tidigare i en verksamhet utanför Leanlink

Om du har haft delegering tidigare men inte inom en Leanlink-verksamhet, t.ex. hos en privat utförare eller en annan kommun, så ska du läsa igenom kompendiet ”Delegeringsutbildning Leanlink”, sedan göra ”Läkemedel-webbtest” och ”Kunskapstest inför delegering”. Du ska även ta del av informationen om ”Basala hygienrutiner” (se länkar nedan).

När du gjort testerna tar du med dig diplom/bevis på diplom från webbtestet och Kunskapstestet inför delegering, ifyllt och klart, och kommer för delegering hos sjuksköterska på Hertig Karlsgatan 5B (port på innergården, översta våningen) tisdag-torsdag kl.13-15.30.

Om du inte haft delegering tidigare

Om du aldrig tidigare har haft en delegering inom Leanlink behöver du först göra minst tre introduktionspass. Du ska läsa igenom kompendiet ”Delegeringsutbildning Leanlink”, sedan göra ”Läkemedel-webbtest” och det Kunkspatestet inför delegering. Du ska även ta del av informationen om ”Basala hygienrutiner”.

 

När du är klar med testerna, så bokar du in dig till en delegeringsträff med sjuksköterska via denna länk:

Till delegeringsträffen ska du ha med dig diplom/bevis på diplom från webbtestet, och det skriftliga kunskapstestet, ifyllt och klart. 

 

Personbundna delegeringar

Vissa arbetsuppgifter som kräver delegering, är så kallade personbundna. Det innebär att delegeringen enbart är giltig för att utföra arbetsuppgiften hos den brukare som är angiven på delegeringspapperet.

Exempel på personbundna delegeringar är PEG-hantering, trakeostomi och den vård som hör till den, RIK och kateterspolning.

Om du behöver en personbunden delegering så kontaktar du sjuksköterska för instruktioner kring eventuella utbildningar/tester som behöver göras, samt för att boka tid för delegering.

Har du frågor - läs mer i rutinen för delegering, eller kontakta sjuksköterska på telefon 013-20 62 89.

 

 

LSS Sjuksköterskor

Till e-postformulär för LSS Sjuksköterskor

E-post: lss_sjukskoterskor@linkoping.se

Telefon: 013-206289

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 5a (se karta) Öppettider: Kontorstid

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 5a Öppettider: Kontorstid

Postadress: 58181 Linköping

Senast uppdaterad den 5 juni 2020