Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Missbruk och beroende

För dig med beroendeproblem eller missbruk erbjuder Råd & Stöd olika typer av stöd och behandling. Stödet kan vara rådgivning, behandling eller boende. Vi ger stöd till ungdomar och vuxna.
Kontakta Råd & Stöd Mottagningen om du är osäker på vart du ska vända dig.

Mottagningen finns för invånare i alla åldrar i Linköpings kommun.
Du kan kontakta oss om du har personliga eller sociala problem.
Du kan ringa eller skicka e-post.

Hos oss kan du få:

  • Information, rådgivning och vägledning utifrån ditt problem
  • Personliga stödsamtal under en kortare tid
  • Telefonrådgivning dagtid måndag-fredag
  • Information om andra stödresurser inom kommunen
  • Hjälp att bli lotsad vidare till rätt verksamhet

Du kan vara anonym på Mottagningen. Det kostar ingenting att besöka oss.

Råd & Stöd Mottagningen

Till e-postformulär för Råd & Stöd Mottagningen

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 68
Telefontid:
Mån, tis, tors, fred kl 9.00-10.00
ons 13.00-14.00

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta) Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Besöksadress : Klostergatan 5B Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Mottagningen
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Du som är över 18 år och behöver rådgivning eller behandling när det gäller alkohol, narkotika, läkemedelsberoende eller hasardspel kan vända dig till Beroendemottagningen. Även du som känner någon som du tror har problem kan kontakta oss för rådgivning och kortare samtalsstöd. Personen som du är orolig för behöver inte gå i behandling hos oss.

Vi kan erbjuda dig med missbruksproblem rådgivning och behandling genom samtal, enskilt och i grupp. Du kan även få hjälp med medicinsk och psykologisk bedömning. 

Råd & Stöd driver Beroendemottagningen tillsammans med Region Östergötland. Har du medicinska frågor, eller vill avboka din tid hos läkare eller sjuksköterska. Kontakta Regionen via 1177. Mer information om kontaktuppgifter hittar du på 1177:s webbplats: 

Beroendemottagningen

Kontakta gruppledaren på kommunen om du är intresserad av råd, stöd och behandling i form av samtal - enskilt eller i grupp. Epost och telefonnummer hittar du nedan. 

Har du medicinska frågor eller vill avboka tid hos läkare eller sjuksköterska tar du en kontakt via 1177. 

Till e-postformulär för Beroendemottagningen

E-post: ann-louise.segersten@linkoping.se

Besöksadress: Brigadgatan 14 (se karta) Öppettider: Dagtid vardagar

Besöksadress : Brigadgatan 14 Öppettider: Dagtid vardagar

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Beroendemottagningen i Linköping
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 57 29

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

Förstärkt öppenvård är en del av Beroendemottagningen i Linköping. Vi finns för dig som har problem med alkohol, narkotika och/eller tabletter och vill ha intensiv behandling under dagtid. Vi ger också råd och stöd till dig som är anhörig till någon som har missbruksproblem. Personen du är orolig för behöver inte gå i behandling hos oss. 

Vi erbjuder dig med missbruksproblem att varje vardag under sex veckor delta i intensiv gruppbehandling. Vi använder två behandlingsmetoder: CRA (Community Reinforcement Approach) och 12-stegsprogrammet. Du kan också få enskilt stöd om du behöver. Denna behandling är ett alternativ till placering på behandlingshem 

För dig som är anhörig erbjuder vi enskilda samtal och gruppverksamhet
1 gång/vecka.

Förstärkt öppenvård

Till e-postformulär för Förstärkt öppenvård

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Telefon: CRA-gruppen: 013-20 59 84, 013-26 39 50, 12-stegsgruppen: 013-20 64 99

Besöksadress: Drottninggatan 50 (se karta) Öppettider: Dagtid vardagar

Besöksadress : Drottninggatan 50 Öppettider: Dagtid vardagar

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Förstärkt öppenvård
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Övrigt:
Beroendemottagningens gruppledare nås på telefon: 013-20 57 29

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

MiniMaria är en mottagning för dig som är 13-20 år och har ett riskbruk eller är beroende av alkohol och droger.

Vi akut behov av psykiatrisk bedömning för minderårig kontakta BUP och för myndig kontakta Akutenheten på Psykiatriska kliniken, se 1177.

För dig som är över 18 år och har problem med alkohol och/eller droger erbjuder Solvändan behandling enligt 12-stegsmetoden.  

Du går behandlingen dagtid, måndag till fredag. Du behöver ha ett biståndsbeslut  från Social- och omsorgsförvaltningen för att få stödet. 

Vi kan erbjuda:

  • Förlängd behandling enligt 12-stegsmetoden efter genomgången primärbehandling
  • Återfallsbehandling, individuellt anpassad i gruppform
  • Fortsatt stöd efter utskrivning, individuellt anpassat efter dina behov

Vi stödjer dig att bli fullständigt drogfri, att utvecklas som person och få ett socialt fungerande liv. 

Solvändan

Till e-postformulär för Solvändan

E-post: ann-louise.segersten@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 29; 013-20 64 99

Besöksadress: Drottninggatan 50 (se karta)

Besöksadress : Drottninggatan 50

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Solvändan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 57 29 eller 013-20 64 99

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

Verksamheten riktar sig till ungdomar till och med 17 år där dator och tv-spelande blivit ett problem.

Stöd och behandling dataspelande ungdomar vänder sig även till ungdomens föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer.

Stöd och behandling dataspelande ungdomar

Till e-postformulär för Stöd och behandling dataspelande ungdomar

E-post: minimaria@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 40

Besöksadress: Klostergatan 5A (se karta)

Besöksadress : Klostergatan 5A

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Stöd och behandling dataspelande ungdomar
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/missbrukochberoende http://www.linkoping.se/leanlink/missbrukochberoende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon 013-20 88 68

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

 

 

 

 

Landeryds ängar är ett tryggt boede för personer med psykossjukdom i kombination med beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Landeryds ängar

Till e-postformulär för Landeryds ängar

E-post: helena.leonander@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 55

Besöksadress: Slatteforsvägen 38 (se karta)

Besöksadress : Slatteforsvägen 38

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Landeryds ängar
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-29 40 29

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Torparegatan är ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Torparegatan

Till e-postformulär för Torparegatan

E-post: torparegatan@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 36

Besöksadress: Torparegatan 88 (se karta)

Besöksadress : Torparegatan 88

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Torparegatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 57 30

Ansvarig chef:
Tim Wretman
Telefon: 013-20 64 84

Nya Tanneforsvägen erbjuder ett tryggt boende för personer med beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Nya Tanneforsvägen

Till e-postformulär för Nya Tanneforsvägen

E-post: nyatanneforsvagen@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 80

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 50 (se karta)

Besöksadress : Nya Tanneforsvägen 50

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Nya Tanneforsvägen
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 73 00

Ansvarig chef:
Monica du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Senast uppdaterad den 27 april 2020