Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Leanlink

Leanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamheter som är eller kan vara konkurrensutsatta inom områdena stöd, omsorg, kost, restaurang och service. Vi har en spännande bredd av verksamheter och är ca 2400 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt.

Vårt syfte

Vi som arbetar inom Leanlink drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare och att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för.

Kort sagt. Vårt syfte är att skapa bra dagar tillsammans.

Vårt namn bär på en historia

Leanlink är inte bara ett namn. Det är en påminnelse om vår gemensamma värdegrund och den viktiga tanke som hela vår organisation utgår ifrån – en partner att lita på.

Idag har Leanlink fem olika affärsområden där det dagliga arbetet skiljer sig mycket åt, trots det så arbetar vi alla utifrån en och samma grund.

Begynnelsebokstaven i våra fyra kärnvärden: lojalitet, empati, ansvar och närhet, utgör tillsammans den första delen av vårt namn "Lean". Det kan översättas till att lita på eller att stödja sig på och ordet förknippas även med leanfilosofin som vi håller på att införa i alla våra verksamheter.

Leanfilosofin innebär för oss att vi tillvaratar människors engagemang och kompetens för att på så sätt i samarbete kunna driva en ständig förbättringsprocess. Det betyder också att vi har en tillåtande kultur där alla får möjlighet att bidra till förbättringar och att vi utnyttjar medarbetarnas idérikedom och initiativförmåga.

Andra delen i vårt namn "link", fokuserar på kontakten med kunderna samt länken mellan olika verksamheter. Att samverka mellan affärsområdena är en naturlig del i vårt arbete liksom att vara en drivande utvecklingspartner.

Våra affärsområden:

  • Kost & Restaurang
  • LSS Funktionsstöd
  • Råd & Stöd
  • Äldreomsorg
  • Stöd & Service

Leanlinks ledningsgrupp

Sonja Erlandsson

Förvaltningschef Ågatan 31

Till e-postformulär för Sonja Erlandsson

E-post: sonja.erlandsson@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 88

Per-Otto Waern

Biträdande utförardirektör Leanlink

Till e-postformulär för Per-Otto Waern

E-post: per-otto.waern@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 15

Kimmo Immonen

Ekonomichef Leanlink

Till e-postformulär för Kimmo Immonen

E-post: kimmo.immonen@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 03

Maria Bindå

HR-chef Leanlink

Till e-postformulär för Maria Bindå

E-post: maria.binda@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 45

Maria Eriksson

Kommunikationsstrateg Leanlink

Till e-postformulär för Maria Eriksson

E-post: maria.e.eriksson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 72

Camilla Scharff

Affärsområdeschef Leanlink, Äldreomsorg

Till e-postformulär för Camilla Scharff

E-post: Camilla.scharff@linkoping.se

Telefon: 013-26 26 46

Carin Nilsson

Affärsområdeschef Leanlink, Råd & Stöd

Till e-postformulär för Carin Nilsson

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 71

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef Leanlink, LSS Funktionsstöd

Till e-postformulär för Lise-Lotte Ardell

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 97

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink Kost & Restaurang

Till e-postformulär för Åsa Kullberg

E-post: asa.kullberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 94

Catrine Andersson

Affärsområdeschef Leanlink, Idrott & Arbetsmarknadsservice

Till e-postformulär för Catrine Andersson

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 61

Leanlink

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Besöksadress : Ågatan 31

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
581 81 Linköping

Fax: 013-20 58 03

Webbadress: http://www.leanlink.se http://www.leanlink.se

Direktör: Sonja Erlandsson
Mail: sonja.erlandsson@linkoping.se
Telefon: 013-26 32 88

Senast uppdaterad den 6 september 2021