Om Leanlink

Leanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamheter som är eller kan vara konkurrensutsatta inom områdena stöd, omsorg, kost, restaurang och service. Vi har en spännande bredd av verksamheter och är ca 2400 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt.

Vårt syfte

Vi som arbetar inom Leanlink drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare och att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för.

Kort sagt. Vårt syfte är att skapa bra dagar tillsammans.

Vårt namn bär på en historia

Leanlink är inte bara ett namn. Det är en påminnelse om vår gemensamma värdegrund och den viktiga tanke som hela vår organisation utgår ifrån – en partner att lita på.

Idag har Leanlink fem olika affärsområden där det dagliga arbetet skiljer sig mycket åt, trots det så arbetar vi alla utifrån en och samma grund.

Begynnelsebokstaven i våra fyra kärnvärden: lojalitet, empati, ansvar och närhet, utgör tillsammans den första delen av vårt namn "Lean". Det kan översättas till att lita på eller att stödja sig på och ordet förknippas även med leanfilosofin som vi håller på att införa i alla våra verksamheter.

Leanfilosofin innebär för oss att vi tillvaratar människors engagemang och kompetens för att på så sätt i samarbete kunna driva en ständig förbättringsprocess. Det betyder också att vi har en tillåtande kultur där alla får möjlighet att bidra till förbättringar och att vi utnyttjar medarbetarnas idérikedom och initiativförmåga.

Andra delen i vårt namn "link", fokuserar på kontakten med kunderna samt länken mellan olika verksamheter. Att samverka mellan affärsområdena är en naturlig del i vårt arbete liksom att vara en drivande utvecklingspartner.

Våra affärsområden:

  • Kost & Restaurang
  • LSS Funktionsstöd
  • Råd & Stöd
  • Äldreomsorg
  • Stöd & Service

Resultatenhet:

Leanlinks ledningsgrupp

Anita Lhådö

Utförardirektör Leanlink

Skicka e-post till Anita Lhådö

E-post: anita.lhado@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Åsa Narbrink

Administrativ utvecklare Ågatan 31

Skicka e-post till Åsa Narbrink

E-post: asa.narbrink@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 92

Kimmo Immonen

Ekonomichef Leanlink

Skicka e-post till Kimmo Immonen

E-post: kimmo.immonen@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 03

Maria Bindå

HR-chef Leanlink

Skicka e-post till Maria Bindå

E-post: maria.binda@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 45

Camilla Scharff

Affärsområdeschef Leanlink, Äldreomsorg

Skicka e-post till Camilla Scharff

E-post: Camilla.scharff@linkoping.se

Telefon: 013-26 26 46

Carin Nilsson

Affärsområdeschef Leanlink, Råd & Stöd

Skicka e-post till Carin Nilsson

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 71

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef Leanlink, LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Lise-Lotte Ardell

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 97

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Åsa Kullberg

E-post: asa.kullberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 94

Catrine Andersson

Affärsområdeschef Leanlink, Stöd & Service

Skicka e-post till Catrine Andersson

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 61

 

Leanlink

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
581 81 Linköping

Fax: 013-20 58 03

Webbadress: http://www.leanlink.se http://www.leanlink.se

Direktör: Anita Lhådö
Mail: anita.lhado@linkoping.se
Telefon: 013-20 52 92

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2020