Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen i Linköpings kommun är
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker inom ramen för Leanlinks verksamheter.

Inom verksamheter som bedrivs av Leanlink som rör vård,stöd och omsorg , kost och restaurang samt idrott och arbetsmarknadsservice behandlas personuppgifter som är nödvändiga för bedrivandet av verksamheten. Behandlingen av personuppgifterna baseras på de rättsliga grunderna.

Senast uppdaterad den 27 maj 2021