Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Råd & Stöd

Råd & Stöd erbjuder stöd till människor i alla åldrar, som har någon funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem.
Vi är en kommunal utförare.

Råd & Stöds verksamheter

Vi erbjuder rådgivning, stöd och aktiviteter för att förbättra din livssituation. Vi kan ge stöd i våra lokaler, på en daglig verksamhet, i ditt hem, i ett särskilt boende eller på någon annan plats som du föredrar. Du kan kontakta oss direkt eller efter beslut på Social- och omsorgsförvaltningen. De flesta av våra verksamheter är avgiftsfria.

Råd & Stöd är en del av Leanlink som är en förvaltning i Linköpings kommun.
Vi arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Råd & Stöd

Till e-postformulär för Råd & Stöd

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta)

Besöksadress : Klostergatan 5B

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink
Råd & Stöd
581 81 Linköping

Fax: 013-20 87 49

Webbadress: http://www.leanlink.se/radstod http://www.leanlink.se/radstod

Carin Nilsson

Affärsområdeschef Leanlink, Råd & Stöd

Till e-postformulär för Carin Nilsson

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 71

Senast uppdaterad den 18 mars 2020