Ledning och organisation

Råd & Stöd är en del av Leanlink som är en förvaltning i Linköpings kommun.
Vi arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Inom Råd & Stöd har vi cirka 80 verksamheter. Vi är cirka 500 medarbetare som ger råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och sociala och personliga svårigheter. I arbetet utgår vi ifrån våra kärnvärden lojalitet, empati, ansvar och närhet.

Ansvarig chef Leanlink, Råd & Stöd

Carin Nilsson

Affärsområdeschef Leanlink, Råd & Stöd

Skicka e-post till Carin Nilsson

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 71

Verksamhetschefer Daglig verksamhet

Ingrid Gidlund

Verksamhetschef Råd & Stöd, Daglig verksamhet

Skicka e-post till Ingrid Gidlund

E-post: ingrid.gidlund@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 35

Marie Gren

Verksamhetschef Råd & Stöd, Daglig verksamhet

Skicka e-post till Marie Gren

E-post: marie.gren@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 17

Petra Almerén

Verksamhetschef Råd & Stöd, Daglig verksamhet

Skicka e-post till Petra Almerén

E-post: petra.almeren@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 54

Susanne Bergum

Verksamhetschef Råd & Stöd, Daglig verksamhet

Skicka e-post till Susanne Bergum

E-post: susanne.bergum@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 48

 Verksamhetschefer Socialpsykiatri

Maria Delbom

Verksamhetschef Råd & Stöd, Socialpsykiatri

Skicka e-post till Maria Delbom

E-post: maria.delbom@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 92

Caroline Sandell

Verksamhetschef Råd & Stöd, Socialpsykiatri

Skicka e-post till Caroline Sandell

E-post: caroline.sandell@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 44

Ninni Björk

Verksamhetschef Råd & Stöd, Socialpsykiatri

Skicka e-post till Ninni Björk

E-post: ninni.bjork@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 85

Petra Stämneryd

Verksamhetschef Råd & Stöd, Socialpsykiatri

Skicka e-post till Petra Stämneryd

E-post: petra.stamneryd@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 12

Jonni Mourad

Verksamhetschef Råd & Stöd, Socialpsykiatri

Skicka e-post till Jonni Mourad

E-post: jonni.mourad@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 06

 Verksamhetschefer Individ- och familjeomsorg

Daniel Åström

Verksamhetschef Råd & Stöd, Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Daniel Åström

E-post: daniel.astrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 39

Christina Eklöf

Verksamhetschef Råd & Stöd, Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Christina Eklöf

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 11

Elias Vardi

Verksamhetschef Råd & Stöd, Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Elias Vardi

E-post: elias.vardi@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 62

Karolina Rydbrant

Verksamhetschef Råd & Stöd, Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Karolina Rydbrant

E-post: karolina.rydbrant@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 77

Katharina Eklund

Verksamhetschef Råd & Stöd, Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Katharina Eklund

E-post: katharina.eklund@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 66

Martin Eklund

Verksamhetschef Råd & Stöd, Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Martin Eklund

E-post: martin.eklund@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 79

Verksamhetsstöd

Linda Brobäck

Ekonom Råd & Stöd

Skicka e-post till Linda Brobäck

E-post: linda.broback@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 45

Karin Dahmén

Verksamhetsutvecklare Råd & Stöd

Skicka e-post till Karin Dahmén

E-post: karin.dahmen@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 05

Clara Hild

Verksamhetsutvecklare Råd & Stöd

Skicka e-post till Clara Hild

E-post: clara.hild@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 68

Pernilla Johansson

HR-konsult Råd & Stöd

Skicka e-post till Pernilla Johansson

E-post: pernilla.johansson4@linkoping.se

Telefon: 013-26 26 62

Susanne Stoppert

HR-konsult Råd & Stöd

Skicka e-post till Susanne Stoppert

E-post: susanne.stoppert@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 05

Elisabeth Schylström

Senior Advisor Råd & Stöd

Skicka e-post till Elisabeth Schylström

E-post: elisabeth.schylstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juni 2019