Ledning och organisation

Råd & Stöd är en del av Leanlink som är en förvaltning i Linköpings kommun.
Vi arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Inom Råd & Stöd har vi cirka 80 verksamheter. Vi är cirka 500 medarbetare som ger råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och sociala och personliga svårigheter. I arbetet utgår vi ifrån våra kärnvärden lojalitet, empati, ansvar och närhet.

Kontaktuppgifter till ansvariga chefer

Ansvarig chef Leanlink, Råd & Stöd

Carin Nilsson

Affärsområdeschef Leanlink, Råd & Stöd

Skicka e-post till Carin Nilsson

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 71

Verksamhetschefer Daglig verksamhet

Petra Almerén

Verksamhetschef Råd & Stöd Daglig verksamhet

Skicka e-post till Petra Almerén

E-post: petra.almeren@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 54

Susanne Bergum

Verksamhetschef Råd & Stöd Daglig verksamhet

Skicka e-post till Susanne Bergum

E-post: susanne.bergum@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 48

Ingrid Gidlund

Verksamhetschef Råd & Stöd Daglig verksamhet

Skicka e-post till Ingrid Gidlund

E-post: ingrid.gidlund@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 35

Marie Gren

Verksamhetschef Råd & Stöd Daglig verksamhet

Skicka e-post till Marie Gren

E-post: marie.gren@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 17

 Verksamhetschefer Psykisk ohälsa

Ninni Björk

Verksamhetschef Råd & Stöd Socialpsykiatri

Skicka e-post till Ninni Björk

E-post: ninni.bjork@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 85

Maria Delbom

Verksamhetschef Råd & Stöd Socialpsykiatri

Skicka e-post till Maria Delbom

E-post: maria.delbom@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 92

Monica Du Rietz

Verksamhetschef Råd & Stöd Socialpsykiatri

Skicka e-post till Monica Du Rietz

E-post: monica.du.rietz@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 97

Caroline Sandell

Verksamhetschef Råd & Stöd Socialpsykiatri

Skicka e-post till Caroline Sandell

E-post: caroline.sandell@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 44

Petra Stämneryd

Verksamhetschef Råd & Stöd Socialpsykiatri

Skicka e-post till Petra Stämneryd

E-post: petra.stamneryd@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 12

Verksamhetschefer Sociala och personliga svårigheter

Katharina Eklund

Verksamhetschef Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Katharina Eklund

E-post: katharina.eklund@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 66

Martin Eklund

Verksamhetschef Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Martin Eklund

E-post: martin.eklund@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 37 79

Christina Eklöf

Verksamhetschef Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Christina Eklöf

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 11

Karolina Rydbrant

Verksamhetschef Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Karolina Rydbrant

E-post: karolina.rydbrant@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 77

Elisabeth Schylström

Verksamhetschef Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Elisabeth Schylström

E-post: elisabeth.schylström@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 16

Elias Vardi

Verksamhetschef Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Elias Vardi

E-post: elias.vardi@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 62

Daniel Åström

Verksamhetschef Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Skicka e-post till Daniel Åström

E-post: daniel.astrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 39

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 september 2018