Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stöd i vardagen

Många kan behöva ett stöd i vardagen för att få den att fungera. Vissa av insatserna nedan behöver du ansöka om stöd hos Social- och omsorgsförvaltningen.
Kontakta Råd & Stöd Mottagningen om du är osäker på vart du ska vända dig.

Mottagningen finns för invånare i alla åldrar i Linköpings kommun.
Du kan kontakta oss om du har personliga eller sociala problem.
Du kan ringa eller skicka e-post.

Hos oss kan du få:

 • Information, rådgivning och vägledning utifrån ditt problem
 • Personliga stödsamtal under en kortare tid
 • Telefonrådgivning dagtid måndag-fredag
 • Information om andra stödresurser inom kommunen
 • Hjälp att bli lotsad vidare till rätt verksamhet

Du kan vara anonym på Mottagningen. Det kostar ingenting att besöka oss.

Råd & Stöd Mottagningen

Till e-postformulär för Råd & Stöd Mottagningen

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 68
Telefontid:
Mån, tis, tors, fred kl 9.00-10.00
ons 13.00-14.00

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta) Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Besöksadress : Klostergatan 5B Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Mottagningen
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Råd, stöd och hälsa vill genom tidigt stöd förebygga och minska psykisk ohälsa hos dig som är mellan 6 och 15 år. Det gör vi genom att ge råd, stöd och behandling till dig och till dina föräldrar.

Du som är barn eller ungdom kan kontakta oss om du är orolig, rädd, ledsen eller stressad. Om du har ont i magen eller i huvudet eller svårt att sova. Om det är bråk och konflikter hemma och i skolan.

Du som är förälder kan kontakta oss om du är orolig för hur ditt barn mår. Om ni behöver kan vi slussa vidare till andra i samhället som kan ge er stöd.

Råd, stöd och hälsa vänder sig till invånare i Linköpings, Kinda och Åtvidabergs kommuner.

I Råd, stöd och hälsa samverkar Råd & Stöd och Region Östergötland.

Råd, stöd och hälsa

Till e-postformulär för Råd, stöd och hälsa

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 75
Telefontid:
måndag 10-11
tisdag 10-11
onsdag 10-11
torsdag 10-11
fredag 10-11

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta)

Besöksadress : Klostergatan 5B

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Råd, stöd och hälsa
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 33 97

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Boendestöd ger stöd till dig med långvarig psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Missbruk och användning av droger kan vara en del av sjukdomsbilden. För att ha rätt till stöd behöver du vara över 18 år och ha ett biståndsbeslut till stöd i boende från Social- och omsorgsförvaltningen.

I ditt biståndsbeslut framgår vad du kan få hjälp med. Det kan till exempel vara:

 • struktur i vardagen
 • samtal om saker som känns svåra för dig
 • sysselsättning, studier eller arbete
 • struktur i ditt hem
 • kontakt med myndigheter

Vi planerar stödet tillsammans med dig.

Vi arbetar med hjälp av tolk när det behövs.

Det kostar inget att få boendestöd. 

Socialpsykiatrins boendestöd

Till e-postformulär för Socialpsykiatrins boendestöd

E-post: socialpsykiatriboendestod@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 25

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Socialpsykiatris boendestöd
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/stod-i-vardagen https://www.linkoping.se/stod-i-vardagen

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Vasastadens boendestöd

Till e-postformulär för Vasastadens boendestöd

E-post: vasastadensboendestod@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 36

Besöksadress: Sturegatan 5 (se karta)

Besöksadress : Sturegatan 5

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vasastadens boendestöd
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/boende/ https://www.linkoping.se/leanlink/boende/

Gruppledare:
Telefon: 013-20 69 65

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

För att få stöd av KoPS-teamet ska du vara över 18 år och ha kontakt med psykiatrisk vård- och boendestöd eller hemtjänst.

Vårt arbete börjar med att en Samordnad Individuell Planering utförs, också kallad ”SIP”. Det är ett möte som äger rum med dig som kund, dina aktuella vårdgivare samt kontakter inom socialtjänsten. På SIP-mötet bestäms vilka insatser som du är i behov av.

Vi som arbetar inom KoPS-teamet är utbildade sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och undersköterska. Vårt team gör hembesök och stödet är helt kostnadsfritt.

Det här stödet erbjuder KoPS-teamet dig

 • Stödjande och rådgivande samtal om ditt psykiska mående.
 • Bedömningar av ditt psykiska och fysiska vårdbehov.
 • Stöd när du har kontakt med sjukvården, t.ex. vid läkarbesök och receptförskrivning.
 • Stöd när du ska sköta dina läkemedel, t.ex. dosettdelning, rådgivning, uppföljning och motivering.
 • Förskrivning av hjälpmedel, träning individuellt och i grupp. Funktionsbedömningar så att dina aktiviteter i dagliga livet fungerar.
 • Råd och stöd kring dina kostfrågor.
Kommunal psykiatrisk hemsjukvård (Kops-teamet)

Till e-postformulär för Kommunal psykiatrisk hemsjukvård (Kops-teamet)

E-post: kopsteamet@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 59

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 2 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 2

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
KOPS-teamet
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 66 59

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Senast uppdaterad den 11 juni 2020