Brottsförebyggande insatser

Råd & Stöd har flera verksamheter, som arbetar för att förebygga brott. Vi har verksamheter för människor som begår brott och för människor som varit utsatta för brott. Vi gör det också möjligt för förövare och brottsoffer att mötas.

Aslan - mot ung brottslighet finns för dig som är eller har ett barn eller ungdom mellan 10 och 15 år, som är misstänkt för brott eller visar ett brottsligt beteende. Du som är barn eller ungdom kan också ha förekommit i en polisanmälan.

Vi ger stöd på flera sätt:

 • Vi erbjuder dig som förekommer i en polisanmälan ett samtal tillsammans med din vårdnadshavare. I samtalet tar vi reda på varför du finns med i polisanmälan. Vi talar om vilka följder den handlingen kan få och faran med detta. Samtalet sker i samarbete med polisen och Social- och omsorgsförvaltningen.
 • Vi erbjuder också regelbundna samtal för att du ska få stöd i att sluta begå brott.
 • Vi erbjuder utbildningar för dig som är förälder.
Aslan

Skicka e-post till Aslan

E-post: aslan@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Aslan
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Brottsförebyggande brobyggarna arbetar för att förebygga att du som är mellan 10 och 20 år hamnar i kriminella kretsar eller begår brott.

Vi kan ge dig stöd på olika sätt, till exempel genom:

 • samtal
 • stöd i din skolgång
 • stöd till fritidsaktiviteter
 • stöd vid kontakt med myndigheter
 • kontakt med dina föräldrar 

Vi ger också stöd till dig som redan har begått något brott.

När du behöver kontakt med andra i samhället för att få hjälp kan vi lotsa dig vidare dit.

Brottsförebyggande brobyggare

Telefon:
013-20 71 04 (gruppledare)
0725-000614 (brobyggare)

Skicka e-post till Brottsförebyggande brobyggare

E-post: jens.eriksson@linkoping.se

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Brottsförebyggande brobyggare
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 3779

Medling vid brott innebär att personen som utsatts för brott och gärningspersonen, den som begått brottet, träffas och pratar om brottet tillsammans med en medlare. Gärningspersonen ska vara över 12 år och måste ha erkänt hela eller delar av brottet för att en medling ska fungera.

För dig som begått ett brott ger medlingen en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att du vill ställa till rätta så långt det går.

För dig som är brottsutsatt ger medlingen en möjlighet att få träffa den person som skadat dig eller det som är ditt. Du får också möjlighet att ställa frågor och en möjlighet att förklara vilka följder brottet fick för dig.

Samtalet ska göra båda personerna starkare.

Medlaren som är med i samtalet har utbildning i att leda medling och står inte på någons sida i samtalet. Medlaren planerar och håller i förmöten, i medlingen och i efterarbetet.

Medling används för att förebygga att nya brott sker och lösa konflikter. Medling genomförs enligt Medlingslagen, SFS 2002:445.

Medling

Skicka e-post till Medling

E-post: medlingsverksamheten@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Medling
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Du som är 20 år eller yngre och har blivit utsatt för ett brott utanför hemmet kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta. Även föräldrar till barn och ungdomar som blivit utsatta för brott kan få stöd av oss. 

Olika personer reagerar på olika sätt när de blivit utsatta för ett brott. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några reaktioner eller känslor som är rätt och fel. Exempel på känslor som kan uppstå är rädsla, ilska, otrygghet, kränkthet, skuld och skam.

Ofta dyker frågor upp som: Varför just jag? Jag kan inte sova! Hur ska jag orka gå till skolan? Hur går en rättegång till? Måste jag vittna i rättegången? Hur begär jag skadestånd?

Vi hjälper dig på flera sätt:

 • Vi ger råd om dina rättigheter och skyldigheter som brottsutsatt
 • Vi hjälper dig med kontakt med polis, åklagare, och försäkringsbolag
 • Vi har stödsamtal om du vill ha någon att prata med om det som hänt dig
 • Vi hjälper till att förbereda dig inför en rättegång. Vi kan göra studiebesök på tingsrätten och berätta hur en rättegång går till.
 • Vi informerar dina föräldrarna
 • Vi hjälper dig som vittnesstöd

Du kan ringa direkt till Stödcentrum om du har frågor.

Stödcentrum för unga brottsoffer

Skicka e-post till Stödcentrum för unga brottsoffer

E-post: ungabrottsutsatta@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Stödcentrum för unga brottsoffer
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Ungdomstjänst är ett sätt att avtjäna straff för dig som är mellan 15 och 20 år och som begått ett brott. Ungdomstjänst består av två delar: arbete utan lön och ett påverkansprogram med samtal.

I Linköpings kommun är det Råd & Stöd som utformar och verkställer påföljden ungdomstjänst.        

Arbeta utan lön

Arbetet ska du göra i en verksamhet som är viktig och positiv för samhället som till exempel i föreningar, kyrkor eller i kommunen. I det praktiska arbetet möter du nya människor som har andra erfarenheter och en annan syn på livet. Du kan fortsätta med din skola, ditt arbete eller sysselsättning som vanligt när du arbetar i ungdomstjänst.

Påverkansprogram

Den andra delen i ungdomstjänst är påverkansprogram som består av flera samtal för att du ska kunna vända ditt sätt att tänka, reagera och göra när det gäller ditt brott och kriminellt beteende. Samtalen vill få dig att tänka över brottet och hur livet kan förändras. Din familj kan delta i samtalen.       

Du kan kontakta personalen på Ungdomstjänst om du vill veta mer.

Ungdomstjänst söker arbetsplatser med engagerade handledare, som kan ta emot en ungdom. 

Ungdomstjänst

Skicka e-post till Ungdomstjänst

E-post: jens.eriksson@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Ungdomstjänst
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/brottsforebyggande-insatser/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 oktober 2019