Familjestöd

För dig som upplever svårigheter i familjen erbjuder Råd & Stöd olika typer av stöd. Stödet finns för dig som är barn eller förälder, ungdom eller vuxen. Vi erbjuder också förebyggande stöd på flera sätt.
Kontakta Råd & Stöd Mottagningen om du är osäker på vart du ska vända dig.

Mottagningen finns för invånare i alla åldrar i Linköpings kommun.
Du kan kontakta oss om du har personliga eller sociala problem.
Du kan ringa eller skicka e-post.

Hos oss kan du få:

 • Information, rådgivning och vägledning utifrån ditt problem
 • Personliga stödsamtal under en kortare tid
 • Telefonrådgivning dagtid måndag-fredag
 • Information om andra stödresurser inom kommunen
 • Hjälp att bli lotsad vidare till rätt verksamhet

Du kan vara anonym på Mottagningen. Det kostar ingenting att besöka oss.

Råd & Stöd Mottagningen

Skicka e-post till Råd & Stöd Mottagningen

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 68
Telefontid:
Mån - fre kl 9.00-10.00

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta) Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Mottagningen
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon:
013-26 35 11 

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Familjecentraler finns i stadsdelarna Ekholmen, Lambohov, Ljungsbro, Ryd, Skäggetorp, Tannefors och Valla. Där kan du träffa andra föräldrar och barn och delta i olika aktiviteter, till exempel leka, skapa, läsa och sjunga.

På familjecentralerna erbjuder Råd & Stöd information, rådgivning och stöd till dig med barn 0-12 år. Vi samarbetar med andra i samhället när det behövs för att du ska få det stöd du önskar och behöver.

Till dig som arbetar på barnavårdscentral, förskola och skola ger vi konsultativ rådgivning och stöd.

Familjecentraler

Ekholmen Familjecentralen Myran
Besöksadress: Ekholmsvägen 7 (i samma hus som vårdcentralen)
Telefon: 013-26 38 37

Lambohovs Familjecentral
Besöksadress: Arrendegatan 92
Telefon: 013-26 35 88, 013-26 32 98

Ljungsbro Familjecentralen DROPPEN
Besöksadress: Evastigen 9 (i samma hus som vårdcentralen)
Telefon: 013-20 69 48

Ryd Familjecentralen Solkatten
Besöksadress: Björnkärrsgatan 14-16
Telefon: 013-26 27 77

Skäggetorp Familjecentral
Besöksadress: Skäggetorps Centrum
Telefon: 013-26 39 33

Tannefors Familjecentral
Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 43C
Telefon: 013-20 59 72

Valla Familjecentral
Besöksadress: Westmansgatan 25
Telefon: 013-20 59 08

Skicka e-post till Familjecentraler

E-post: elisabeth.schylström@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Familjeenheten finns för familjer med barn eller ungdomar mellan 0 och 20 år.

Vi ger stöd till dig som är förälder och behöver stöd för att situationen i familjen ska fungera. Vi ger också stöd till dig som är barn eller ungdom och har problem exempelvis med familjerelationer, skolan eller med kompisar.

Vi arbetar med familjer i Linköpings kommun.     

Familjeenheten kan erbjuda olika typer av stödinsatser, till exempel:
 • familjebehandling
 • familjesamtal
 • enskilda samtal 
 • praktiskt eller pedagogiskt stöd i ditt hem
Ibland kan nätverksmöten användas som metod.

Vi arbetar även med behandlingsmetoden IHF(Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling).

Vi arbetar med hjälp av tolk när det behövs.

Det kostar inget att få stöd från Familjeenheten.

Familjeenheten

Skicka e-post till Familjeenheten

E-post: lotta.hjelm-persson@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 85, 013-20 87 16(gruppledare)

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjeenheten
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Familjelänken består av ett nätverkslag och en samordnarfunktion. Båda riktar sig till familjer med barn. Som familj kan ni kontakta oss direkt för att få stöd. Du som i din yrkesroll (t.ex. rektorer, handläggare på Social- och omsorgskontoret, personal inom hälso- och sjukvården) möter familjer kan kontakta oss när du ser ett behov av en samordnarfunktion eller nätverksmöte i en familj.

Nätverkslag

Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-20 år. Nätverksmötena kan ske både på service eller bistånd (som en del av en utredning på Socialkontoret). På nätverkslaget utgår vi från en specifik frågeställning och undersöker hur det privata nätverket kan bidra till en lösning. Familjelänken fungerar som en neutral part och förbereder, håller i och sammanfattar mötet.

Samordnarfunktion

Målgruppen är familjer med barn i åldern 6-16 år. Vid behov initieras en SIP (samordnad individuell plan). Familjelänkens uppgift är att tillsammans med familjerna samordna och skapa förståelse för olika insatser utifrån familjens perspektiv. Barnens bästa är i fokus.

De familjer som kan vara aktuella för samordnarfunktionen befinner sig i denna situation:

 • Ett eller flera barn har behov av extraordinärt stöd i skolan
 • Flera familjemedlemmar har behov av stöd i samordning och kommunikation med t.ex. skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och arbetsmarknaden
 • Föräldrarna har en låg inkomst och en svag anknytning till arbetsmarknaden
 • Ett begränsat socialt nätverk
Familjelänken

Skicka e-post till Familjelänken

E-post: Hanna.Leinhard@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 11

Besöksadress: S:t Larsgatan 21 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjelänken
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon 013-26 35 11

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

Familjerådgivningen finns för dig eller er som har problem i er parrelation.

Här får du eller ni stöd för att komma fram till hur ni vill leva och hur ni kan genomföra nödvändiga förändringar. Det gäller oavsett om ni vill förbättra er relation eller avsluta relationen på ett så bra sätt som möjlligt. Du eller ni kan också få stöd till att bättre hantera konflikter.

Vi kommer tillsammans fram till vad samtalen ska leda till och hur länge de ska pågå.

Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner till familjerådgivningen.

Någon av er ska vara bosatt i Linköpings, Kinda eller Åtvidabergs kommun.
Familjerådgivningen för inga journaler och du kan vara anonym.

Besöken kostar 200 kronor.

Våren 2019 erbjuder Familjerådgivningen kursen "Barn i föräldrars fokus" (BIFF). En kurs för föräldrar i samband med eller efter en separation. Läs mer i inbjudan:

Familjerådgivningen

Nyanmälan och tidsbokning kan endast ske under vår telefontid. Om ni vill lämna återbud eller har andra frågor kan ni lämna meddelande dygnet runt.

Skicka e-post till Familjerådgivningen

E-post: famrad@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 00
Telefontid:
Tisdagar 8.30 - 9.30
Fredagar 10.30 - 11.30

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjerådgivningen
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

Fritidsverksamheten finns för dig som går i grundskolan och har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. På fritidsverksamheten gör vi fritidsaktiviteter i grupp. 
Din vårdnadshavare behöver ansöka om plats på fritidsverksamheten.

På fritidsverksamheten är det som mest sex barn i varje grupp.
Varje grupp träffas fem lördagar varje termin, klockan 10.00 -16.30.
Gruppen träffas och gör fritidsaktiviteter tillsammans.

Alla grupper har en samlingsplats där aktiviteten börjar och slutar.
Det är din vårdnadshavare som ansvarar för att lämna och hämta dig på samlingsplatsen.

Fritidsverksamheten är gratis men räkning för maten skickas hem till dig.

Helgkollo för barn och ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Skicka e-post till Helgkollo för barn och ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

E-post: bjorn.koistinen@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 40 (samordnare Björn Koistinen)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fritidsverksamheten
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/psykiskohalsa/stod-i-vardagen/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/psykiskohalsa/stod-i-vardagen/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Du som är tonåring och bor i Linköping har kanske sett oss i Fältverksamheten - på fritidsgården, på stan eller i skolan.

Vi vill förebygga att problem uppstår och, om det har uppstått, visa vilken hjälp och vilket stöd du kan få.

Du kan själv påverka vilket stöd du vill ha från oss. Vi kan erbjuda dig till exempel:

 • Att lyssna på dina erfarenheter och tankar
 • Att vid behov ha enskilda samtal
 • Att vid behov ha gruppverksamhet
 • Att tillsammans med dig och andra ungdomar skapa och stödja verksamheter där ni själva är med och skapar

Vi finns till för dig som bor i Linköpings kommun och är tonåring, i första hand för dig som är 10-20 år.

Fältverksamheten

Telefon till socialsekreterare:
013-20 62 03
013-26 37 14
013-26 25 79
013-26 25 53

Skicka e-post till Fältverksamheten

E-post: faltverksamheten@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fältverksamheten
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Hagadal finns för dig som känner behov av extra stöd under graviditeten och den första spädbarnstiden.

Vi erbjuder gruppverksamhet och enskilt stöd efter dina behov. Det kan vara enskilda samtal, familjesamtal och arbete med samspel mellan dig och ditt barn.

Om du önskar gör vi hembesök hos dig.

Råd & Stöd driver Hagadal tillsammans med Region Östergötland.

Hagadal

Skicka e-post till Hagadal

E-post: daniel.astrom@linkoping.se

Telefon: 010 - 103 47 45 (receptionen)
Telefontid: vardagar kl 8.00 - 16.30

Besöksadress: Garnisonsvägen 9 (se karta) Öppettider: Dagtid vardagar

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Hagadal
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 72 12

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för dig som är ungdom mellan 12 och 16 år och som behöver extra stöd. Anledningen till extra stöd kan vara att du vill träffa andra och få något att göra på din fritid. En annan anledning kan vara att det är trassligt i skolan eller hemma. Din vårdnadshavare behöver ansöka om en plats på helgkollo.

Helgkollo är en grupp som träffas på helger och gör aktiviteter eller utflykter tillsammans. Ungdomarna i gruppen och ledarna planerar tillsammans vad man ska göra på helgkollo. Det är som mest 7 ungdomar i gruppen.

Gruppen träffas 7 gånger per termin. Ibland är gruppen tillsammans hela helgen från fredag till söndag och ibland träffas gruppen på lördagar.

Gruppen har en samlingsplats där helgkollot börjar och slutar. Det är dina vårdnadshavare som ansvarar för att lämna och hämta dig på samlingsplatsen.

Helgkollo för ungdomar 12-16 år

Skicka e-post till Helgkollo för ungdomar 12-16 år

E-post: bjorn.koistinen@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 40 (samordnare Björn Koistinen)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Helgkollo
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ http://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Resursteamet finns för dig, som är elev i någon av grundskolorna i Linköpings kommun, och behöver extra stöd. Vi ger också stöd till din familj. Du kommer i kontakt med Resursteamet genom skolans rektor, Social- och omsorgsförvaltningen eller genom att ni i familjen ansöker om stöd.

Vi erbjuder dig och din familj stöd för att du ska bli klar med din skolgång.
Stödet kan vi ge i skolan, hemma eller på någon annan plats på din fritid.

Vi planerar allt stöd tillsammans med dig och din familj. Vi hjälper dig att hitta de personer som finns nära dig, som kan ge dig bra stöd. Vi vill hjälpa dig och din familj att hitta egna lösningar på problem i vardagen.

I Resursteamet arbetar Råd & Stöd tillsammans med Sektionen för
resurs– och stödverksamhet.

Resursteamet

Skicka e-post till Resursteamet

E-post: daniel.astrom@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 96, 013-20 72 04

Besöksadress: S:t Larsgatan 21 (se karta) Öppettider: Dagtid vardagar

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Resursteamet
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Råd, stöd och hälsa vill genom tidigt stöd förebygga och minska psykisk ohälsa hos dig som är mellan 6 och 15 år. Det gör vi genom att ge råd, stöd och behandling till dig och till dina föräldrar.

Du som är barn eller ungdom kan kontakta oss om du är orolig, rädd, ledsen eller stressad. Om du har ont i magen eller i huvudet eller svårt att sova. Om det är bråk och konflikter hemma och i skolan.

Du som är förälder kan kontakta oss om du är orolig för hur ditt barn mår. Om ni behöver kan vi slussa vidare till andra i samhället som kan ge er stöd.

Råd, stöd och hälsa vänder sig till invånare i Linköpings, Kinda och Åtvidabergs kommuner.

I Råd, stöd och hälsa samverkar Råd & Stöd och Region Östergötland.

Råd, stöd och hälsa

Skicka e-post till Råd, stöd och hälsa

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 75
Telefontid:
måndag 9-11
tisdag 9-11
onsdag 9-11
torsdag 9-11
fredag 9-11

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Råd, stöd och hälsa
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 35 11

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Stödteamet för resursskolan finns för dig, som är elev och inskriven vid Resursskolan, och för din familj.
Vi i Stödteamet stöttar dig när du har svårt att klara av skolan.

Vi kan arbeta på olika sätt för att ge dig det stöd du behöver. Vi arbetar tillsammans med dig, föräldrar, personal på skolan och personer som du tycker är viktiga.

Vi är också ett stöd till föräldrar och till personalen på Resursskolan.

Det är frivilligt och kostar inget att få stöd av Stödteamet.
Kontakta oss gärna för mer information. 

Stödteamet för resursskolan

Kontaktuppgifter:
Beata Bergkvist
Telefon 013-20 72 13
beata.bergkvist@linkoping.se

Skicka e-post till Stödteamet för resursskolan

E-post: hanna.leinhard@linkoping.se

Besöksadress: S:t Larsgatan 21 (se karta) Öppettider: Dagtid vardagar

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Stödteamet för resursskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 35 11

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Från och med 1 januari 2018 bedriver Råd & Stöd verksamheten Unga föräldrar.

Det är en stödverksamhet för unga föräldrar 16 - 22 år.

Kontakta oss gärna för att få veta mer.

Unga föräldrar 16-22 år

Skicka e-post till Unga föräldrar 16-22 år

E-post: ungaforaldrar@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 18, sms: 0722-06 34 18

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Unga föräldrar 16-22 år
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Vårt Nygård ger socialt stöd till dig som bor i Nygård i Skäggetorp. När det är möjligt ger vi också stöd till familjer i andra delar av Skäggetorp. Vi talar svenska, engelska, tyska, franska, romani, serbokroatiska och arabiska.

Vi kan ge dig stöd på flera sätt:

 • Vi ger stöd till dig och din familj
 • Vi arbetar med grupper
 • Vi kan hjälpa dig att ta kontakt med andra som ger stöd
 • Vi arbetar tillsammans med till exempel familjecentral, förskola och skola
Vårt Nygård

Skicka e-post till Vårt Nygård

E-post: vartnygard@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 19

Besöksadress: Nämndemansgården 10 (se karta) Öppettider: måndag - fredag klockan 13-16

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vårt Nygård
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Ansvarig chef:
Elias Vardi
Telefon: 013-20 65 62

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 februari 2019