Missbruk och beroende

För dig med beroendeproblem eller missbruk erbjuder Råd & Stöd olika typer av stöd och behandling. Stödet kan vara rådgivning, behandling eller boende. Vi ger stöd till ungdomar och vuxna.
Kontakta Råd & Stöd Mottagningen om du är osäker på vart du ska vända dig.

Mottagningen finns för invånare i alla åldrar i Linköpings kommun.
Du kan kontakta oss om du har personliga eller sociala problem.
Du kan ringa eller skicka e-post.

Hos oss kan du få:

 • Information, rådgivning och vägledning utifrån ditt problem
 • Personliga stödsamtal under en kortare tid
 • Telefonrådgivning dagtid måndag-fredag
 • Information om andra stödresurser inom kommunen
 • Hjälp att bli lotsad vidare till rätt verksamhet

Du kan vara anonym på Mottagningen. Det kostar ingenting att besöka oss.

Råd & Stöd Mottagningen

Skicka e-post till Råd & Stöd Mottagningen

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 68
Telefontid:
Mån - fre kl 9.00-10.00

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta) Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Mottagningen
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon:
013-26 35 11 

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Du som är över 18 år och behöver rådgivning eller behandling när det gäller alkohol, narkotika och/eller läkemedelsberoende kan vända dig till Beroendemottagningen. Även du som känner någon som du tror har problem kan kontakta oss för rådgivning och kortare samtalsstöd. Personen som du är orolig för behöver inte gå i behandling hos oss.

Vi kan erbjuda dig med missbruksproblem rådgivning och behandling genom samtal, enskilt och i grupp. Du kan även få hjälp med medicinsk och psykologisk bedömning. 

Råd & Stöd driver Beroendemottagningen tillsammans med Region Östergötland. 

Beroendemottagningen

Skicka e-post till Beroendemottagningen

E-post: ann-louise.segersten@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 29 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 14 (se karta) Öppettider: Dagtid vardagar

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Beroendemottagningen i Linköping
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

Förstärkt öppenvård är en del av Beroendemottagningen i Linköping. Vi finns för dig som har problem med alkohol, narkotika och/eller tabletter och vill ha intensiv behandling under dagtid. Vi ger också råd och stöd till dig som är anhörig till någon som har missbruksproblem. Personen du är orolig för behöver inte gå i behandling hos oss. 

Vi erbjuder dig med missbruksproblem att varje vardag under sex veckor delta i intensiv gruppbehandling. Vi använder två behandlingsmetoder: CRA (Community Reinforcement Approach) och 12-stegsprogrammet. Du kan också få enskilt stöd om du behöver. Denna behandling är ett alternativ till placering på behandlingshem 

För dig som är anhörig erbjuder vi enskilda samtal och gruppverksamhet
1 gång/vecka.

Förstärkt öppenvård

Skicka e-post till Förstärkt öppenvård

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Telefon: CRA-gruppen: 013-20 59 84, 013-26 39 50, 12-stegsgruppen: 013-20 64 99

Besöksadress: Drottninggatan 50 (se karta) Öppettider: Dagtid vardagar

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Förstärkt öppenvård
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Övrigt:
Beroendemottagningens gruppledare nås på telefon: 013-20 57 29

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

MiniMaria är en mottagning för dig som är 13-20 år och har ett riskbruk eller är beroende av alkohol och droger.

Vi akut behov av psykiatrisk bedömning för minderårig kontakta BUP och för myndig kontakta Akutenheten på Psykiatriska kliniken, se 1177.

Landeryds ängar finns för dig över 18 år som har beroendeproblem och även psykossjukdom. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Landeryds ängar. Här bor du med stöd, tillsyn och sysselsättning. Här finns personal dygnet runt.

På Landeryds ängar gör vi tillsammans med dig en plan för det stöd som du önskar och behöver. Det kan vara till exempel:

 • Stöd och tillsyn som passar dig
 • Sysselsättning som du önskar
 • Stöd för att bryta drogvanor
 • Stöd för att öka sociala kontakter
Landeryds ängar

Skicka e-post till Landeryds ängar

E-post: christina.carlstrom@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 55

Besöksadress: Slatteforsvägen 38 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Landeryds ängar
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Föreståndare nås på telefon: 013-26 36 65

Ansvarig chef:
Ninni Björk
Telefon: 013-26 31 85

För dig som är man eller kvinna över 18 år och har problem med alkohol och/eller droger erbjuder Solvändan behandling enligt 12-stegsmetoden.  

Du kan välja att bo på Solvändan, vilket kräver biståndsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen, eller vara här på dagtid. 

Vi kan erbjuda:

 • Förlängd behandling enligt 12-stegsmetoden efter genomgången primärbehandling
 • Primärbehandling när du bor på Solvändan, vilket kräver biståndsbeslut från Socialförvaltningen
 • Återfallsbehandling, individuellt anpassad i gruppform
 • Fortsatt stöd efter utskrivning, individuellt anpassat efter dina behov

Vi stödjer dig att bli fullständigt drogfri, att utvecklas som person och få ett socialt fungerande liv. 

Solvändan

Skicka e-post till Solvändan

E-post: lennart.thastrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 99 (föreståndare)

Besöksadress: Götgatan 11B (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Solvändan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

Verksamheten riktar sig till ungdomar till och med 17 år där dator och tv-spelande blivit ett problem.

Stöd och behandling dataspelande ungdomar vänder sig även till ungdomens föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer.

Stöd och behandling dataspelande ungdomar

Skicka e-post till Stöd och behandling dataspelande ungdomar

E-post: minimaria@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 40

Besöksadress: S:t Larsgatan 21 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Stöd och behandling dataspelande ungdomar
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/missbrukochberoende http://www.linkoping.se/leanlink/missbrukochberoende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon 013-20 88 68

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

 

 

 

 

Torparegatan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykiska svårigheter eller missbruksproblem. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Torparegatan. Vi stödjer dig i vardagliga situationer under hela dygnet. Vi erbjuder dig stöd för att få ett fungerande socialt liv och planerar stödet tillsammans med dig.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få struktur i vardagen
 • Stöd i att få en sysselsättning, ett arbete eller studier
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet med andrahandskontrakt.

Torparegatans stödboende

Skicka e-post till Torparegatans stödboende

E-post: gunilla.flod@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 36

Besöksadress: Torparegatan 88 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Torparegatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 01

Ansvarig chef:
Ninni Björk
Telefon: 013-26 31 85

Nya Tanneforsvägen är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns nio platser.

Nya Tanneforsvägen

Skicka e-post till Nya Tanneforsvägen

E-post: bjorn.carlstedt@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 80

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 50 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Nya Tanneforsvägen
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 31 06

Ansvarig chef:
Petra Stämneryd
Telefon: 013-20 71 12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 januari 2018