Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Idrott & Arbetsmarknadsservice

Idrott & Arbetsmarknadsservice arbetar med två olika verksamhetsområden, Idrott och Arbetsmarknadsservice.
Det våra verksamheter har gemensamt är att de till stor del erbjuder intern service till Linköpings kommun eller arbetar på uppdrag av kommunen.

Vår verksamhet

Vi anlitas på uppdrag av Linköpings kommun för underhåll av idrottsanläggningar, motions- och naturområden.
Vi driver också verksamheter där personer med en arbetsmarknadsinsats ska utvecklas och komma närmare den externa arbetsmarknaden, mot studier eller annan insats.

Linköpings kommun som uppdragsgivare och kund

Eftersom vi har Linköpings kommun som uppdragsgivare och kund, riktar sig våra tjänster inte till allmänheten, andra organisationer eller företag.

I vårt dagliga arbete har vi däremot många kontaktytor och samarbetspartners utanför kommunens organisation. Inom vissa verksamheter vänder vi oss även direkt till medborgarna i Linköping, men då på uppdrag av kommunen.


Vår film om verksamheterna inom Idrott & Arbetsmarknadsservice.

Idrott & Arbetsmarknadsservice

Telefon: 013- 20 60 00

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Besöksadress : Ågatan 31

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
Idrott & Arbetsmarknadsservice
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/ http://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/

Affärsområdeschef: Catrine Andersson
Mail: catrine.andersson@linkoping.se
Telefon: 013-26 31 61

Senast uppdaterad den 12 april 2021