Stöd & Service

Leanlink Stöd & Service arbetar med olika verksamhetsområden. Det våra verksamheter har gemensamt är att de till stor del erbjuder intern service till Linköpings kommun eller arbetar på uppdrag av kommunen.

Vår verksamhet

Vi anlitas på uppdrag av Linköpings kommun inom lokalplanering och lokalförsörjning samt underhåll av idrottsanläggningar, motions- och naturområden.
Vi driver också verksamheter inom sex olika områden där personer med en arbetsmarknadsinsats ska utvecklas och komma närmare den externa arbetsmarknaden, mot studier eller annan insats.

Linköpings kommun som uppdragsgivare och kund

Eftersom vi har Linköpings kommun som uppdragsgivare och kund, riktar sig våra tjänster inte till allmänheten, andra organisationer eller företag.

I vårt dagliga arbete har vi däremot många kontaktytor och samarbetspartners utanför kommunens organisation. Det kan vara fastighetsägare, kommunala bolag och myndigheter. Inom vissa verksamheter vänder vi oss även direkt till Linköpingsborna, men på uppdrag av kommunen.


Vår film om verksamheterna inom Idrott & service.

Stöd & Service

Telefon: 013- 20 60 00

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
Stöd & Service
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/ http://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/

Affärsområdeschef: Catrine Andersson
Mail: catrine.andersson@linkoping.se
Telefon: 013-26 31 61

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 september 2019