Misstänkt farligt föremål i Tannefors. Läs mer.

Stöd & Service

Leanlink Stöd & Service arbetar med många olika verksamhetsområden. Det våra verksamheter har gemensamt är att de till stor del erbjuder intern service till Linköpings kommun eller arbetar på uppdrag av kommunen.

Vår verksamhet

Vi anlitas av Linköpings kommun inom internservice, lokalplanering och lokalförsörjning.  Vi arbetar även på uppdrag av kommunen med underhåll av idrottsanläggningar, motions- och naturområden och driver verksamheter som erbjuder arbetsträning och arbetsrehabilitering. Sedan den första mars 2016 tar vi enligt bosättningslagen emot och stödjer nyanlända för etablering.

Linköpings kommun som uppdragsgivare och kund

Eftersom vi har Linköpings kommun som uppdragsgivare och kund, riktar sig våra tjänster inte till allmänheten, andra organisationer eller företag.

I vårt dagliga arbete har vi däremot många kontaktytor och samarbetspartners utanför kommunens organisation. Det kan vara fastighetsägare, kommunala bolag och myndigheter. Inom vissa verksamheter vänder vi oss även direkt till Linköpingsborna, men på uppdrag av kommunen.


Vår film om verksamheterna inom Idrott & service.

Stöd & Service

Telefon: 013- 20 60 00

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
Stöd & Service
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/ http://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/

Affärsområdeschef: Catrine Andersson
Mail: catrine.andersson@linkoping.se
Telefon: 013-26 31 61

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2018