Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsplatser

Idrott & Service erbjuder utvecklingsplatser där målet är att genom arbete på våra enheter utvecklas för att gå mot den externa arbetsmarknaden, studier eller annan insats.

Idrott & Service enheter

Ardako

Ardako är vår grafiska arbetsplats med eget uppdrag från Omsorgsnämnden, som är en del i Linköpings kommun.

På enhet Ardako arbetstränar personer med behov av aktivitet i förhållande till sin funktionsvariation.

Att formgiva en studentskylt, jobba fram en informationsskrift, trycka kuvert och visitkort, montera insynsskydd på fönster eller laminera kan vara arbetsuppgifter hos oss.

Våra största maskinerna trycker i storlek upp till tapetvåder och skyltfönsterfrostning.

Vi arbetar med färg och form med hjälp av Adobes designprogram Photoshop och Illustrator och det är något vi på Ardako lär våra medarbetare att använda.

Ardako

Till e-postformulär för Ardako

E-post: Ardakokundtjanst@linkoping.se

Telefon: 013-20 88 05

Besöksadress: Dvärggatan 4 (se karta) Öppettider: 09-12, 13-16

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/idrott--service/Arbetsrehabilitering-och-arbetstraning/ https://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/idrott--service/Arbetsrehabilitering-och-arbetstraning/

Produktion

Enhet Produktion arbetar med tillverkning och skapande i trämaterial och textil.

Hos oss har vi stora ytor och en generös maskinpark som klarar av att hantera våra kunders beställningar. I lokalen finns även en målarverkstad.

Att exempelvis göra en liten leksaksbil till förskolan eller en förrådsbyggnad är arbetsuppgifter som vi gör på snickeriet. På textilen kan vi tapetsera möbler och sy vetevärmare, förkläden med mera.

Service

Enhet Service är en arbetsplats med många varierande arbetsuppgifter. Vi fraktar returpapper, hjälper till att flytta kontorsinredning, hanterar och lånar ut material till skolornas natur- och teknikverksamhet (NTA) samt har en maskinverkstad som lagar våra egna maskiner.

Maskiner som vi lagar är bland annat gräs-klippare, traktorer, bilar och cyklar.

Vi har tre traktorer som servar våra skogslag och övriga verksamheter i Linköpings kommun.

Natur

I vår enhet Natur finns våra utegrupper som sköter om naturvårdsområden, parkområden, motionsanläggningar och kommunens utebad. Vi arbetar med naturvård där vi tar hand om sly, träd och gräs i områden i och utanför vår stadskärna. Vi oljar in skyltar och informationstavlor av trä runtom våra naturvårdsområden.

På sommaren sköter vi om några öar i södra delen av Linköpings kommun med vedpåfyllning, skötsel av utetoaletter och sophantering.

Åt Länsstyrelsen utför vi fornvård. Fornvård eller fornminnesvård som det också kan heta, innebär att praktiskt vårda, skydda och tillgänglig-göra fornlämningar och kulturlandskapsmiljöer. För oss innerbär det att vi tar bort högt gräs med skärande verktyg innan blomning sker.

Idrott

Enheten Idrott är en del av Idrott & Service och sköter om Sporthallen, Isovalen, Friidrottsarenan, Linköpings arena och 32 fotbolls-planer.

Vi arbetar med fotbollsplaner med vanligt gräs och konstgräs och vintertid även med is på isovalen. Vi hjälper även idrottsföreningarna och ordna med matcher, tävlingar och träningar.

En konferens och elitmatch ena dagen till konsert nästa dag kan vara en verklighet.

Café och Städ

Vi driver en caféverksamhet i Vidingsjö motionscentrum där vi serverar dagens lunhc och fika till våra gäster. Från cafét utgår även vår cateringverksamhet som leverar lättare luncher och fika till kommunala verksamheter.


Städgruppen arbetar på uppdrag med lokalvård ute hos våra kunder.

Återbruket

I ett samarbete med Tekniska verken AB och på uppdrag av AMI-avdelningen för arbetsmarknad och integration, arbetar vi med deltagare på Linköpings tre återvinningsstaioner Ullstämma, Gärstad och Malmen.

Återbruket är mottagningshallar där kommunmedborgare får lämna saker som kan ha ett fortsatt värde- återbrukas. I återbrukshallarna arbetar våra deltagare under arbetsledning med att ta emot och sortera det som kommer in vilket kan vara bland annat möbler, husgeråd med mera.
Tekniska verken har avtal med olika hjälporganisationer som dagligen hämtar återbruk till sina verksamheter för vidare bedömning och försäljning.

 

 

Hur får man en plats på Idrott & Service?

För att få en plats hos oss måste du gå via Arbetsförmedlingen eller Abetsmarknadscentrum. Om du inte redan är i kontakt med dem kan du läsa mer på deras hemsidor om hur du går tillväga.

Arbetsförmedlingen

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), vänder sig till dig som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Målet med anställning är att leda till externt arbete, studier eller annan insats.

Arbetsförmedlingen ger även hjälp om du exempelvis är ny i Sverige eller varit arbetslös länge.

Arbetsmarknadscentrum

Om du inte berörs av arbetsförmedlingens insatser, kan du kontakta Arbetsmarknadscentrum som kan hjälpa till och vägleda dig. 

 

Senast uppdaterad den 12 november 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: