Ledning och organisation

Stöd & Service är ett affärsområde med två verksamhetsområden.
Ledningsgruppen utgörs av affärsområdeschef, chefer för verksamhetsområdena och stabsfunktioner.

Organisation

Stöd & Service organisation består av två verksamheter. 
Lokalplaneringen som är kommunens representant för kommunala verksamheter vid anskaffning samt vid om- och tillbyggnad av lokaler.

Idrott och Service som arbetar på uppdrag av Bildningsnämnden, Social- och omsorgsnämnden och Kultur och Fritidsnämnden inom en rad olika verksamhetsområden bland annat natruvård, drfit av idrottsanläggningar och caféverksamhet.

Kontakta Stöd & Service ledningsgrupp

Catrine Andersson

Affärsområdeschef Leanlink, Stöd & Service

Skicka e-post till Catrine Andersson

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 61

Malin Aurell

Samordnare HR och administration

Skicka e-post till Malin Aurell

E-post: malin.aurell@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 58

Anna-Karin Johansson

Samordnare IT och ekonomi

Skicka e-post till Anna-Karin Johansson

E-post: anna-karin.johansson@linköping.se

Telefon: 013-26 35 48

Kjell Kulla

Samordnare Avtal och processer Stöd & Service

Skicka e-post till Kjell Kulla

E-post: kjell.kulla@linkoping.se

Telefon: 0706-75 91 03

Annika Nyborg

Verksamhetschef Idrott & Service

Skicka e-post till Annika Nyborg

E-post: annika.nyborg@linkoping.se

Telefon: 013- 20 68 83

Kaisa Halldan

Biträdande verksamhetschef Idrott och Service

Skicka e-post till Kaisa Halldan

E-post: kaisa.halldan@linkoping.se

Telefon: 013- 29 41 26

Caroline Nilsson

Administratör Stöd & Service

Skicka e-post till Caroline Nilsson

E-post: caroline.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013- 20 58 42

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 september 2019