Ledning och organisation

Stöd & Service är ett affärsområde med ett brett spann av verksamhetsområden. Bredden återspeglas i ledningsgruppen som utgörs av chefer för de olika verksamhetsområdena, affärsområdeschef och stabsfunktioner.

Organisation

Stöd & Service organisation består av tre olika verksamhetsområden: lokalplanering, mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen och verksamheterna som jobbar med idrott, internservice, arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Ledningsgrupp

I Stöd & Service ledningsgrupp ingår affärsområdeschef, verksamhetschefer, gruppledare samt samordnare för IT och ekonomi och samordnare för HR och administration.

Ledningsgruppens uppdrag är att styra och leda Stöd & Service, samt jobba med utvecklingsfrågor och planering för hela affärsområdet.

Kontakta Stöd & Service ledningsgrupp

Catrine Andersson

Affärsområdeschef Leanlink, Stöd & Service

Skicka e-post till Catrine Andersson

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 61

Snezana Nero

Verksamhetschef

Skicka e-post till Snezana Nero

E-post: snezana.arsenovic-nero@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 61

Malin Aurell

Samordnare HR och administration

Skicka e-post till Malin Aurell

E-post: malin.aurell@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 58

Anna-Karin Johansson

Samordnare IT och ekonomi

Skicka e-post till Anna-Karin Johansson

E-post: anna-karin.johansson@linköping.se

Telefon: 013-26 35 48

Kjell Kulla

Samordnare

Skicka e-post till Kjell Kulla

E-post: kjell.kulla@linkoping.se

Telefon: 0706-75 91 03

Annika Nyborg

Verksamhetschef

Skicka e-post till Annika Nyborg

E-post: annika.nyborg@linkoping.se

Telefon: 013- 20 68 83

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2018