Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Drift av motionsområden

På uppdrag av Linköpings kommun, sköter enheten Arbetsmarknadsservice Vidingsjö driften av flera natur- och motionsområden i Linköpings kommun. Vårt mål är att du som besökare ska få en bra upplevelse när du vistas i naturen, vandrar på Östgötaleden eller besöker badplatser och motionsområden.

 

Vi arbetar med följande natur- och motionsområden

  • Vidingsjömotionscentrum
  • Ryds motionscentrum.
  • Sturefors motionsspår
  • 17 badplatser
  • Naturreservat: Kärna mosse, Ullstämma, Vidingsjö och Viggeby
  • Fornminnesvård
  • Parkskötsel i Vidingsjöområdet
  • Skogsskötsel i kommunens skogar
  • Delar av Östgötaleden
  • Kanotleden

På Facebooksidan Underhåll av Linköpings arenor lägger vi upp aktuell information om drift och öppettider för våra motionscentrum. Där kan du även lätt komma i kontakt med oss och ställa frågor om det är något du undrar.

Motionsspår i Linköpings kommun

Kontakt med verksamheten

Har du några frågor till oss eller synpunkter om vår verksamhet, vänligen maila till: zzzidrottservice@linkoping.se

 

Senast uppdaterad den 15 april 2021