Boende med särskild service – psykiatri

På våra boenden med särskild service erbjuder vi ett tryggt boende och stöd under hela dygnet för dig med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Det finns tre typer av boende – boenden med permanenta platser, korttidsboende och träningsboende.

Du arbetar aktivt med stöd av personalen för att nå dina mål utifrån den genomförandeplan som du gör tillsammans med dina kontaktmän. 

Ni planerar tillsammans hur ni ska jobba för att få din vardag att fungera. Ni kan till exempel arbeta med:

  • Dina sociala kontakter
  • Kontakt med myndigheter
  • Skapa struktur i vardagen
  • Att hitta en sysselsättning, skola eller arbete

Du behöver ha ett beslut om boende från Social- och omsorgskontoret. Du hyr din lägenhet av kommunen och det finns även gemensamma utrymmen som du kan använda. 

Korttidsboende

Barnhemsgatan är ett korttidsboende för dig med psykisk ohälsa som behöver ytterligare stöd och rehabilitering och vårdplanering i trygg miljö utanför sjukhus och slutenvård innan det är möjligt att flytta till ordinarie bostad eller till en bostad med särskild service. Korttidsboendet är ett samarbete mellan Råd & Stöd i Linköpings kommun och Region Östergötland. 

Den planerade rehabiliteringstiden är upp till 6 månader. Vi har kontinuerlig uppföljning tillsammans med dig och dina behandlare.

Du bor i en egen lägenhet under rehabiliteringstiden.

Barnhemsgatans korttidsboende

Skicka e-post till Barnhemsgatans korttidsboende

E-post: barnhemsgatan@linkoping.se

Telefon: 013-20 87 49

Besöksadress: Barnhemsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Barnhemsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 86

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Ekhult korttidsboende är ett boende för dig med psykisk ohälsa som behöver ytterligare stöd och rehabilitering och vårdplanering i trygg miljö utanför sjukhus och slutenvård innan det är möjligt att flytta till ordinarie bostad eller till en bostad med särskild service. 

Ekhult korttidsboende

Skicka e-post till Ekhult korttidsboende

E-post: RadStodEkhultspsykiatriboende@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 67

Besöksadress: Ljung Ekhult 1590 75 Ljungsbro (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Barnhemsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 26 92

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Träningsboende

Gränsliden är ett träningsboende för dig som är mellan 1929 år och har en neuropsykisk funktionsvariation. Här får du träna på det du behöver för att kunna flytta till ett eget boende.           

Du bor i en egen lägenhet och får stöd av personal med det just du behöver träna på. Det kan till exempel vara:

  • att sköta din bostad och hantera tvätt
  • att göra inköp
  • att ta hand om din hushållsekonomi
  • att ta hand din hälsa 
  • att komma ut i arbete, studier eller sysselsättning
  • att ha kontakter med andra människor och myndigheter

Du kan bo på Gränsliden som längst i två år. När du flyttar till eget boende kan du få fortsatt stöd av personal från Gränsliden.

Gränslidens träningsboende

Skicka e-post till Gränslidens träningsboende

E-post: gransliden@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 11

Besöksadress: Gränsliden 2 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Gränslidens träningsboende
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 70

Ansvarig chef:
Petra Stämneryd
Telefon: 013-20 71 12

Boenden med permanenta platser

Centrum erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Centrum

Skicka e-post till Centrum

E-post: hanna.kalmsten@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 26

Besöksadress: Norgegatan 8 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Centrum
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 18

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Ekhult är ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Ekhult

Skicka e-post till Ekhult

E-post: RadStodEkhultspsykiatriboende@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 60

Besöksadress: Ljung Ekhult 1590 75 Ljungsbro (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Barnhemsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 26 92

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Fogdegatan 53 erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Fogdegatan

Skicka e-post till Fogdegatan

E-post: fogdegatan53@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 85

Besöksadress: Fogdegatan 53 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fogdegatan 53
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 29 60

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Fortuna behandlingshem är till för ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa exempelvis trauma, PTSD, självskadebeteende med mera och som inte kan behandlas i sin egen hemmiljö. Behandlingshemmet erbjuder plats för sex stycken ungdomar, både pojkar och flickor, i åldrarna 12- 20 år.

Behandlingen sker i nära samarbete med en KBT-terapeut kopplad till boendet samt regionens insatser. Vi erbjuder bland annat behandlingsmetoder för traumamedveten omsorg, lågaffektivt bemötande, ACT och det nationella självskadeprojektet för att nämna några.

Vi har en hög vuxennärvaro med vaken personal nattetid och vi arbetar i team kring varje ungdom med två ungdomsbehandlare och behandlingssamordnare. Tillsammans är vi en arbetsgrupp med socialsekreterare, arbetsterapeut, beteendevetare och behandlingspedagoger.

För dig som placerar
För oss är matchningen och inskrivningsförfarandet av största vikt då vi tror att det lägger grunden för att nå framgång i behandlingen. Vi vill alltid att ungdom tillsammans med socialsekreterare kommer på ett studiebesök för att se boendemiljön och för ett samtal. För placeringsförfrågan
eller vidare information se kontaktuppgifter nedan.

Fortuna behandlingshem

Skicka e-post till Fortuna behandlingshem

E-post: tim.wretman@linkoping.se

Telefon: 013-206887

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fortuna behandlingshem
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/boende/

Ansvarig föreståndare:
Tim Wretman
Telefon: 013-206484

Ansvarig chef:
Elias Vardi
Telefon: 013-206562

Konstruktörsgatan erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Konstruktörsgatans

Skicka e-post till Konstruktörsgatans

E-post: jenny.rosell@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 76

Besöksadress: Konstruktörsgatan 56 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Konstruktörsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 86

Ansvarig chef:
Monica Du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Landeryds ängar är ett tryggt boede för personer med psykossjukdom i kombination med beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Landeryds ängar

Skicka e-post till Landeryds ängar

E-post: christina.carlstrom@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 55

Besöksadress: Slatteforsvägen 38 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Landeryds ängar
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Föreståndare nås på telefon: 013-26 36 65

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Nya Tanneforsvägen erbjuder ett tryggt boende för personer med beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Nya Tanneforsvägen

Skicka e-post till Nya Tanneforsvägen

E-post: nyatanneforsvagen@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 80

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 50 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Nya Tanneforsvägen
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 31 06

Ansvarig chef:
Petra Stämneryd
Telefon: 013-20 71 12

Rydsvägen erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Rydsvägen

Skicka e-post till Rydsvägen

E-post: rydsvagen272@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 49

Besöksadress: Rydsvägen 272 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Rydsvägen 272
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 36 32

Ansvarig chef:
Monica du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Stolplyckan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykisk ohälsa.

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Stolplyckan

Skicka e-post till Stolplyckan

E-post: stolplyckan@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 75

Besöksadress: Föreningsgatan 47 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Konstruktörsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 18

Ansvarig chef:
Monica du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Torparegatan är ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Torparegatan

Skicka e-post till Torparegatan

E-post: gunilla.flod@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 36

Besöksadress: Torparegatan 88 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Torparegatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 01

Ansvarig chef:
Jonni Mourad
Telefon: 013-26 31 06

Vallastaden erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Vallastaden

Skicka e-post till Vallastaden

E-post: sarah.sandeback@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 15

Besöksadress: Johannes Magnus Väg 40 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vallastadens serviceboende
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 26 92

Ansvarig chef:
Jonni Mourad
Telefon: 013-26 31 06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 oktober 2019