Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boende med särskild service – psykiatri

På våra boenden med särskild service erbjuder vi ett tryggt boende och stöd under hela dygnet för dig med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Det finns tre typer av boende – boenden med permanenta platser, korttidsboende och träningsboende.

Du arbetar aktivt med stöd av personalen för att nå dina mål utifrån den genomförandeplan som du gör tillsammans med dina kontaktmän. 

Ni planerar tillsammans hur ni ska jobba för att få din vardag att fungera. Ni kan till exempel arbeta med:

  • Dina sociala kontakter
  • Kontakt med myndigheter
  • Skapa struktur i vardagen
  • Att hitta en sysselsättning, skola eller arbete

Du hyr din lägenhet av kommunen och det finns även gemensamma utrymmen som du kan använda. 

Du behöver ha ett beslut om boende från Social- och omsorgskontoret. Här kan du läsa om hur du går till väga för att ansöka:

Korttidsboende

Ekhult korttidsboende är ett boende för dig med psykisk ohälsa som behöver ytterligare stöd och rehabilitering och vårdplanering i trygg miljö utanför sjukhus och slutenvård innan det är möjligt att flytta till ordinarie bostad eller till en bostad med särskild service. 

Ekhult korttidsboende

Till e-postformulär för Ekhult korttidsboende

E-post: RadStodEkhultspsykiatriboende@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 67

Besöksadress: Ljung Ekhult 1, 590 75 Ljungsbro (se karta)

Besöksadress : Ljung Ekhult 1, 590 75 Ljungsbro

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Ekhult korttidsboende
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 57 04

Ansvarig chef:
Jonni Mourad
Telefon: 013- 26 31 06

Träningsboende

Gränsliden är ett träningsboende för dig som är mellan 1929 år och har en neuropsykisk funktionsvariation. Här får du träna på det du behöver för att kunna flytta till ett eget boende.           

Du bor i en egen lägenhet och får stöd av personal med det just du behöver träna på. Det kan till exempel vara:

  • att sköta din bostad och hantera tvätt
  • att göra inköp
  • att ta hand om din hushållsekonomi
  • att ta hand din hälsa 
  • att komma ut i arbete, studier eller sysselsättning
  • att ha kontakter med andra människor och myndigheter

Du kan bo på Gränsliden som längst i två år. När du flyttar till eget boende kan du få fortsatt stöd av personal från Gränsliden.

Gränslidens träningsboende

Till e-postformulär för Gränslidens träningsboende

E-post: gransliden@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 11

Besöksadress: Gränsliden 2 (se karta)

Besöksadress : Gränsliden 2

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Gränslidens träningsboende
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 53 58

Ansvarig chef:
Maria Delbom
013-20 56 92

Boenden med permanenta platser

Adamstorpsvägen erbjuder ett tryggt boende för personer med autism/autismliknande tillstånd samt andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och ADD. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Adamstorpsvägen

Till e-postformulär för Adamstorpsvägen

E-post: adamstorpsvagen@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 11

Besöksadress: Adamstorpsvägen 6 A-C (se karta)

Besöksadress : Adamstorpsvägen 6 A-C

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Adamstorpsvägen 6 A
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 70

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Centrum erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Centrum

Till e-postformulär för Centrum

E-post: angelique.fors@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 26

Besöksadress: Norgegatan 8 (se karta)

Besöksadress : Norgegatan 8

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Centrum
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 63 90

Ansvarig chef:
Sofia Kempe
Telefon: 013-20 71 04

Ekhult är ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Ekhult

Till e-postformulär för Ekhult

E-post: RadStodEkhultspsykiatriboende@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 60

Besöksadress: Ljung Ekhult 1, 590 75 Ljungsbro (se karta)

Besöksadress : Ljung Ekhult 1, 590 75 Ljungsbro

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Ekhult
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 57 04

Ansvarig chef:
Jonni Mourad
Telefon: 013-26 31 06

Fogdegatan 53 erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Fogdegatan

Till e-postformulär för Fogdegatan

E-post: fogdegatan53@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 85

Besöksadress: Fogdegatan 53 (se karta)

Besöksadress : Fogdegatan 53

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fogdegatan 53
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 29 60 

Ansvarig chef:
Jonni Mourad
Telefon: 013-20 31 06

Konstruktörsgatan erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Konstruktörsgatans

Till e-postformulär för Konstruktörsgatans

E-post: konstruktorsgatan@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 76

Besöksadress: Konstruktörsgatan 56 (se karta)

Besöksadress : Konstruktörsgatan 56

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Konstruktörsgatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 86

Ansvarig chef:
Monica du Rietz
Telefon: 013- 26 35 97

Landeryds ängar är ett tryggt boede för personer med psykossjukdom i kombination med beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Landeryds ängar

Till e-postformulär för Landeryds ängar

E-post: helena.leonander@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 55

Besöksadress: Slatteforsvägen 38 (se karta)

Besöksadress : Slatteforsvägen 38

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Landeryds ängar
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-29 40 29

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Nya Tanneforsvägen erbjuder ett tryggt boende för personer med beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Nya Tanneforsvägen

Till e-postformulär för Nya Tanneforsvägen

E-post: nyatanneforsvagen@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 80

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 50 (se karta)

Besöksadress : Nya Tanneforsvägen 50

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Nya Tanneforsvägen
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 73 00

Ansvarig chef:
Monica du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Rydsvägen erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Rydsvägen

Till e-postformulär för Rydsvägen

E-post: rydsvagen272@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 49

Besöksadress: Rydsvägen 272 (se karta)

Besöksadress : Rydsvägen 272

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Rydsvägen 272
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 36 32

Ansvarig chef:
Sofia Kempe
Telefon: 013-20 71 04

Valla Fridhem erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykisk ohälsa.

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet. 

Valla Fridhem

Till e-postformulär för Valla Fridhem

E-post: stolplyckan@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 75

Besöksadress: Ulvåsavägen 18 (se karta)

Besöksadress : Ulvåsavägen 18

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Valla Fridhem
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 63 90

Ansvarig chef:
Sofia Kempe
Telefon: 013-20 71 04

Torparegatan är ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Torparegatan

Till e-postformulär för Torparegatan

E-post: torparegatan@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 36

Besöksadress: Torparegatan 88 (se karta)

Besöksadress : Torparegatan 88

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Torparegatan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 57 30

Ansvarig chef:
Tim Wretman
Telefon: 013-20 64 84

Vallastaden erbjuder ett tryggt boende för personer med psykisk ohälsa. 

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser finns bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter knutna till boendet.

Vallastaden

Till e-postformulär för Vallastaden

E-post: julia.westergren@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 15

Besöksadress: Johannes Magnus Väg 40 (se karta)

Besöksadress : Johannes Magnus Väg 40

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vallastaden
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende https://www.linkoping.se/leanlink/stodboende

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013- 26 35 15

Ansvarig chef:
Tim Wretman
Telefon: 013-20 64 84

Senast uppdaterad den 26 augusti 2020