Känner du dig orolig?

I en vardag med restriktioner, begränsade sociala kontakter och ökad oro är det lätt att måendet påverkas negativt. Om du mår så dåligt att du behöver hjälp så finns det stöd att få.

Behöver du prata med någon?

För alla

Jourhavande medmänniska

Ring 08-702 16 80 om du behöver någon att prata med mellan kl 21-06.

Jourhavande präst

Ring 112 och be att få prata med jourhavande präst om du behöver någon att prata med.

1177

Ring 1177 för rådgivning eller vägledning till lämplig vårdmottagning.

Kvinnofridslinjen

Ring 020-50 50 50 om du eller någon du känner har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Ring 020-50 50 50 om du eller någon du känner har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Våld i nära relationer

Här finns telefonnummer och länkar om du eller någon i din närhet upplevt, utsatts eller utövat våld.

Brottsofferjouren

Kontakta Brottsofferjouren på 013-10 44 00 om du råkat ut för brott, ska vittna eller som är anhörig och vill få hjälp.

Coronaluren

 Känner du tristess, oro eller ensamhet, eller kanske inte har fått ett telefonsamtal på länge och helt enkelt bara vill höra en röst kan du ringa coronaluren på 010-344 04 02.

Råd & Stöd

Du kan även kontakta mottagningen Råd & Stöd om du är osäker på vart du ska vända dig. Mottagningen erbjuder rådgivning, stöd och aktiviteter för att förbättra din livssituation.

För anhörig

Anhöriglinjen

Ring 0200-239 500 om du behöver råd och stöd i din situation som anhörig.

För äldre eller annan riskgrupp

Äldrelinjen

Ring 020-22 22 33 om du längtar efter någon att prata med.

Goda grannar, Hyresgästföreningen

Ring 0771 443 443 om du behöver hjälp med till exempel att handla, rasta hunden, hämta paket och viktiga mediciner. 

För barn, ungdom eller förälder

BRIS

Här kan du ringa, mejla eller chatta med BRIS.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis finns här för att du som känner att du behöver nån att prata med ska kunna göra just det.

Föräldralinjen

Ring 020-85 20 00 om du är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Elevhälsan

Elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

 

Ta del av tips och råd

Här kan du läsa om fler initiativ och organisationer som erbjuder stöd och hjälp vid oro.