Allmän info - Videochatta med SYV - studie- och yrkesvägledare

Videochatta med studie- och yrkesvägledare

Ställ frågor direkt till studie- och yrkesvägledare. Här hittar du nyttiga länkar, tips på frågor att ställa och information om hur ansökan och antagningen går till.

Videochatt och epost
 

Här nedan har du möjlighet att videochatta med Studie- och yrkesvägledare om skolornas program och ditt gymnasieval. Här tre enskilda videochattar för dig som vill ha ett personligt samtal. Observera att du kommer bli insläppt i videochatten i mån av plats i turordning, och att det kan komma att bli kö. Om det är fullt så kan du också välja att ställa din fråga via e-post. Symbolerna visar var det finns möjlighet till videochatt eller e-post.

Anslut med PC, Mac eller Chromebook

För den Linköpings digitala gymnasiemässa används Google Meet. Du kan ansluta till dessa digitala mässmontrar direkt via webbläsaren. 

Om du redan är inloggad på ett Google-konto kan du välja att ansluta direkt med det genom att trycka på någon av länkarna till skolans videochattar. Om du vill ansluta anonymt rekommenderas du öppna länken till videochatten i ett inkognitofönster/privat fönster.

Anslut anonymt med Chrome eller Firefox på PC eller Mac

Högerklicka på länken och välj “Öppna i ett inkognitofönster”. Skriv valfritt alias i namnfältet och tryck sedan "Be om att få gå med". Skolpersonalen släpper då in dig så fort de kan.

Anslut anonymt med Safari på Mac

Högerklicka på länken och håll ner "alt"-tangenten. Välj “Öppna länk i nytt privat fönster". Skriv valfritt alias i namnfältet och tryck sedan "Be om att få gå med". Skolpersonalen släpper då in dig så fort de kan.

Observera: att ansluta med kamera och mikrofon

När du öppnar Meet första gången får du välja om du vill godkänna användning av mikrofon och/eller kamera. Observera: du kan alltid välja att inte sätta på mikrofon och/eller kamera, men om du ångrar dig och vill sätta på det rekommenderas du stänga fönstret och öppna länken igen i inkognitofönster/privat fönster för att åter få upp dialogrutan.

Anslut med mobil eller surfplatta

För den Linköpings digitala gymnasiemässa används Google Meet. För att ansluta med iOS eller Android behöver du ett Google-konto och appen Google Meet.

När du klickar på länken till ett av mötena så kommer App Store/Playbutiken öppnas om du inte har appen installerad. Om du redan har laddat ner appen så öppnas appen direkt och du får välja vilket Google-konto du vill nyttja, om du har flera.

Du kan välja att ansluta med eller utan ljud och bild innan du ber om att få gå med. Skolpersonalen släpper då in dig så fort de kan.

Personuppgifter som hanteras i e-mötena behandlas av Bildningsnämnden för att tillhandahålla e-mötet. Personuppgiftsansvarig är Bildningsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.

 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

 • Du kan även vända dig till Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. Mer information om dina rättigheter och hur Bildningsnämnden behandlar dina personuppgifter finns på kommunens hemsida.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen eller dina rättigheter som registrerad kan du kontakta kommunens dataskyddsombud.

 

Fråga en Studie- och yrkesvägledare

Allmänna frågor om gymnasievalet

I dessa videochattar får du prata enskilt med en studie- och yrkesvägledare. Om du inte blir insläppt direkt så beror det på att SYV är upptagen i annat samtal. Du kommer att bli insläppt i turordning. Om det är lång väntetid kan du testa en av de andra videchattarna.

Eposta dina frågor till SYV
Du kan också skicka en fråga via epost. Du kommer garanterat få svar så fort som möjligt.


Karriär och utbildning - nyttiga länkar

På Skolverket sida hittar du information om gymnasievalet och tips på hur du kan tänka inför ditt gymnasieval. Information om skillnaden mellan ett högskoleförberedande program och yrkesprogram. Här finns även behörighetsvisaren som visar vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till efter de högskoleförberedande gymnasieprogrammen.

Information om studieekonomi - reseersättning och inackorderingstillägg

Du gör ditt gymnasieval på sidan gymnasiestudera.se här hittar du även information om olika gymnasieskolor, program, antagningsstatistik och kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare (syv).

På sidan linkoping.se/gymnasiemassa hittar du uppdaterad information och tider för den digitala gymnasiemässan även tider för Öppet hus. Webbsidan kommer ligga kvar till omvalsperioden.

Tips på frågor att ställa

Inför gymnasievalet är det bra att skriva ner vad som är viktigt för dig även skriva ner frågor som du kan ha med dig när du besöker den digitala mässan och öppet hus. Här nedan finns exempelfrågor listade. Välj ut de frågor som är viktiga för just dig!

Om skolan

 • På vilka skolor finns de program och inriktningar jag vill gå?
 • Hur ser arbetssättet ut på skolan? Tema, grupprojekt, mycket datortid och självstudietid?
 • Vad passar dig? Liten skola/stor skola?
 • Hur många elever kan det vara i en klass och hur många går på skolan?
 • Hur kan ett schema se ut?
 • Hur ser det ut med håltimmar?
 • Har jag alltid lärarledda lektioner?
 • Finns det idrottshall? Om inte var har man idrott?
 • Finns det matsal? Om inte var äter man?
 • Finns det café på skolan?
 • Finns det grupprum för studier?
 • På vilket sätt har eleverna inflytande?
 • Har skolan ett aktivt elevråd eller elevkår?
 • Har skolan utbyte med andra länder?
 • Har skolan utbyte med universitetet?
 • Är skolans lärare behöriga?
 • Om jag ska gå ett yrkesprogram, ordnar skolan eller jag själv APL-plats?

Om gymnasieprogrammen

 • Vilka individuella val finns det att välja mellan?
 • Vilka kurser erbjuds inom programfördjupningar?
 • Ingår modernt språk i ditt program eller kan du lägga till det?
 • Kan jag byta modernt språk om jag ångrar mig?

Om särskilt stöd

 • Vilket stöd kan jag få på skolan?
 • Om jag är i behov av extra stöd, vilken hjälp får jag och av vem?
 • Har skolan skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator, psykolog och skolläkare? Hur ofta är de på plats?

Ansökan och antagning

15 februari är sista ansökningsdag till gymnasieskolorna i Linköping. Du som går i grundskolan/gymnasieskolan och ska göra ett val till år 1 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan gör din ansökan på gymnasiestudera.se. Du får hjälp och anvisningar av din studie- och yrkesvägledare.

Rangordna ditt val noga

När du gör ditt val är det viktigt att göra minst 5 val i rangordning. Detta innebär att det är viktigt i vilken ordning du sätter dina program och skolor. Kommer du in på ditt förstahandsval försvinner alla lägre val. Kommer du in på ett lägre val kan du fortfarande välja att stå kvar som reserv på högre val, medan lägre val försvinner.

Om du inte har tillräckligt med meritvärde för att komma in på ditt förstahandsval så prövas du mot ditt andrahandsval. Skulle inte ditt meritvärde räcka för ditt andrahandsval så prövas du mot ditt tredjehandsval och så vidare.

Riskerar du att inte bli behörig är det viktigt att du kompletterar med ett eller flera introduktionsprogram. Prata med din syv om du är osäker.

Mer information om ansökan och antagning hittar du på gymnasiestudera.se