Anders Ljungsteds gymnasium

Anders Ljungsteds gymnasium

Engagerade lärare, nära samarbete med branschen och en hög trivselfaktor enligt våra elever. Anders Ljungstedts gymnasium är en yrkesskola full av möjligheter med gångavstånd till stadens resecentrum och stadskärna. Vi har ett brett programutbud och tar emot elever från hela Sverige.

Studera hos oss

Anders Ljungstedts gymnasium har lång erfarenhet av yrkesutbildning och våra elever är attraktiva på arbetsmarknaden. I skolans yrkeslokaler ger vi våra elever en trygg grund att stå på, kompletterat med lärande på en arbetsplats. Vi finns här för dig som vill vara säker på att få en yrkesutbildning med kvalitet. De senaste åren har elever på skolan tagit flera prestigefyllda medaljer på Yrkes-SM och vi har flera pågående branschsamarbeten.

Trygga och sedda elever

Vi erbjuder en trygg och lugn atmosfär och anser att det är viktigt att alla elever känner sig trygga och sedda. För de elever som har behov av extra stöd finns vårt elevhälsoteam och i skolans korridorer finns skolvärdar och heltidsmentorer på plats för att stötta och hjälpa.

Anställningsbarhet och gymnasieexamen

Hos oss tar 9 av 10 elever gymnasieexamen, det är vi stolta över. Att du blir anställningsbar efter din yrkesutbildning är vårt viktigaste mål. Vi anser att engagerade lärare med stor yrkeskunskap, fungerande elevhälsoteam och en trygg miljö skapar de rätta förutsättningarna för våra elever att nå sin gymnasieexamen.

Videochatt och e-post
 

Här nedan har du möjlighet att videochatta med skolan och ställa frågor direkt i videochatten. I videochatten kan du också lyssna på information utan att ställa frågor om du föredrar det. Observera att du kommer bli insläppt i videochatten i mån av plats. Utbudet av videochattar kan se olika ut mellan skolorna. En del har videochatt speciellt för ett särskilt program eller endast allmän information om skolan. Om det är fullt så kan du också välja att eposta din fråga vid lämplig mailfunktion. Symbolerna visar var det finns möjlighet till videochatt eller e-post.

Anslut med PC, Mac eller Chromebook

För den Linköpings digitala gymnasiemässa används Google Meet. Du kan ansluta till dessa digitala mässmontrar direkt via webbläsaren. 

Om du redan är inloggad på ett Google-konto kan du välja att ansluta direkt med det genom att trycka på någon av länkarna till skolans videochattar. Om du vill ansluta anonymt rekommenderas du öppna länken till videochatten i ett inkognitofönster/privat fönster.

Anslut anonymt med Chrome eller Firefox på PC eller Mac

Högerklicka på länken och välj “Öppna i ett inkognitofönster”. Skriv valfritt alias i namnfältet och tryck sedan "Be om att få gå med". Skolpersonalen släpper då in dig så fort de kan.

Anslut anonymt med Safari på Mac

Högerklicka på länken och håll ner "alt"-tangenten. Välj “Öppna länk i nytt privat fönster". Skriv valfritt alias i namnfältet och tryck sedan "Be om att få gå med". Skolpersonalen släpper då in dig så fort de kan.

Observera: att ansluta med kamera och mikrofon

När du öppnar Meet första gången får du välja om du vill godkänna användning av mikrofon och/eller kamera. Observera: du kan alltid välja att inte sätta på mikrofon och/eller kamera, men om du ångrar dig och vill sätta på det rekommenderas du stänga fönstret och öppna länken igen i inkognitofönster/privat fönster för att åter få upp dialogrutan.

Anslut med mobil eller surfplatta

För den Linköpings digitala gymnasiemässa används Google Meet. För att ansluta med iOS eller Android behöver du ett Google-konto och appen Google Meet.

När du klickar på länken till ett av mötena så kommer App Store/Playbutiken öppnas om du inte har appen installerad. Om du redan har laddat ner appen så öppnas appen direkt och du får välja vilket Google-konto du vill nyttja, om du har flera.

Du kan välja att ansluta med eller utan ljud och bild innan du ber om att få gå med. Skolpersonalen släpper då in dig så fort de kan.

Personuppgifter som hanteras i e-mötena behandlas av Bildningsnämnden för att tillhandahålla e-mötet. Personuppgiftsansvarig är Bildningsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.

  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

  • Du kan även vända dig till Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. Mer information om dina rättigheter och hur Bildningsnämnden behandlar dina personuppgifter finns på kommunens hemsida.

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen eller dina rättigheter som registrerad kan du kontakta kommunens dataskyddsombud.

 

Våra program


Studie- och yrkesvägledare

Du kan också ställa frågor till skolan via e-post

 

Kan man läsa kurser så man får högskolebehörighet när man väljer ett yrkesprogram hos er?
Hos oss har du möjlighet att välja till kurser för grundläggande behörighet svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Du kan välja att läsa kurserna som individuellt val eller som utökad kurs efter ordinarie skoltid. För att kunna välja dessa kurser behöver du vara godkänt i de första kurserna du läser i år 1.

Kan man söka till era program fast man inte är behörig?
Ja, det går bra att söka våra program som introduktionsprogram. Plats kommer att erbjudas i mån av plats och beroende på ditt meritvärde. Denna möjlighet finns inte på Flygteknikutbildningen.

Är det långa skoldagar?
Skoldagens längd varierar från dag till dag och program till program. Vissa dagar kan avslutas redan innan klockan 14.00 och vissa dagar har kan man ha undervisning till 17.00.

När har man APL (arbetsplatsförlagt lärande)?
APL-perioderna varierar från program till program. På de flesta program ligger APL:n under år 2 och 3 för att du ska ha lärt dig grunder i ditt yrke innan du kommer ut på en arbetsplats. Vi har samarbete med många olika företag i hela Östergötland.

Hur stora klasser är det?
Klasstorlekarna är olika beroende på vilket program det är. Det är inte alltid man läser med alla sina klasskamrater. I de gymnasiegemensamma ämnena är grupperna större medan klassen är uppdelad i mindre grupper när man läser sina yrkesämnen.

Finns det extrahjälp att få i kurserna?
Alla våra elever har ett IT-stöd då vi arbetar med chromebooks. Vi har ett elevhälsoteam som är kopplat till varje klass som hjälper till med överlämning och stödåtgärder. Vi erbjuder även extrastöd i klassrummet vid behov.

Kan man läsa vidare efter era utbildningar?
Det finns många yrkeshögskolor (YH) som erbjuder en direkt vidareutbildning till yrkesprogrammen. Till dessa är du oftast behörig efter en yrkesexamen. För att läsa på universitetet behöver du i de allra flesta fall komplettera med kurser även om du läst grundläggande behörighet. Våra studie- och yrkesvägledare kan svara på frågor angående vidareutbildning.

Erbjuder skolan inackordering?
Nej, skolan har ingen egen inackordering att erbjuda. Man får vända sig till hyresvärdar i kommunen.

Får man busskort av skolan?
Det är kommunen du bor i som delar ut busskort beroende på vilket avstånd du har till skolan. På kommunens hemsida finns information om detta.

Är det sant att skolan inte kommer finnas kvar på grund av att ostlänken ska byggas?
Nej det är inte sant. Det finns inga planer i nuläget på att skolan ska försvinna. Bygget ligger långt fram i tiden. Vi har renoverat och byggt nya yrkeslokaler i huset under året.

Öppet hus

Anders Ljungstedts Gymnasium
13/1   
26/1 Endast för flygteknikprogrammet - se skolans hemsida för info