Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell information

Linköpings Stadshus AB (publ) med organisationsnummer 556706-9793, ägs i sin helhet av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Linköping Science Park AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB och Linköping City Airport AB.

Nyckeltal 2022 (2021) – Linköpings Stadshus Koncern

  • Nettoomsättning: 13 428 (8 988) Mkr
  • Resultat efter finansiella poster: 1 042 (2 448) Mkr
  • Balansomslutning: 38 933 (34 219) Mkr
  • Synlig Soliditet: 27,5 % (29,3 %)
  • Avkastning på totalt kapital: 3,5 % (7,9 %)
  • Avkastning på eget kapital: 10,0 % (27,3 %)

Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2 868 Mkr (2 904 Mkr).

Senast uppdaterad den 10 maj 2023