Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell information

Linköpings Stadshus AB (publ) med organisationsnummer 556706-9793, ägs i sin helhet av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Linköping Science Park AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköpings AB och Linköping City Airport AB.

Nyckeltal 2019 (2018) – Linköpings Stadshus Koncern

  • Nettoomsättning: 7 770 Mkr (7 611)
  • Resultat efter finansiella poster: 700 Mkr (747)
  • Balansomslutning: 31 207 Mkr (29 364)
  • Synlig Soliditet: 24,3 % (24,5)
  • Avkastning på totalt kapital: 3,2 % (3,7)
  • Avkastning på eget kapital: 9,5 % (10,8)

Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 103 Mkr (2 548).

Senast uppdaterad den 15 april 2020