Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell information

Linköpings Stadshus AB (publ) med organisationsnummer 556706-9793, ägs i sin helhet av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Linköping Science Park AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB och Linköping City Airport AB.

Nyckeltal 2021 (2020) – Linköpings Stadshus Koncern

  • Nettoomsättning: 8 988 (7 400) Mkr
  • Resultat efter finansiella poster: 2 448 (662) Mkr
  • Balansomslutning: 34 219 (32 860) Mkr
  • Synlig Soliditet: 29,3 % (24,1 %)
  • Avkastning på totalt kapital: 7,9 % (2,9 %)
  • Avkastning på eget kapital: 27,3 % (8,5 %)

Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2 904 Mkr (3 144 Mkr).

Senast uppdaterad den 13 maj 2022