Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell information

Linköpings Stadshus AB (publ) med organisationsnummer 556706-9793, ägs i sin helhet av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Linköping Science Park AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB och Linköping City Airport AB.

Nyckeltal 2020 (2019) – Linköpings Stadshus Koncern

  • Nettoomsättning: 7 400 (7 770) Mkr
  • Resultat efter finansiella poster: 662 (700) Mkr
  • Balansomslutning: 32 860 (31 207) Mkr
  • Synlig Soliditet: 24,1 % (24,3 %)
  • Avkastning på totalt kapital: 2,9 % (3,2 %)
  • Avkastning på eget kapital: 8,5 % (9,5 %)

Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 144 Mkr (3 102Mkr).

 

 

Senast uppdaterad den 26 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: