Viktig information till dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet

Från och med den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen. Förändringarna påverkar dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet.

Liksom tidigare ska du senast två veckor innan du startar, lämna in en registrering till miljökontoret. Gör du det berörs du inte av förändringen.

Om du efter 1 januari 2019 startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den hos oss, kan du få betala en sanktionsavgift som motsvarar en procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kronor.

Om du tar över en verksamhet utan att meddela oss, riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kronor.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

Det är bygg- och miljönämnden som tar beslut om eventuell sanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.

Registrering eller ändringar av din livsmedelsverksamhet skickar du till Miljökontoret. Blankett och e-tjänst för registrering finns på www.linkoping.se. Där hittar du mer information om vilka regler som gäller när du arbetar med livsmedel.

Har du frågor får du gärna kontakta oss på miljökontoret, på telefon 013-20 64 00.

Miljökontoret

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 april 2019