Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Arbetsmarknadscentrum

Har du försörjningsstöd?
Då kan vi på Arbetsmarknadscentrum (AMC) vara en väg vidare mot självförsörjning eller studier. Prata med din socialsekreterare som kan fatta beslut om en eventuell anvisning till oss.

Om du inte har försörjningsstöd och har frågor kring studier kan du vända dig till Centrum för vuxenutbildning (CFV) på länken neden:

Vi är till för dig som:

- bor i Linköpings kommun
- är mellan 16-64 år
- är arbetslös och uppbär försörjningsstöd
- behöver vägledning och/eller extra stöd för att komma närmare arbetsmarknaden

Hos oss kan du få möjlighet att arbeta tillsammans med en arbetsmarknadskonsulent (AMK) eller en studie- och yrkesvägledare (SYV) men bara om du inte redan är inskriven i något program på Arbetsförmedlingen.

Våra arbetsmarknadskonsulenter (AMK) hjälper dig med:

 • Arbetsträning
 • Praktik
 • Arbetsmarknadsanställning
 • Coachning
 • Motiverande samtal
 • CV-skrivning
 • Studiebesök

Arbetsmarknadskonsulenterna hjälper dig att lyfta fram det bästa hos dig, att du kan få möjlighet att utveckla svenska språket eller få mer kunskap och/eller arbetslivserfarenhet om något särskilt yrke.

Våra studie- och yrkesvägledare (SYV) hjälper dig med att få:

 • Vägledning kring utbildningar och yrken
 • Information om vilka skolor som finns och hur man söker till dessa
 • Information och ansökan om studiemedel
 • Stöd för att kunna påbörja och klara av studier och därmed förbättra din ställning på arbetsmarknaden.

Våra studie- och yrkesvägledare jobbar med olika vägledningsmetoder såsom motiverande samtal, anordnar olika informationspass och studieplanering. De hjälper dig även med studiestartsstöd som sker i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Våra språkutvecklare

På AMC hjälper våra spåkutvecklare deltagare att utveckla sin svenska, samt handledare på arbetsplatser att organisera en språkutvecklande arbetsmiljö.

Våra språkutvecklare jobbar med olika pedagogiska metoder och arbetssätt för att deltagaren ska kunna utveckla sin svenska för både yrkes- och privatliv. De utgår ifrån deltagarens behov, förutsättningar och mål.

Handledare på arbetsplatser erbjuds stöd i att utveckla sin verksamhet till att bli språkutvecklande.

Språkutvecklarna är en del av projektet "Samordningsbron 2.0" som finansieras av Europeiska Socialfonden och Linköpings kommun. Målet med projektet och en insats från en språkutvecklare är att deltagaren ska närma sig egen försörjning i form av reguljär anställning eller studier.

Är du nyanländ och fått en anvisning till Etableringsteamet?

 • är inskriven på Arbetsförmedlingen (AF) i Etableringsprogrammet eller varit inskriven i Etableringsprogrammet och deltagit ditt första år i "Jobb- och utvecklingsgarantin" eller  "Jobbgarantin för ungdomar"
 • talar enklare svenska
 • är i behov av aktivitet på minst 20 timmar per vecka.

Då är det vi i Etableringsteamet som hjälper dig. Prata med din socialsekreterare som beslutar om en eventuell anvisning till oss.

Söker du Feriearbete och bor i Linköpings kommun?

Då är det vi i Ferieteamet som hjälper dig. Du kommer att hitta information och länk på hemsidan under tidig vår 2022, när det är dags att söka feriearbete.    

Arbetsmarknadscentrum

Till e-postformulär för Arbetsmarknadscentrum

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 68 00
Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag och Fredag: 10.00 - 15.00. Onsdag: 10.00 - 14.00.

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta) Öppettider: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag: 10 .00 - 15.00. Onsdag: 10.00 - 14.00

Besöksadress : Nygatan 19 Öppettider: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag: 10 .00 - 15.00. Onsdag: 10.00 - 14.00

Postadress: Arbetsmarknadscentrum
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbetsmarknadscentrum/ https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbetsmarknadscentrum/

Notera!
Måndagen den 30 maj har vi öppet 10.00 - 11.30. 
18-29 juli når du oss via telefon

Senast uppdaterad den 19 maj 2022