Arbetsmarknadscentrum

På Arbetsmarknadscentrum, före detta Jobb- och kunskapstorget, på Nygatan har du möjlighet att komma i kontakt med en arbetsmarknadskonsulent. Här kan du få information om vad vi kan erbjuda när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser.

Nyheter Arbetsmarknadscentrum

Sådana kan vara till exempel sommarjobb för ungdomar, praktik, gruppverksamhet, arbetsträning och samarbete med näringslivet kring socialt ansvarstagande. På Nygatan har du även möjlighet att komma i kontakt med studievägledare för arbetsmarknad.

Där finns också datorer som du kan använda.

Arbetsmarknadscentrum

Skicka e-post till Arbetsmarknadscentrum

E-post: jokt@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 00 (samma tider som öppettiderna)

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta) Öppettider: Måndag - torsdag klockan 09:30 - 16:00
Fredag klockan 09:30 - 15:00

Postadress: Arbetsmarknadscentrum
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbetsmarknadscentrum/ https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbetsmarknadscentrum/

Senast uppdaterad den 2 september 2019