Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknadscentrum

Arbetsmarknadscentrum (AMC) är Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens avdelning för arbetsmarknadsfrågor. Vårt uppdrag är att hjälpa deltagare att komma till självförsörjning eller studier.

Fram till den 31 augusti 2021 tar AMC inte emot några spontana besök utan endast inbokade träffar. Anledningen är att förhindra smittspridning.

AMC är till för dig som

 • bor i Linköping
 • är 16 - 64 år
 • är arbetslös och uppbär försörjningsstöd
 • behöver vägledning och extra stöd för att närma dig ett arbete.

För dig som är/blir inskriven får möjlighet att träffa arbetsmarknadskonsulenter (AMK) och studie- och yrkesvägledare (SYV). Tillsammans gör vi en individuell planering som utgår ifrån dina förutsättningar och behov.

För kommuninvånare som inte är inskriva på AMC och önskar studera på vuxenutbildning, till exempel SFI (Svenska för invandrare), vänd dig då till Centrum för vuxenutbildning. Se länk här: 

Arbetsmarknadscentrum samarbetar med kommunala verksamheter, företag, organisationer, stiftelser, föreningar samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter för att ge deltagaren ett bra stöd och för att skapa arbetstillfällen och praktikplatser.

Våra Arbetsmarknadskonsulenter och Studie- och yrkesvägledare arbetar mot våra inskriva deltagare.

Arbetsmarknadskonsulenter (AMK)

Våra AMK hjälper till med:

 • Arbetsträning
 • Arbetsmarknadsanställning
 • Praktik
 • Rådgivning
 • Språkträning
 • Skriva CV och personliga brev
 • Studiebesök

AMK anpassar verksamheten utifrån deltagarens enskilda behov. Deltagaren får lära sig hur man lyfter fram det bästa hos sig själv, lära sig bättre svenska om det behövs eller lära sig mer om något särskilt yrke.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Vårt SYV-team hjälper till med att:

 • Vägleda kring utbildningar och yrken
 • Informera om vilka skolor som finns och hur man söker till dessa
 • Information och ansökan om studiemedel
 • Ansvarar för studiestartsstöd
 • Ge deltagaren stöd för att kunna påbörja och klara av studier och därmed förbättra sin ställning på arbetsmarknaden

SYV-teamet arbetar med olika vägledningsmetoder så som motiverande samtal, anordnar olika informationspass samt studieplanering. SYV-teamet utgår ifrån individens behov och förutsättningar.

Etablering

Nyanlända som vid anvisning till vårt team:

 • är folkbokförda i Linköpings kommun
 • uppbär försörjningsstöd
 • är inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF) i Etableringsgrpgrammet eller
 • varit inskrivna i Etableringsprogrammet och deltar sitt första år i "Jobb-
 • och utvecklingsgarantin" eller  "Jobbgarantin för ungdomar"
 • talar enklare svenska
 • är i behov av aktivitet på minst 20 timmar per vecka.

I särskilda fall kan personer som inte uppbär försörjningsstöd anvisas i kompetensförsörjningssyfte samt för att förebygga att personer blir försörjningsstödstagare.

Feriearbete

Vi erbjuder ungdomar som är folkbokförda i Linköpings kommun arbete under sommaren. Detta kallas feriearbete.

Arbetsmarknadscentrum

Fram till den 31 augusti 2021 tar vi inte emot några spontana besök utan endast inbokade träffar med din arbetsmarknadskonsulent (AMK) eller studie- och yrkesvägledare (SYV). 

Till e-postformulär för Arbetsmarknadscentrum

E-post: amc@utb.linkoping.se

Telefon: 013-20 68 00
Telefontid: Måndag - Fredag klockan 10.00 - 15.00.

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta) Öppettider: Fram till den 31 augusti 2021 tar AMC inte emot några spontana besök utan endast inbokade träffar med din arbetsmarknadskonsulent (AMK) eller studie- och yrkesvägledare (SYV)

Besöksadress : Nygatan 19 Öppettider: Fram till den 31 augusti 2021 tar AMC inte emot några spontana besök utan endast inbokade träffar med din arbetsmarknadskonsulent (AMK) eller studie- och yrkesvägledare (SYV)

Postadress: Arbetsmarknadscentrum
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbetsmarknadscentrum/ https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/arbetsmarknadscentrum/

Senast uppdaterad den 23 juni 2021