Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arena Ryds Herrgård

Arena Ryds Herrgård är ett projekt i samarbete med Kårservice Östergötland AB i deras lokaler i Ryds Herrgård.

Syfte

Projektets mål är att skapa inkludering och nya möten mellan olika boendegrupper i stadsdelen Ryd. Detta gör vi i form av olika aktiviteter och insatser.
Exempelvis:

  • studiestöd för vuxna och barn
  • mentorskapsprogram för barn
  • arbetsträningsplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Målgrupp

Projektet riktar sig i första hand till de medborgare som är bosatta i Ryd. Men självklart är alla som medborgare i Linköpings kommun välkomna att ta del av de aktiviteter som erbjuds där vi inte har bindnande platser, som till exempel i mentorskapet.

För att kunna ta del av arbetsträningsplatserna krävs det att man har försörjningsstöd och placeras genom Arbetsmarknadscentrum.

Så jobbar vi

Projektledaren arbetar för att skapa samverkan med föreningar och aktörer från civilsamhället men även med andra kommunala verksamheter, myndigheter och universitetet. Stor fokus läggs på att skapa samarbeten med studenter från universitetet som kan bidra med kunskap och agera som goda förebilder för de yngre medborgarna i Ryd.

Vill du vara med och öka inkluderingen?

Om du vill vara med och öka inkludering i Ryd eller har frågor, kontakta oss via telefon eller e-post.

Projektsamordnare

Henrik Johansson
Telefon: 072-547 79 14

Senast uppdaterad den 8 februari 2021