Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bilda Gårdshuset

Gårdshuset är studieförbundet Bildas verksamhetshus i Linköping och vänder sig främst till vuxna människor som är nya i Sverige. Bildas övergripande målsättning är att ge individer verktyg för livet så att de kan söka sig vidare till studier, praktik och arbete.

Målgrupp

Nyanlända och arbetssökande som har varit utan arbete en längre tid och som behöver extra stöd för att komma vidare till studier/arbetsliv och/eller behöver tillgodogöra sig SFI.
För deltagande i Bildavägen till anställningsbarhet krävs försörjningsstöd, att man är inskriven på Arbetsmarknadscentrum (AMC) samt är vuxen i en barnfamilj. De flesta i målgruppen är språksvaga och har inte svenska som modersmål.

Så jobbar vi

Gårdshuset arbetar aktivt för att deltagare ska komma ut i arbete och genomför Allmän kurs, mamma-barnsvenska och erbjuder platser för individer som varit utan arbete under längre tid. Gårdshuset erbjuder också "Bildavägen till anställningsbarhet" för vuxna personer i barnfamiljer som har försörjningsstöd och är inskrivna på AMC. Här finns också möjlighet att starta och delta i studiecirklar.

Bildavägen till anställningsbarhet

Bildavägen är till för att stärka arbetslösa människor som befinner sig i en social isolering på grund av kulturella och sociala kontexter. I kursen får deltagaren stöd i att bli mer motiverad att bygga sina kunskaper och erfarenheter för att närma sig egenförsörjning. Särskilt fokus är att målgruppen ska öka sin självtillit, sin kunskap om samhället och uppleva sig mer integrerade i Linköping. 
Kursen består av tre delar; fixa språket, fixa jobbet och fixa hälsan.

Fixa språket

Deltagaren kan förbättra sitt språk genom att:

  • få träna på att läsa, skriva och prata i klassrummet
  • få träna svenska i Gårdshusets kök, systuga och verkstad
  • få lära sig använda dator och surfplatta.

Fixa jobbet

Deltagaren kan förberedas för den svenska arbetsmarknaden genom att:

  • få lära sig om olika jobb
  • få träna på arbete i Sverige
  • få träna körkortsteori på lätt svenska
  • få kontakt med arbetsgivare.

Fixa hälsan

Deltagaren kan få bättre hälsa genom att

  • få lära sig om friskvård och hälsa
  • få möjlighet att simma och spela fotboll
  • få lära sig om livet i Sverige för att må bra här. 

 

Senast uppdaterad den 8 oktober 2020