Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Jonsbo

Jonsbo är ett försteg med natur- och hälsoperspektiv, som erbjuder arbetsförberedande aktiviteter med grundläggande personlig utveckling. Försteget är ett delprojekt i ”Samordningsbron”, ett delfinansierat ESF-projekt med Samordningsförbundet Centrala Östergötland, SCÖ som projektägare.

Målgrupp

Jonsbo och ESF-projekt ”Samordningsbron” vänder sig till individer i åldern 18 - 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Se länk till Samordningsbron till höger.

För att kunna ta del av en förstegsplats ska deltagaren ha någon av följande ersättningsnivåer:

  • Försörjningsstöd via Kommunen
  • Sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall eller aktivitetsersättning via Försäkringskassan
  • eller i särskilda fall aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen.

Övriga kriterier för deltagande:

  • kan självständigt ta sig till insatsen
  • kan promenera 15 minuter utan rast
  • är nykter och drogfri.

Så jobbar vi

Verksamhetens mål är stegförflyttning mot självständighet och egenförsörjning utifrån varje deltagares unika förmågor.

I samklang med naturens läkande kraft och tillsammans med andra deltagare i en mindre grupp, bygger deltagarna upp sin hälsa för att kunna ta nästa steg mot arbete eller studier. Mentorer och handledare finns hela tiden med för att stötta, möjliggöra individuella planer samt för att följa upp mål tillsammans med varje deltagare. 

Motiverande samtal, sinnesupplevelse i trädgård och natur, skapande aktiviteter och samtal kring hälsa, är viktiga delar i förstegets program. I en torpträdgård och i en mindre verksamhet inom restaurangnäringen erbjuds deltagarna att prova olika aktiviteter efter förmåga, behov och ork.

Via Insatskatalogen, se länk till höger, anmäler deltagare eller handläggare intresse. Här finns även aktuell information, blanketter och kontaktuppgifter till verksamheten.

Jonsbo

Senast uppdaterad den 14 juni 2021