Jobbslussen

Jobbslussen är en arbetsmarknadssatsning som bedrivs av Linköpings kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Jobbslussen riktar sig till de kommuninvånare som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden samt ingår i någon av de prioriterade grupperna vilka är:

  • Funktionsnedsättning/funktionsvariation
  • Utomeuropeisk bakgrund
  • 55 år eller äldre
  • Ej fullständig gymnasial utbildning
  • Långtidsarbetssökande

Praktik eller arbetsmarknadsanställning

Vi erbjuder möjlighet till praktik eller arbetsmarknadsanställning i kombination med utbildning inom kommunkoncernen. Kommunkoncernen innefattar våra sju förvaltningar, samt de kommunägda bolagen Tekniska Verken, Stångastaden, Lejonfastigheter, Dukaten, S:t Kors och Visit Linköping.

Det går att delta i Jobbslussen under max ett år där varje deltagare blir tilldelad en arbetsmarknadskonsulent som finns med, stöttar och vägleder under hela perioden. Arbetsmarknadskonsulenten tar tillsammans med deltagaren fram en karriär- och utvecklingsplan för hur personen ska kunna närma sig arbetsmarknaden.

Arbetshoppet

Arbetshoppet är ett projekt som ingår i Jobbslussen. Det är ett ESF-projekt som drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen. I Arbetshoppet erbjuds man individuellt arbetsplatslärande/praktik inom vård och omsorg i kombination med utbildning.

Fokus på deltagaren

Förutom en personlig arbetsmarknadskonsulent erbjuds även en möjlighet för deltagare att träffa en studie- och yrkesvägledare för enskild vägledning kring studier då det i Jobbslussen finns möjlighet att kombinera arbete och praktik med utbildning. Vi har fokus på deltagaren som skall känna ett tydligt stöd i sin utveckling mot jobb och utbildning.

Jobbslussen innebär att kommunen tar ett större och mer strukturerat ansvar över arbetsmarknadssatsningar, bland annat genom att bistå förvaltningar och bolag med centralt stöd och genom att bistå deltagare och verksamheter med handledning under hela processen.

Är du intresserad av Jobbslussen?

Ta kontakt med oss för att se om du kan delta i Jobbslussen! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 september 2018