Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskapsakademin – Ung ledare

Goda ledare behövs inom föreningslivet liksom i arbetslivet och ungdomar med gymnasieutbildning som skaffat sig erfarenhet av uppdrag som unga ledare är efterfrågade i Linköpings kommuns vikariebanker.

Vi satser därför på en särskild ledarskapsakademi där du som redan har erfarenhet av att ha jobbat som ung ledare ges möjlighet att tillsammans med etablerade och nyanlända ungdomar bygga vidare på din karriärtrappa från feriejobb och prova-på-satsningar som ung ledare i Linköpings bostadsområden till feriejobb i Gamla Linköping och praktik som ung ledare i förskoleområdena Kvinneby, Vimanshäll och Duvkullen. Ledarskapsakademin kan alltså bli din fot in i ett timvikariat på den ordinarie arbetsmarknaden i det förskoleområde du praktiserat som ung ledare i.

Vad vi behöver

Ungdomar från föreningslivet som vill göra en insats som fadder till de nyanlända ungdomar som också går Ledarskapsakademin! Som deltagare bildar faddrarna tillsammans med nyanlända ungdomar ett ledarteam som utbildar sig tillsammans för behörighet till feriejobben och möjligheten att sedan ta uppdrag som unga ledare i kommunala förskolors planeringsteam.

Vad du får tillbaka

Ett intyg till ditt CV om att du har:

  • deltagit i en särskilt framtagen arbetsförberedande Ledarskapsakademi
  • fått träning i att ta fram en verksamhetsplan för unga ledares uppdrag 2018
  • teoretisk kunskap- om och praktisk erfarenhet av att bygga ett effektivt ledarteam
  • erfarenhet av att jobba som ung ledare i både förening och kommunal förskola

Ledarskapsakademin syftar till:

  • att skapa förutsättningar för unga ledare att bygga en karriärtrappa till arbetslivet
  • att reflektera kring ledarskap utifrån fysisk, social- och kulturell träning
  • att stärka självförtroendet i förhållande till krav som ställs på ett ledarskap
  • att skapa förståelse för samspelet inom en grupp och mellan grupp och ledare

Ansökan senast 2018-02-28

Föreningsanslutna ungdomar meddelar intresse till sin förening som kontaktar Linköpings idrottsförbund:

Bo Kindgren

Linköpings idrottsförbund

Till e-postformulär för Bo Kindgren

E-post: [email protected]

Telefon: 070-816 92 18

Nyanlända ungdomar lämnar sin ansökan till Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen:

Karolina Thorsson

HR-konsult HR service

Till e-postformulär för Karolina Thorsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 69 25

Senast uppdaterad den 1 februari 2018