Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknadsprojekt

Här kan du ta del av projekt inom Arbetsmarknad.

Här kan du läsa om två projekt som Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört med syfte att hitta nya arbetssätt för att förkorta etableringstiden för nyanlända och kvotflyktingar. 

Korta etableringen

Projektet Korta etableringen ska utveckla ett nytt arbetssätt för nyanlända mellan 20-64 år som har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Projektdeltagarna kommer att erbjudas förstärkta, tidiga insatser för snabbare integration.

Projektets syfte

  • Att verka förebyggande genom att direkt vid anvisning till bosättning i Linköpings kommun identifiera de som är i riskzonen för lång etableringstid
  • Att prova ett arbetssätt som går utöver det kommunala grunduppdraget inom etableringen
  • Att tydliggöra och effektivisera etableringsprocessen för de nyanlända som bosätter sig i Linköpings kommun

Projektets övergripande mål

  • Att nyanländas behov av långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska genom att de går till egen försörjning

Projektmål

  • Att ta fram ett nytt arbetssätt som syftar till att korta etableringstiden och ge ökad delaktighet för nyanlända

Under projekttiden kommer man att utveckla, prova och utvärdera ett nytt arbetssätt. Genom detta vill man bidra till att korta etableringstiden och öka delaktigheten utifrån individens behov och förutsättningar. Projektet har även fokus på att etablera och skapa samverkan med potentiella samarbetsaktörer. 

Kontakt

Har du frågor om projektet är du välkommen att skicka e-post till projektledare Marie Asmarson:

Projektet finansierades delvis av Asyl-, migrations- och integrationsfonden och pågick fram till december 2022.

ESF - Korta etableringen kvotflyktingar

Stora grupper nyanlända kvotflyktingar i Linköpings kommun söker sig till Social- och omsorgsförvaltningen när tiden i etableringsprogrammet är över och många fastnar i ekonomiskt bistånd. Projektet "Korta etableringen - kvotflyktingar" vänder sig till kvotflyktingar som anvisas till Linköpings kommun men också till de kvotflyktingar som redan finns i kommunen. 

Syfte

  • Att utveckla ett helt nytt arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det är ett metodutvecklingsprojekt som utgår från ett behov av effektivare arbetsmetoder för kvotflyktingar.
  • Att pröva ett arbetssätt som går utöver det kommunala grunduppdraget inom etableringen.

Det övergripande målet är att utveckla ett arbetssätt som syftar till att korta etableringen. Man vill få deltagaren i egen försörjning genom arbete eller studier och öka delaktighet i samhället. 

Kontakt

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Ina Hasanbegovic:

Projektet avslutades i juni 2022. 

Senast uppdaterad den 31 mars 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: