Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Strategiskt arbetsmarknadsarbete

Avdelningen för arbetsmarknad och integration arbetar strategiskt med arbetsmarknads- och integrationsinsatser och handlägger frågor inom ämnesområdet på uppdrag av beslutande politiker i arbetsmarknadsnämnden.

Analyser, rapporter och utredningar

Här görs analyser av arbetsmarknadsläget med hjälp av statistik, rapporter och kontinuerliga kontakter med kommunens operativa verksamheter.

Utvecklingsprojekt

Avdelningen hanterar också kontakter med civilsamhälle och idéburen sektor, samt med näringsliv och andra offentliga aktörer i olika utvecklingsprojekt som arbetar med frågor som rör sysselsättning, etablering och integration.

Senast uppdaterad den 12 mars 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: