Strategiskt arbetsmarknadsarbete

Avdelningen för arbetsmarknad och integration arbetar strategiskt med arbetsmarknads- och integrationsinsatser och handlägger frågor inom ämnesområdet på uppdrag av beslutande politiker i arbetsmarknadsnämnden.

Analyser, rapporter och utredningar

Här görs analyser av arbetsmarknadsläget med hjälp av statistik, rapporter och kontinuerliga kontakter med kommunens operativa verksamheter.

Utvecklingsprojekt

Avdelningen hanterar också kontakter med civilsamhälle och idéburen sektor, samt med näringsliv och andra offentliga aktörer i olika utvecklingsprojekt som arbetar med frågor som rör sysselsättning, etablering och integration.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 mars 2019