AB Svensk Exportkredit (SEK)

Finansieringslösningar för svensk exportnäring.

SEK (AB Svensk Exportkredit) är ett bolag ägt av svenska staten som har hjälpt svenskt näringsliv med finansieringslösningar sedan 1962. Uppdraget är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kom­ petens inom internationell finansiering och erbjuder svenska exportföretag och slutkunder konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Även i tider av turbulens och när nya regelverk gör det svårare att ge framför allt långsiktiga kredi­ ter har SEK en god beredskap för nyutlåning.

SEK har ett utvecklat samarbete med banker och andra aktörer, samt bistår vid behov av långfristig finansiering eller finansiering i svåråtkomliga valutor. SEK samarbetar med Almi, Exportrådet, EKN och Swedfund kring Exportlån och andra finansieringsprodukter till små och medelstora exportföretag.

 

Erbjuder stöd kring:

  • Affärsutveckling för befintliga företag
  • Finansiering
  • Internationalisering
AB Svensk Exportkredit (SEK)

Skicka e-post till AB Svensk Exportkredit (SEK)

E-post: info@sek.se

Telefon: 08-613 83 00

Postadress:
Box 194
SE-101 23 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 61–63, Stockholm

Webbadress: http://www.sek.se/ http://www.sek.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2018