Business Sweden

Stärker Sveriges export- och investeringsfrämjande.

Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden, vars uppdrag är att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och kon­kurrenskraftig affärspartner. Man förenklar för svenska företag att nå ut internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling för företag, events och riktade satsningar. En viktig del är processen Steps to Export där företaget tillsammans med Business Swedens regionala exportrådgivare arbetar fram en exportstrategi. 

I uppdraget ingår också att identifiera och skapa möjligheter och intresse kring kompetenscentra, dvs. kluster av branscher, företag och kompetenser på den svenska marknaden. Med kontor i 57 länder samt i varje region i Sverige kan Business Sweden identifiera internationella affärsmöjligheter för svenska företag. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.

 

Erbjuder stöd kring:

  • Internationalisering
Business Sweden

Skicka e-post till Business Sweden

E-post: christer.andersson@business-sweden.se

Telefon: 070-580 12 24

Besöksadress: S:t Larsgatan 18 (se karta)

Postadress:
S:t Larsgatan 18
582 24 Linköping

Webbadress: http://www.business-sweden.se/ http://www.business-sweden.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2018