Coompanion Östergötland

Företagsrådgivaren för människor som vill starta eget tillsammans.

Coompanion Östergötland är ett rådgiv­ningscenter för utveckling av kooperativa före­ningar och företagande, specialiserat på deras lokala förutsättningar i Östergötland. Coompa­nion Östergötland, som är en fristående ekono­misk förening, erbjuder kostnadsfri rådgivning till grupper med en affärsidé som kan utvecklas till ett kooperativ. De arrangerar utbildningar för kooperativ som vill komma vidare och stöt­tar nätverk för samverkan mellan kooperativ. Förutom rådgivning och utbildningar arbetar de också med opinionsbildning.

Coompanion hjälper dig med bedömning av affärsidén, företagsekonomi, utformning av stadgar, ansökan om registrering, arbetsorga­nisation och ledarskap, avtal och förhandling, utbildning och marknadskontakt. De kan också erbjuda dig tjänster inom juridik, redovisning och skattefrågor. Coompanion Östergötland an­ordnar även seminarier, kurser och konferenser.

 

Erbjuder stöd kring:

  • Starta företag
Coompanion Östergötland

Skicka e-post till Coompanion Östergötland

E-post: ostergotland@coompanion.se

Telefon: 011-19 65 46

Postadress:
Box 6178
600 06 Norrköping

Besöksadress: Efter överenskommelse i Linköping

Webbadress: http://www.coompanion.se/ostergotland http://www.coompanion.se/ostergotland

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2018