EKN

Säkerhet som gör fler exportaffärer möjliga.

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finan­ siering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjäns­ ter ger dig en större säkerhet, ökad konkur­ renskraft och fler möjligheter till lyckadeexportaffärer. 

EKN gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga. Vi arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 130 länder. EKN har funnits sedan år 1933 och har ett brett nätverk som innefattar banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande orga­ nisationer. Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier.

 

Erbjuder stöd kring:

  • Finansiering
  • Internationalisering
EKN

Skicka e-post till EKN

E-post: info@ekn.se

Telefon: 08-788 00 00

Postadress:
Box 3064
103 61 Stockholm

Besöksadress: Kungsgatan 36 plan 6, Stockholm

Webbadress: http://www.ekn.se/ http://www.ekn.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2018