LiU Innovation

Affärsrådgivning för entreprenöriella studenter och forskare.

LiU Innovation stimulerar och stöttar forskare och studenter vid Linköpings universitet att kommersialisera sina idéer och sin kunskap – genom att starta nya bolag eller genom att införliva dem i befintliga verksamheter. De söker upp idéer och människor och fungerar som sparringpartner i tidiga faser av företagandet. Inom affärsutveckling bidrar LiU Innovation med konkret stöd inom t.ex. avtalsskrivning, publicering, licensfrågor, patent & varumärken, kommersiella bedömningar, affärsplaner och bolagsbildande.

LiU Innovation medverkar till kontaktskapande, kompetenshöjning och kunskapsutbyte som för ut resultat och kunskap från universitetet, men även fångar upp näringslivets behov och för in dem i universi­tetets forskning. LiU Innovation bygger nätverk och verkar för gemensamma strukturer och standarder i innovationsrelaterade frågor.

 

För dig som är forskare eller student på Linköpings universitet och vill ha stöd kring:

  • Innovationer
  • Starta företag
InnovationskontorEtt

Telefon: 013-28 10 00

Besöksadress: Teknikringen 10 (se karta)

Postadress:
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Webbadress: http://www.innovationskontorett.se/ http://www.innovationskontorett.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2018