Vreta Kluster

Här utvecklas framtidens gröna näringar.

Vreta Kluster är en utvecklingsverkstad för forskning och utveckling, teknik och affärsutveckling för gröna näringar;  jordbruk, skogsbruk, mat, djurhållning, förnybar energi, vattenbruk och trädgård. Här skapas synergieffekter  och entreprenörsanda genom  en levande mötesplats där företag, forskning och organisa­tioner samverkar. Som hyresgäst i klustrets moderna kontors-och sammanträdeslokaler får du tillgång till ett stort kontaktnät och draghjälp med både nät­verksaktiviteter och utvecklingsprojekt. Vreta Kluster har en regional utvecklingsfunktion, men arbetar med nationellt fokus och ett internationellt perspektiv med målet att skapa värden för företagen och tillväxt i regionen. 

Centralt placerat i ett av Sveriges största jordbruksområden har Vreta Kluster ett per­fekt läge. Närheten till Linköping, Ljungsbro och E4:an innebär god tillgång till kommunika­tioner via bil, tåg och flyg.

För dig som arbetar med gröna näringar och är intresserad av:

  • Företagsmiljöer, parker och kluster
Vreta Kluster

Telefon: frågor om verksamheten: 0703-19 76 43, frågor om lokaler och hyra: 013-26 36 12, 076-786 31 01

Besöksadress: Klustervägen 11 (se karta)

Postadress:
Klustervägen 11
590 76 Vreta Kloster

Webbadress: http://www.vretakluster.se/ http://www.vretakluster.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2018